Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
141 postów 6148 komentarzy

Lotna

Lotna - Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(1784-1825)

Włodzimierz J. Korab-Karpowicz: Polska silna, bogata i wolna

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Prof. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, kandydat na prezydenta RP. Expose kandydata na Prezydenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, filozof polityki, politolog, dyplomata, doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były wiceprezydent Miasta Gdańska i ekspert Komisji Europejskiej, autor wielu prac naukowych i książek, wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/lotna/wlodzimierz-j-korab-karpowicz-expose-kandydata-na-prezydenta

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, filozof polityki, politolog, dyplomata, doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były wiceprezydent Miasta Gdańska i ekspert Komisji Europejskiej, autor wielu prac naukowych i książek, wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/lotna/wlodzimierz-j-korab-karpowicz-expose-kandydata-na-prezydenta

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

 

Polska silna, bogata i wolna - prof. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, kandydat na prezydenta RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, filozof polityki, politolog, dyplomata, doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były wiceprezydent Miasta Gdańska i ekspert Komisji Europejskiej, autor wielu prac naukowych i książek, wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Polska silna, zamożna i prawdziwie wolna!”

Dalsze informacje:

Biografia na stronach Wikipedia

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Julian_Korab-Karpowicz

 

Wizja przyszłej silnej, zamożnej i prawdziwie wolnej Polski

Żyjemy w świecie niebezpiecznym, pełnym ciągłych niespodziewanych zmian. Tylko siła zapewni przyszłej Polsce pomyślność. Nie możemy być pewni ani przyszłości Unii Europejskiej, ani polityki sąsiadujących z nami państw. W polityce słabość jest zawsze zaproszeniem do agresji. Aby Polska trwała, musi być silna.

Państwo nie może być silne bez silnej gospodarki i własnego rozwiniętego przemysłu, a ten z kolei zależy od rozwoju naukowego i technicznego. Zwiększenie siły Polski, a w szczególności jej konkurencyjności na światowych rynkach gospodarczych oraz rozwój nauki i techniki, powinno być zatem naczelnym celem państwa.

Aby państwo było silne, musi być niezależne. Bycie niezależnym państwem, suwerennym finansowo i gospodarczo, pozwala na bogacenie się kraju. Jak długo będziemy zależni, tak długo będziemy biedni. Niniejszym oświadczam, że jako Prezydent RP, będę realizował następujące cele narodowe służące suwerenności Polski:

1.  Odzyskanie pełnej niezależności Polski od państw i instytucji zewnętrznych;

2.  Ochronę polskiej ziemi, zasobów naturalnych i innych dóbr narodowych dla obecnego i przyszłych pokoleń;

3.  Przywrócenie Narodowi roli suwerena w sprawowaniu władzy - w formie bezpośredniej i zamiennie - przedstawicielskiej;

4.  Zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzając jednomandatowe okręgi wyborcze, odpowiedzialność posła przed wyborcami, obligatoryjność referendum oraz rozdzielenia władzy ustawodawczej od wykonawczej;

5.  Odzyskanie suwerenności Państwa Polskiego w zakresie emisji własnego pieniądza i rozproszenie go do gospodarki

6.  Wprowadzenie nowoczesnych form stosunków produkcji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb państwa i społeczeństwa.

7.  Gruntowną reformę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

8.  Odtworzenie narodowych sił wytwórczych, infrastruktury technicznej i społecznej oraz potencjału obronnego państwa w oparciu o pobór powszechny na okres 6 miesięcy.

9.  Odbudowę dialogu i współpracy z krajami sąsiedzkimi na zasadzie współpracy i wzajemnego szacunku służącego rozwojowi zarówno krajom jak i jego mieszkańcom.

10. Obrona Polski przed wmieszaniem Jej w wojnę.

Tak mi dopomóż Bóg!

