Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
122 posty 5335 komentarzy

Lotna

Lotna - Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(1784-1825)

Skrót poglądów Grzegorza BRAUNA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Skrót poglądów Grzegorza BRAUNA jako kandydata na prezydenta Polski

 

 

Skrót i wybór z wywiadu z Grzegorzem Braunem, którego całość można przeczytać na Stronie Mirosława Dakowskiego:

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14916&Itemid=119

 

 

Czy istnieje potrzeba zmiany ordynacji wyborczych w wyborach parlamentarnych i samorządowych?

W interesie publicznym leży przede wszystkim ograniczenie kosztów całego aparatu – a więc przede wszystkim radykalne zmniejszenie liczby reprezentantów wybieranych na każdym szczeblu. Ordynacje – tylko większościowe. Okręgi – tylko jednomandatowe.Nie widzę przeszkód, by na szczeblu gminnym ludzie sami decydowali, ilu radnych zamierzają utrzymywać

 

W momencie załamania układu wewnętrznego i przy korzystnym zbiegu koniunktury międzynarodowej konieczne mechanizmy, które pozwolą bezpiecznie przeprowadzić państwo przez okres zamętu do nowej, a w istocie najbardziej tradycyjnej formy ustrojowej. Podstawowym narzędziem asekuracji prawnej na nadchodzącą, a bliską już niełatwą przyszłość, powinno stać się jak najszybsze wpisanie w nową Konstytucję RP możliwości powołania Rady Regencyjnej. Celem - autorytaryzm uświęcony, tj. katolicka monarchia.

Czy państwo powinno tak jak do tej pory ingerować we wszystkie dziedziny życia Polaków, czy może państwo powinno ograniczyć swoje kompetencje do kilku najważniejszych dziedzin?
Kryterium prawowitości i sprawności ustroju jest konsekwencja i efektywność działania państwa w obronie Wiary, rodziny i własności.

Do istoty państwowości należą: Wojsko, policja, sądy i centralny aparat fiskalny, który umożliwia działanie tych trzech pierwszych przy ograniczonej do minimum administracji centralnej. Wszystko inne niechaj będzie zależne od uznania władz gminnych i regionalnych – i od fantazji przedsiębiorczych Polaków. Wojsko zapewnia bezpieczeństwo od agresora zewnętrznego. Policja - bezpieczeństwo od napastnika wewnętrznego, tj. po prostu rodzimego bandyty, czy złodzieja. Sądy – rozstrzygają konflikty między nami i bezwzględnie karzą wszelkie zamachy na nasze życie, zdrowie i nasze tradycje.

W sferze gospodarczej państwo ma jasną misję: stać na straży wolnej konkurencji, zapewniać każdemu równe możliwości wstępu na rynki wszelkich dóbr, surowców i usług, a także bezwzględnie tropić i tępić wszelkie zmowy kartelowe. Wyjątki od zasady nieangażowania się władzy w przedsięwzięcia natury gospodarczej zaakceptować można jedynie tam, gdzie daje się to uzasadnić względami obronności państwa, a więc tam, gdzie w grę wchodzą sprawy objęte tajemnica wojskową.

W sferze podatków działa, jak wiadomo, zasada: im mniej, tym więcej. Im podatki niższe i prostsze, tym rzadziej unikane. Cały system fiskalny musi zostać radykalnie uproszczony i odchudzony. Punktem wyjścia do wszelkich rozważań powinien być podatek pogłówny.

Jaki powinien być model lecznictwa? Należy powstrzymać proces wciągania kolejnych pokoleń do tej piramidy finansowej, jaką jest system obowiązkowych ubezpieczeń i składek emerytalnych. Punktem wyjścia do dalszej reformy i powrotu do normalności w tej dziedzinie powinno być ubruttowienie wypłat – z przeniesieniem powinności opłacania ZUS z pracodawcy na pracobiorcę już po odebraniu całej pensji.

Wszystkie biurokratyczne atrapy: urzędy pracy, ośrodki opieki społecznej, a przede wszystkim system przymusowych ubezpieczeń społecznych – doskonale ilustrują tezę, że socjalizm, to system, w którym bez końca walczy się z problemami, które sam system generuje. Docelowo nie ma dla nich miejsca w normalnym państwie polskim.

Kluczem do rozwiązania wielu realnych problemów i przyspieszenia sanacji państwa będzie właśnie w pierwszym rzędzie zwrócenie Polakom wolności dysponowania własnymi, ciężko zapracowanymi pieniędzmi.

Czy należy odebrać przywileje emerytalne wszystkim byłym pracownikom aparatu represji, władzy i propagandy reżimu komunistycznego?

Tak jest. To członkowie przestępczych organizacji, aparatu sowieckiej władzy i propagandy w Polsce: funkcjonariusze KPP, PPR i PZPR, kadra oficerska LWP, funkcjonariusze bezpieki wojskowej oraz UB/SB, funkcyjni redaktorzy i producenci prasy, radia i telewizji w PRL.

Jak powinno wyglądać rozliczenie się z dziedzictwem reżimu komunistycznego?

Nie ma powodu, by silić się na oryginalność – po prostu: „Norymberga” dla komunistów. Ustawa dekomunizacyjna.

Oświata: System centralnego moderowania procesów edukacyjnych zawsze stwarza możliwość dezinformacji i deprawacji na totalną skalę – dziś służy propagandzie marksizmu kulturowego (tzw. poprawności politycznej), dezinformacji (przykład: brednia globalnego ocieplenia) i deprawacji (przykład: akcja „genderyzacji”). Czas na powrót do normalności – wedle programu: KOŚCIÓŁ – SZKOŁA –STRZELNICA (koniecznie z zachowaniem tej właśnie hierarchii spraw).

Bilans akcesji do Eurokołchozu jest dla Polski miażdżąco negatywny. A do tego bilansu wchodzi wszak również totalne skorumpowanie polskiej administracji przez system dopłat – za cenę, owszem, rosnącego zadłużenia. Jedyny akcent optymistyczny to fakt, że łebscy Polacy potrafili i tę okazję nieźle wykorzystać.

Jak usprawnić pracę sądownictwa?

Być może przez dywersyfikację i uruchomienie konkurencji – tj. np. przez otwarcie możliwości wyboru sądu, przed jakim chcę stawać. Ale przede wszystkim ważna jest wola polityczna, jaką w sprawie weryfikacji kadr sędziowskich i prokuratorskich przejawić powinna właśnie głowa państwa.

 

Jeśli suwerenne państwo polskie ma istnieć - do kodeksu karnego musi wrócić kara główna dla zbrodniarzy: rozmyślnych morderców, zdrajców stanu, szpiegów i dezerterów w obliczu wroga.

Czy należy zakazać wszelkich form aborcji?

Tak jest. Żadnego alibi, ani furtki prawnej dla tolerowania działalności i propagandy przemysłu aborcyjnego w Polsce, ani zresztą nigdzie indziej nie znajduję.

Czy procedury in vitro powinny być zabronione, legalne, czy legalne i finansowane przez państwo?

Propaganda i przemysł in vitro, to nic innego, jak próba wprowadzenia legalizacji aborcji tylnymi drzwiami. Bowiem jeśli selekcja zarodków na szkle laboratoryjnym jest prawnie akceptowana – to przeciwstawianie się aborcji eugenicznej traci logiczne podstawy. Dlatego: moje stanowcze „nie” w tej sprawie. Szczególnie ohydne jest angażowanie w ten proceder ogółu podatników jako przymusowych fundatorów.

 

Dziejowe wyzwanie: odbudować polską bankowość. Już bez tych bredni, że niby „kapitał nie ma narodowości”.

Czy należy zlikwidować publiczne media i zaprzestać poboru abonamentu?Należy, jak we wszystkich sprawach, nazywać rzeczy po imieniu. Te media nie są „publiczne”, tylko zawsze i niezmiennie reżimowe. „Abonament” jest po prostu kolejnym podatkiem – tak niewinnie nazwanym dla zmylenia przeciwnika, czyli nas.