 

Ponadto będę dążył do:

 1. zmiany podatku dochodowego od firm na podatek obrotowy, mającej na celu zapobieganie przez firmy „robienia kosztów” i uciekania od podatków;

 2. zapobieganiu ucieczki za granicę pieniędzy zarobionych przez firmy w Polsce;

 3. zmiany dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych i zastąpienie subwencji budżetowej odpisem z deklaracji podatkowej obywateli;

 4. zapewnienia ochrony emerytów i rencistów przed ubóstwem przez wdrożenie nowych zasad wynagrodzeń i  zabezpieczeń emerytalnych, i poprawę opieki nad osobami starszymi oraz podniesienie jakości i ułatwienia dostępu do usług medycznych;

 5. wyznaczenia strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego;

 6. zwiększenia nakładów na rozwój nauki i techniki;

 7. rozwoju polskiego przemysłu i rolnictwa.

 

Moja kandydatura na Prezydenta RP

Przywódca nowoczesnego państwa musi być człowiekiem wszechstronnie wykształconym, z bogatym doświadczeniem życiowym i wieloma umiejętnościami. Oprócz inteligencji i wysokich walorów umysłowych i moralnych, dodatkowym wymogiem dla pełniących władzę jest poczucie tradycji z krajem i narodem oraz działanie na rzecz wspólnego dobra. Prezydent powinien umieć bronić interesu Polski. Powinien umieć napełnić ludzi odwagą i nadzieją.

Sądzę, ze posiadam wiedzę i doświadczenie oraz inne cechy, które potrzebne są dla silnej prezydentury. Więcej, myślę, ze nadeszła historyczna chwila aby w naszym kraju rzeczywiście coś zmienić, aby przywrócić wielkość Polski!

Dziękuję za okazane mi poparcie. W przypadku wyboru na Prezydenta RP uczynię wszystko, aby Polska była krajem silnym, zamożnym i prawdziwie wolnym.

 

Włodzimierz J. Korab-Karpowicz

 

Kontakt email: komitet.wyborczy@przyszlapolska.pl

 

Stanę się formalnie kandydatem na Prezydenta RP dopiero po zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Marszalka Sejmu i utworzeniu się Komitetu Wyborczego.

źródło: http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/w%C5%82odzimierz-j-korab-karpowicz-expose-kandydata-na-prezydenta

 

Wywiad z prof. Korab-Karpowiczem:

 

 

Wystąpienia Włodzimierza J. Koraba-Karpowicza

https://www.youtube.com/results?search_query=Korab+-+Karpowicz

 

Należałoby sobie życzyć, aby wszyscy kandydaci na prezydenta Rzeczpospolitej reprezentowali i mieli do zaoferowania dla Polski i dla Polaków tak wiele, jak prof. Włodzimierz J. Korab-Karpowicz. Jak do tej pory jest to jedyny kandydat warty oddania głosu wyborczego.

Zachęcam do rozpowszechniania informacji o tym kandydacie.

KOMENTARZE

 • moje zdanie.
  :-(... No to jak to??? Będąc nawet już w tamtych czasach dawnej Solidarności człowiekiem mądrym i wykształconym, w dodatku obytym
  w świecie i na uczelniach nie ostrzegł Pan zwykłych, przez szczerość i naiwność głupiutkich Polaków o wielkim zagrożeniu jakie niesie Solidarność
  i polityka zachodnia względem Polski? Czy później na tych zagranicznych "fakultetach"uczono miłości do Polski? Panie uczony Korab-Karpowicz, słówka pisać umie każdy lecz nie myślę aby był Pan dobrym kandydatem na Prezydenta Polski.
 • @Stara Baba 02:32:45
  Myśl dalej. Myślenie ma przyszłość.
 • @Pope Nimrod 02:57:10
  A konkretnie, to co masz do powiedzenia poza tym, że nie wierzysz profesorom?

  Wybór prezydenta nie jest kwestią wiary, a wyboru kandydata, który ma propozycje najbardziej korzystne dla Polski i Polaków. Zamiast wklejać głupie obrazki, usiądź na tyłku i zastanów się, jaki program powinien przedstawić kandydat na prezydenta.