Czy Polska powinna wspierać na forum międzynarodowym interesy społeczności żydowskiej, Izraela, i imperialną politykę USA? Z jakimi krajami Polska powinna współpracować na forum międzynarodowym?

Obawiam się, że Imperium amerykańskie nie włącza polskiej suwerenności do agendy swojej racji stanu. Najbardziej niezłomny stały sojusz powinien nas wiązać z Watykanem, ma się rozumieć.

Z jakimi stolicami należy pilnie ożywić kontakty? W pierwszym rzędzie: z Mińskiem, z Ankarą, z Oslo i Sztokholmem. O Pekinie nie zapominając.

Jak powinno się oceniać takie formacje polityczne jak Kongres Nowej Prawicy czy Ruch Narodowy?Czy możliwa jest współpraca? Ma się rozumieć, nie tylko możliwa, ale narzucająca się w sposób oczywisty. Punktów stycznych, lub wręcz tożsamych w samym tym wywiadzie znajdzie się chyba cały szereg.

Jakie inne kwestie są dla Polski i Polaków ważne?

Nie dopuścić do dalszego uszczuplenia suwerenności państwa, majętności i wolności Polaków. Dbać o bezpieczeństwo Wiary katolickiej, jako generatora cywilizacji; o bezpieczeństwo rodziny – jako podstawy życia narodu; o prawo własności – jako rękojmię nie tylko wolności gospodarczej, ale wszelkiej wolności w ogóle, także politycznej.

źródło: http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=14919&Itemid=119

 

Grzegorz Braun jest kandydatem pro-watykańskim; być może nawet pro-jezuickim. W jednym z wywiadów, skądinąd słusznie, potępiał założenie Komisji Edukacji Narodowej, między innymi, z powodu jednoczesnej grabieży majątków jezuickich i odebrania szkolnictwa z rąk Jezuitów. W każdym wypadku jednak, ujednolicenie szkolnictwa przynosi zagrożenie szeroko rozpowszechnionej indoktrynacji, tym bardziej niebezpiecznej, im większy jej zasięg. Bez znaczenia jest, pod jakim sztandarem się ona odbywa, bo wszyscy jesteśmy tylko istotami ludzkimi, z właściwymi sobie przywarami i słabościami; również Jezuici, którzy nie cieszą się najlepszą opinią.

 

Niemniej jednak, porównując postulaty Brauna z obietnicami Dudy, które w żaden sposób nie naruszają polskiej pseudo demokracji, Braun jawi się jako kandydat bardziej ukierunkowany na przeobrażenie dotychczasowych układów, które doprowadziły do grabieży i niemal całkowitej wyprzedaży Polski. Obietnice Dudy o reindustrializacji państwa, dbałości o rodzinę, emerytów i zlikwidowania emigracji zarobkowej, bez zasadniczych zmian w bankowości, systemie podatkowym i polityce zagranicznej Polski i wreszcie bez dekomunizacji, są i pozostaną li tylko czczymi obietnicami.

 

Nawiasem mówiąc, kampania Dudy jako żywo przypomina kampanię wyborczą Obamy: młody, energiczny kandydat, z miło uśmiechającą się żoną i ślicznymi córeczkami, który obiecuje zasadnicze zmiany. Co się zmieniło - doskonale wiemy: dekoracja i nazwa partii; program i kierunek działania pozostał ten sam, przynosząc jeszcze większe spustoszenie niż działalność znienawidzonego poprzednika Baracka Husseina Obamy. Obama mówił: "Yes, we can"; dosłownie to samo powtarza Duda: "Możemy" (odbudować przemysł). Oczywiście, że możemy. Polacy są wspaniałym narodem, pracowitym, inteligentnym i zaradnym. Aby odbudowa mogła nastąpić, muszą jednak wpierw zajść odpowiednie warunki, o których Duda nawet nie wspomniał w swoim exposé. Mieliśmy już obietnice Japonii i obietnice Irlandii; teraz mamy obietnice Polski.

 

Reasumując: mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale, gdybym miała wybierać prezydenta Polski pomiędy kandydatami Andrzejem Dudą i Grzegorzem Braunem, zdecydowanie wybrałabym Grzegorza Brauna.