  Ciekawa jestem, czy w artykułach propagandowych na temat Dudy i Korwina też wklejasz takie badziewie z obrazkami i wyświechtanymi frazesami, które nijak się mają do treści wpisu?
  Idź trollować gdzie indziej.
 • Zdrowie i korupcja
  5.7412 W zdrowym społeczeństwie władzę polityczną oraz sławę i zaszczyty zdobywa się służąc społeczeństwu czynem i mądrością; w zepsutym – drogą wyświadczania korzyści osobom prywatnym, czyli drogą korupcji.
  W. J. Korab-Karpowicz, Traktat polityczno-filozoficzny
 • @Autor
  Szanowny pan profesor gotów jest głosić jakiekolwiek hasła i wizje, byleby tylko ktokolwiek go poparł. Nie przeszkadza mu nic a nic, że głoszone hasła są ze sobą sprzeczne.
  Z jednej strony

  "3. Przywrócenie Narodowi roli suwerena w sprawowaniu władzy - w formie bezpośredniej i zamiennie - przedstawicielskiej;
  4. Zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzając jednomandatowe okręgi wyborcze, odpowiedzialność posła przed wyborcami, obligatoryjność referendum oraz rozdzielenia władzy ustawodawczej od wykonawczej;"

  czyli przekazanie sporej części władzy obywatelom, znaczące zwiększenie wagi ich decyzji w sprawach państwowych.

  Z drugiej strony

  "5. Odzyskanie suwerenności Państwa Polskiego w zakresie emisji własnego pieniądza i rozproszenie go do gospodarki

  6. Wprowadzenie nowoczesnych form stosunków produkcji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb państwa i społeczeństwa.

  8. Odtworzenie narodowych sił wytwórczych, infrastruktury technicznej i społecznej oraz potencjału obronnego państwa w oparciu o pobór powszechny na okres 6 miesięcy."

  A jak obywatele dzięki uzyskanemu współudziałowi we władzy dzięki realizacji wcześniej wymienianych punktów będą chcieli zupełnie czegoś innego?
  Także szanowny kandydat z jednej strony proponuje niby dzielenie się władzą z obywatelami a z drugiej strony jednak proponuje narzucenie własnej wizji konkretnych zmian, bez liczenia się z obywatelami.

  Jeżeli zaś kandydat nie potrafi stworzyć spójnej wizji przyszłości to takie same będą działania jakie w przyszłości by podejmował.
 • @programista 08:15:53
  W programie są sprzeczności i ten nieszczęsny JOW, ale i tak jest to najbardziej odważny program wyborczy.

  Za punkt 5 należy się 5x*
 • @nikander 09:03:31
  Nie ma ideałów, a punkt 5 jest niesłychanie istotny, bo obiecanki o suwerennej Polsce beuz dążenia do odzyskania suwerennej złotówki są obiecankami gruszek na wierzbie.
  Poza tym ten kandydat nie reprezentuje żadnej partii i jej interesów, ma gruntowne wykształcenie, odpowiednie doświadczenie, a nadto jest Polakiem i patriotą. Jak na razie nie widać żadnych układów i układzików za jego plecami. W każdej dziedzinie bije innych kandydatów na głowę.
 • @programista 08:15:53
  Nie jesteś człowiekiem, który umie logicznie myśleć, o czym świadczą Twoje argumenty.
  Nie mam zamiaru wdawać się z Tobą w bezsensowne bicie piany. Idź pogadaj z tymi, którzy popierają kandydatów z układu, albo z szerokimi plecami, z którzych żaden nie przedstawia ani w połowie tak spójnego programu jak Korab-Karpowicz.
  Bez żalu żegnam.
 • @Lord of Admiralty 10:41:47
  Projekt "Druga Polska" Edwarda Gierka..

  http://wolnemedia.net/historia/druga-polska-jako-lacznik-miedzy-wschodem-a-zachodem/
  (polecam wszystkim przeczytanie powyższej analizy, a zwłaszcza tym którzy twierdzą, że długi Gierka pogrążyły nasz kraj

  a zesrało się, bo nie pozwolono..
  "Polska może nawiązać partnerskie relacje z Niemcami i Rosją tylko jako państwo silne. Taka nasza geopolityczna karma, że leżymy w takim miejscu, że przeszkadzamy i Niemcom i Rosjanom, więc gdy jesteśmy słabi, skazani jesteśmy na upadek. To właśnie miał na myśli Piłsudski, gdy mówił, że Polska skazana jest na wielkość. Nie chodzi tutaj o imperializm, lecz o warunek istnienia."
  ..no i obecnie praktycznie nie istniejemy :(
 • @Pope Nimrod 02:57:10
  http://www.cmswire.com/images/2014-23-July-see-no-evil-monkeys.jpg