KOMENTARZE

 • Lotna
  Przejrzałem; Boże chroń nas przed Braunem.
 • ja znam lepszy skrót:
  G.B. ..." przezywajcie mnie liberałem, ja się wolności nie boję"...
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:39:58
  sęk w tym, że Pan byś to napisał nawet nie przeglądając.
 • @prawi co wiec 20:49:45
  Nie ma innego kandydata niz ten wskazany przez p.krzysztofa :-))))
  prosze się nie narażać
 • @partyzant 21:22:47
  jakby każdy miał z własnej pensji brutto zapłacić składki i podatki to władza nie utrzymałaby się nawet tygodnia.
  Pewnie tego nie zrozumiesz, ale przerzucanie części kosztów pracy na pracobiorcę to sprytny kamuflaż , dzięki któremu ludzie jakoś godza się na ten złodziejski system.
 • @partyzant 21:51:18
  Czekam na jego odpowiedź czy Polska powinna dostarczyć broń na Ukrainę , albo czy wysłałby tam nasze wojsko . Bez tego jest nic nie znaczącym elementem układanki . Przypominam jak A.Duda za węgorza robił. Ostatnie pytanie od słuchaczy – wysłałby pan, jako prezydent, polskich żołnierzy na pomoc Ukrainie, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzisiaj rano o świecie wydarzyło w Doniecku?
  – To zależy od pewnych relacji międzynarodowych. Jesteśmy członkiem NATO i uważam, że powinniśmy to respektować. Jeżeli to zostanie uzgodnione w obrębie NATO i jakieś siły NATO zostaną wysłane.
  Nie, ale nie mówimy o siłach NATO. Wczoraj Zbigniew Bujak siedział na tym miejscu i mówiłby: fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli w Doniecku. Pan by to powtórzył czy nie?
  – Wie pan, pamiętajmy o tym, że jeżeli już, to Polska mogłaby udzielić wsparcia, należałoby to rozważyć, to jest bardzo poważna decyzja. Trzeba by się było nad nią dobrze zastanowić. Pozdrawiam.
 • @partyzant 22:16:24
  Niestety oficjalnie nie wiem jak masz jakieś info w tym temacie to daj link. Pozdrawiam.
 • @partyzant 22:28:15
  To na razie jest jeden kandydat który pluje banderopitekom w twarz .Pozdrawiam .http://telewizjarepublika.pl/kukiz-precz-z-upa-i-oun-em,15556.html Ps. Jak znasz innego to podaj link .Pozdrawiam.
 • @topstopjuve 22:42:55
  Może podeślesz jakiś link do twojego poglądu ?. Pzdr.
 • @Repsol 22:46:14
  Link do poglądu? Czy nie można mieć poglądu bez linku?
 • @Zapluty Karzeł Reakcji 23:11:35
  Dziękuję. :)
  Ja do niczego nie namawiam. Podaję informację i trzeźwe spojrzenie na kandydata, który wprawia wiadome portale w stan zbliżony do ekstazy. :)) Osobiście nie mam zaufania do żadnego z nich.
 • @Lotna 23:13:25
  Ja mam ,pójdziemy na nie naszą wojnę , ale Twoi czytelnicy pewnie chcieliby mieć więcej informacji .Pozdrawiam. https://www.youtube.com/watch?v=MxlE73Oy17U
 • @Repsol 23:38:12
  Mam nadzieję, że na wojnę jednak nie pójdziemy, choć, gwoli ścisłości, polscy najemnicy już na niej walczą. Nawet podam link do tego poglądu. :))
  http://niepoprawni.pl/blog/wilre/polaczki-nis-sie-nie-stalo-obudzimy-was
 • @komisarz 23:59:31
  Czyżby komisarz węszył jakiś podstęp?
 • @Lotna 23:13:25
  Tez mnie to denerwuje ale niestety wiekszosc ludzi nie ma pogladow.
  Zgadzaja sie z opiniami innych najlepiej linkujac swoich guru.
  Co do G.Browna -lubie go sluchac.Skonczyl filologie i lubi sie ladnie wyrazac .Mam tylko dwa powazne zastrzezenia :
  1..Czarna owca w rodzinie.
  2.Dominacja koscila katolickiego w pogladach Browna.
  W przypadku wyboru kosciol a Polska G.Brown wybralby prawdopodobnie kosciol ,ja Polske.
 • @mac 01:20:40
  Wybacz przy zdziczeniu społeczeństwa można na to przymknąć oczy. Pozdrawiam.
 • @Repsol 02:03:02
  O jakim "zdziczałym społeczeństwie" mówisz?
 • @mac 01:20:40
  Zgadzam się w 100%, a poza tym obawiam się, że nie są to tylko jego prywatne poglądy.
 • @ireneusz 22:39:38
  Jesteś blisko prawdy. G.Braun, to dziecko mentalne Zbigniewa Brzezińskiego. Jeszcze jedno wcielenie orędownika całopalenia narodu polskiego. Pustosłowie tego bufona mdli po godzinie słuchania jego bajek dla zaczadzenia polskiej umysłowiości.
  Tak wygląda próba dyskutowania z bufonem i jego "patriotyczno-żydowskim " kościołem.

  https://www.youtube.com/watch?v=2EIN56qmWZ8

  szczególnie od minuty 13:00 oraz 29:45
 • @stanislav 02:51:37
  "G.Braun, to dziecko mentalne Zbigniewa Brzezińskiego"
  Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl? O Brzezińskim mam jak najgorsze zdanie, więc...
 • @Lotna 03:39:46
  Proszę obejrzeć fragnenty filmu z przesłanym linkiem. Dla uzupełnienia: G.Braun, to zwolennik koncepcji Międzymorza, zgubnej dla Polski jak dowiodła tego klęska polityki sanacyjnej okresu międzywojennego. Reaktywowana za sprawą Giedroycia i Zbigniewa Brzezińskiego i kontynuowana przez pookragłostołowe mafie żydowskie i żydofilskie tzw. III RP z Geremkiem, Onyszkiewiczem i braćmi Kaczyńskimi i V kolumnę banderowską w obecnych władzach polskich. Polityka Międzymorza, to niczym nieuzasadniony w aktualnych realiach resentyment za Polską Jagiellońską i rozpustniczo magnacką, będącą pod wpływem podszeptów żydowskich i watykańskich - narzędziem do walki z Rosją, Turcją - zawsze przeciw interesowi narodowemu Polaków. Jest to najgorsze wydanie instrumentalnego i zgubnego dla Polski angażowanie się w anglosaską, prożydowską i antyrosyjską awanturę pod ogłupiającym hasłem cywilizacyjnego mesjanizmu polskiego. Obecnie Polska, bezkrytycznie popierająca awanturnictwo amerykańskie, kręci sobie sznur na szyję, tracąc resztki powagi międzynarodowej i pozostając sama w konfrontacji zarówno z narodową polityka Niemiec i Francji, jak i narodowa polityką Rosji oraz jej sojuszników( pragmatycznych państw europejskich i azjatyckich).
 • Na nastepne 5 lat nie ma innej alternatywy...
  Wybieracie JEDNEGO kandydata pomiedzy:

  Komorowski - Duda - Braun
  potem miedzy:

  Komorowski - G. Braun
  albo
  Komorowski A. Duda.

  Inni NIE maja zadnych szans.
  Ktorego z nich chcecie na nastepne 5 lat?
 • @stanislav 04:02:58
  Dziękuję.
  Z tego co mówisz, bajanie Brauna o królu i o Polsce od morza do morza, które brałam z przymrużeniem oka, należy traktować bardzo serio. To by tłumaczyło jego wiernopoddańcze poparcie dla Kościoła, a z tego, co mówisz, de facto nie tyle dla tradycji katolickiej, co dla Watykanu.
  Nie wiedziałam, że w tym także maczał swoje raciczki Brzeziński; ten hominid jest niestrudzony w psuciu świata. Czas by był na niego, ale złego diabli nie biorą, a na dodatek ma sobie podobnych następców.
 • @Lotna 05:35:39
  Brawo za kompetentną wiwisekcję kandydata "ojca narodu", tylko należy zadać pytanie - którego ?
  Jednym zdaniem można go podsumować: HISTERYCZNY KORWINISTA KTÓRY TEOLOGICZNO-TALMUDYCZNYM KROPIDŁEM (lub czymś innym ) OWIECZKI DO STADA NA MSZĘ ZAGANIA.