  Trójka nigdy liczbą parzystą nie jest i nigdy nie będzie równowagi demokracji w Polsce z takim błędem. O czym doktorzy i profesorowie z wielką nonszalancją milczą obojętnie.
 • @Lord of Admiralty 11:17:04
  Matematyka zawsze prawdę mówi.
 • Kanydat jak wielu innych.
  Tylko bez szans.
 • @Lotna 06:03:04
  Jeżeli już tak Pani zależy na tym kandydacie to zamiast być zgryźliwym
  powinna Pani takich jak ja przekonywać do kandydata argumentami a nie zgryźliwością! Widocznie polityk nie ma nic do zaoferowania.
  Co więcej, moje dzieciaki także są wykształcone w jednych z 5 najlepszych uczelni na świecie i zaręczam ze tam nie ma miejsca na polską Polskę! Tak więc jego edukacja i wyborcze slogany mnie nie "pasi"!
 • @Lord of Admiralty 11:39:40
  Hahahaaaa.... proszę Pana, jeżeli czytywał pan moje dawne wpisy to oprócz czasami sprzecznych rzeczy (starość nie radość i pamięć zawodzi) mógł pan znaleźć iż były czasy kiedy pijałem kawkę z ludźmi którzy przez 10 lat gospodarczo diametralnie zmienili i owinęli sobie wokół palca trzy razy większy kraj niż Polska. Tylko ze w tamtym przypadku ludziom wyszło to
  na dobre. Tak wiec ja chce konstruktywnego poparcia haseł i piętnować slogany a nie je głosić.
 • @Pope Nimrod 11:43:47
  Wtrącę się iż nareszcie się z Pana wpisem zgadzam. Dla tego też wciąż pisze jak bardzo ważnym dla odbudowania Polski jest powrócenie w pamięć do procesów zachodzących w państwie a przede wszystkim w głowach Polaków na przestrzeni 1979~1981. Jest to klucz a nawet wytrych do
  polityczno-gospodarczej "rewolucji" w myśleniu Polaków.
 • @wk..ny 10:57:14
  Paradoksem jest iż E.Gierek był w tamtych czasach polskiej "komuny"
  jednym z najuczciwszych ludzi i dlatego pamięć o tej osobie tak zawzięcie
  się niszczy. Co do sąsiadów, Rosja historycznie, militarnie i także gospodarczo (chociażby tylko potencjalnie) jest poza naszym zasięgiem. Mięliśmy w naszej historii szanse jej podporządkowania jednak przespaliśmy tamte chwile. Teraz jest za późno na "brykanie" a tylko na zdrowy i owocny handel i współpracę ekonomiczna.
  Co do Niemiec, uważam iż Piłsudski także się mylił. Państwo to jest naszym śmiertelnym wrogiem. Ktoś powie ze przez 800 lat nie mieliśmy
  z tym państwem kłopotów. To prawda..... dlatego iż takowego państwa wtedy i aż do XVIII wieku nigdy nie było. Aby ono powstało musiała upaść Rzeczpospolita. Na krzywdzie i zgliszczach naszego państwa powstały właśnie Niemcy. W centralnej Europie nie ma miejsca chociażby na dwie równorzędne siły. Albo Polska albo Niemcy będą musiały zniknąć lub być jedno przez drugie ekonomicznie wchłonięte. Jak na razie z pomocą światowej oligarchii, głównie Żydów a także i dzisiejszego historycznie sprzyjającego sprawie niemieckiej kościoła górą są Niemcy. Aby odbudować Polskę należy ekonomicznie pogrążyć Niemcy a Rosja będzie współpracować z silniejszym w tym regionie. Naiwni muszą odłożyć do lamusa brednie o bratniej przyjaźni niemiecko-polskiej! Taka jest gola prawda. Czasu jest już bardzo mało. Gdy zostanie stworzona wspólna Europejska Armia i Polska się do tego podporządkuje
  Niemcy całkowicie i to pokojowo zamkną klamrę nad zniewolonym naszym państwem. Proszę wszystkich pamiętać także i to iż polskie ziemie są strategicznie najważniejsze w Europie dla tego jako Naród
  jest nam tak ciężko normalnie żyć.
 • @Pope Nimrod 12:22:40
  Poparcie tej kandydatury przez Rangera utwierdza mnie w Twym przekonaniu.. Kandydat od eskimoskich Saudów naczytał się Neonu i wie co pisać aby zdobyć poklask.

  "Chcecie żydów za ministrów, głosujcie na SOCJALISTÓW!!!"
  czyli niewidzialna (żydowska) ręka rynku Adama Smitha i żydowcy propagatorzy kapitalizmu z Ozjaszem na czele to? no właśnie, co to Twoim zdaniem?
 • @Stara Baba 12:37:52
  mam nadzieję,że przeczytałeś zalinkowany artykuł (polecam!),
  to co stało się pod koniec lat 70-tych było zahamowaniem reform Gierka.
  To Polacy mają kupować zachodnie traktory (wszystko), a nie być konkurencją dla zachodnich firm. Polska wyrastała na potęgę gospodarczą i to przeszkadzało. Zauważ, że Jaruzelski od razu zmienił front "współpracy" i latał do Rotschilda, podporządkował Polskę bankserom.

  Pogrążyć ekonomicznie Niemcy?? Nie da rady, ale można było nie być wasalem.. Teraz Niemieckie firmy dostają ulgi w Polsce, a Rosyjski Gazprom dostaje anulację zaległych opłat za przesył gazu.
  Jesteśmy popychadłem wschodu i zachodu nadstawiającym tyłka za oceanem.. Gierkowi chodziło o silną Polskę będącą w strategicznym położeniu geograficznym jako pomost między wschodem i zachodem, współpracującym na stopie partnerskiej ze wszystkimi.

  Teraz wszyscy to nas dymają, zupełna odwrotność idei "Drugiej Polski",
  ale przecież mamy "wolność i demokrację" :'(

  Co do Piłsudskiego, mam swoje zdanie o nim jako o agencie żydowskim i nie zgadzam się z jego polityką, ale muszę mu przyznać, że miał wiele trafnych spostrzeżeń i wypowiedzi, które jak ulał pasują do obecnych elit i czasów. Tak jak cytat z cytowanego artykułu..
 • @Lord of Admiralty 13:14:34
  Hagiografia – dział piśmiennictwa religijnego zapoczątkowany w starożytności.

  Podporządkowuje Pan swoje wpisy do okoliczności a moja "twórczość" jest niezmienna od kilkudziesięciu lat.
 • @Lord of Admiralty 11:44:39
  Zawsze matematyka prawdę mówi tylko nie wszędzie może:-)

  Art 10 Konstytucji III RP zapisał rownowagę trzy władzy, więc w kraju nad Wisłą matematyka, prawdy nie może mówić zgodnie z zapisem prawem prawnym w najwyższej ustawie.

  Co nie rzeczywiste i fałszywe, a wiec nie podpadające prawdzie wszędzie tam gdzie błędy stanowią prawo:-)
 • @Lord of Admiralty 13:14:34
  Politykę Gierka do Piłsudskiego porównujesz? Jeden racjonalnie być pomostem między wschodem, a zachodem, drugi natomiast rusofob agent Austrowęgier tworzący obóz koncentracyjny dla endecji widzącej zagrożeniu w zażydzaniu Polski.. ale czego mogłem się po Tobie spodziewać..