  Pozdrawiam Dociekliwych Samodzielnie Myślących
 • @
  https://www.youtube.com/watch?v=8xduB5Dm0i4
 • @stanislav 04:02:58
  Przyznacie że obaj nie nadaja sie na ten urząd. To 4 liga.
  Wiecej obaj to zdleklarowani zwolennicy K.K i to oni nimi steruja i będą sterować.
  Co tak naprawde znaczy na politycznej mapie G.Braun - sami przyznacie -zero
 • Kto mądry.
  Jest tylu kandydatów i bądź mądry.
  Podoba mi się Braun ,pierwszy na pewno Polak pochodzenie szlacheckie.
  Podoba mi się bardzo dużo, ale nie rozumię- Ankara?
  Watykan -przesiąknięty niestety starszymi braćmi w wierze , aferami ....
  KK też ma za uszami.
  Noramalny człowiek na rozdarciu.
  Korwin, Kowalski, Kukiz, Braun?
 • @klementyna 10:55:41
  Rzeczywiście jest ciekawie. Reżim nie dopuści do debaty, bo nagle okazałoby się że dwóch-trzech mówi jednym głosem i to wersję odwrotną do tej podanej nam do wierzenia przez reżimowe media.
  Ew. będą ich wyłuskiwać pojedynczo do małych debat z dwoma kontrkandydatami. Wtedy zawsze można odmienne poglądy wyśmiać jako "kosmiczne"..
 • @klementyna 10:55:41
  poproszę o drzewo genealogiczne tego "szlachcica".
 • @kfakfa 13:16:56
  Herb rodzinny to "Gozdawa"


  http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.62310
 • @klementyna 14:47:03
  taki sam herbowy jak gajowy "chrabia" maria - karol


  http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I017795
 • @prawi co wiec 11:51:19
  Też tak myślę. I jeszcze Korwin który ma zakaz wstępu do reżimowych.
  Te jego poglądy nie są kosmiczne , tylko oddalone historycznie.
  Powinien jednak użyć swojego rodowodu żeby był bardziej zrozumiały.
  Spróbuje poddać ten temat . Bo inaczej nikt nie zrozumie dlaczego ma takie poglądy i to może wyjść na kosmiczne.
 • @kfakfa 14:53:56
  Udowodnij swoją teorię ze nie?
 • Jest w tym wszystkim
  coś co mnie niepokoi, a dotyczy to sprawy wypłat brutto itd. Pragnę i ja wyrazić swoją na ten temat opinię, iż mam obawy, że to nie jest dobre rozwiązanie, a zwłaszcza dla osób zatrudnionych na elastyczne umowy - praktycznie więcej stracą (delikatnie pisząc) niż zyskają na takim posunięciu.
  Wydaje mi się, iż ten jeden punkt zadecyduje, iż Pan Grzegorz nie zyska wielu głosów poparcia - to już wróży klęskę - może uda się zebrać 2 procent poparcia i to chyba wszystko - chcę być szczery - nikt z dołu piramidy - poza małymi wyjątkami - nie poprze tego rozwiązania - piszę jak jest.
 • @Lotna
  G.B. jest błyskotliwy, kiedy mówi to przykuwa uwagę słuchacza, ale czy zaraz na prezydenta?

  Wg mnie prezydent powinien być po pięćdziesiątce (doświadczenie w działalności politycznej na róznych stanowiskach = działalność parlamentarna + samorządowa + przetarcie się w strukturach rzadowych), raczej nie typ "gorąca głowa".
  Z tego wynika, że G.B. świetnie nadaje się na członka zespołu bezpośrednich doradców prezydenta, ot co.
 • @ireneusz 22:39:38
  wyjasnij
 • @topstopjuve 22:42:55
  Dlaczego piszesz bzdury?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

ULUBIENI AUTORZY

więcej