  Prognozy Goldmann Sachs to czcze gadanie, chyba że spojrzeć na to tak, że euro zeszmaci się jeszcze bardziej niż dolar.. tu dodruk na potęgę i tu.. kto wydrukuje więcej..
 • @wk..ny 13:06:24
  "Pogrążyć ekonomicznie Niemcy?? Nie da rady, ale można było nie być wasalem."
  Wbrew pozorom Niemcy Centralnej Europie nie maja nic do zaoferowania a ich wielkość ekonomiczno-polityczna bazuje na cwanej i podstępnej polityce zagranicznej. To Polski styl bycia i tradycje wywodzące się z normalnego życia bazującego na ważności rodziny górują nad niemieckim.
  Niedowierzanie w moc i przewagę stylu polskiego nad niemieckim jest
  wynikiem wpajania właśnie przez ośrodki niemieckie obrazu nieudolności Polaka i szerzenie poczucia podporządkowania do "rasy wyższej".
 • @Lord of Admiralty 13:42:50
  "Pan sobie nie wyobraża świata bez tej przytłaczającej siły, bez fatalizmu sowieckiego. "


  To nie jest prawda. Na dzień dzisiejszy jesteśmy tak bardzo osłabieni
  ze pomijam w rozważaniach temat Rosji gdyż on Polskę przerasta a o rozgrywaniu gier zachodu względem Rosji używając naszego kraju
  wspominać nie będę gdyż jest to oczywiste.
  Jeżeli o Chiny chodzi, gdy żółtki położą łapy na świat będzie to równoznaczne z unicestwieniem życia i kultury białego człowieka.
  Wtedy nam już nic nie pomoże!
 • @Stara Baba 13:47:46
  Jak by nie było Niemcy są uprzemysłowionym krajem dwa razy liczniejszym od Polski, a tu tylko ch.. d.. i kamieni kupa jak to mówi minister, a on wiedzę posiada..
  To, że nic nie mają do zaoferowania to ja to wiem, ale mimo propagandy to oni wygrali II WŚ, a nie Polska :(

  "szerzenie poczucia podporządkowania do "rasy wyższej""
  to nie tak do końca.. poznałem wielu Niemców i traktowali mnie jak partnera bo nie klęczałem przed nimi. Niestety wielu Polaków wyjeżdżających do Niemiec sami przybierają pozę poddańczą, a Niemcy to wykorzystują. Nigdy nie zauważyłem aby na starcie z wyższością odnosili się do mnie..
  Nawet kiedyś na wakacjach jak napici zbyt kozaczyli w hotelu zacząłem z kumplem wołać "poland, poland uber alles" i się rozeszli, a było ich więcej ;)
 • Przyszła Polska - Komentarz
  Co do logiki, sprzecznością między władzą prezydenta a suwerennością Narodu nie ma. Jest oczywistym, że w każdym przypadku prezydent, który uznaje suwerenność Narodu musi przekonać obywateli do słuszności swych decyzji. Prezydent demokratycznego państwa to nie dyktator. W szczególności powinien liczyć się z tym co określa się jako "referendum obligatoryjne" a co dzisiaj jest często zupełnie lekceważone przez rządzących.
  Z kolei, co oznacza nazwisko Korab-Karpowicz powinno być znane wszystkim Polakom, którzy znają historię Polski, zaś próba ośmieszania i manipulacja tym nazwiskiem może być odczytana jako obca agentura. A dla dodatkowej wiedzy na temat kandydata na Prezydenta RP polecamy życiorys. http://przyszlapolska.pl/zyciorys.html
 • @Lord of Admiralty 13:51:34
  chęć ataku na Rosję, a chęć współpracy z Rosją to to samo? gratuluję!
 • @Pope Nimrod 11:43:47
  Czy możesz przestać bredzić?
  Masz kandydata z konkretnym programem, który można racjonalnie przedyskutować, a Ty zamiast tego opowiadasz o świadomości Polaków. Nie o tym jest wpis i świadomość Polaków nie ma nic do tego, czy kandydat spełnia wymogi na prezydenta czy nie. Co najwyżej, Polacy mogą na takiego prezydenta nie zasługiwać. Będą mieli Dudę, albo grajka, albo innego pajaca.

  Wiadomo, że on sam niczego nie dokona. Daj więc przykład nieświadomym Polakom i zamiast wklejać obrazki zabierz się za politykę w realnym życiu.

  Takie to politykowanie. Musi się coś zmienić, wszyscy chcą zmian, ale jak co do czego, to się obrażają, że się znalazł dobry kandydat.
  A potem będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo znowu jakiś cieć będzie siedział w pałacu prezydenckim i pilnował, żeby ten betonowy system się nie nadkruszył.
 • @Pope Nimrod 12:22:40
  Zdaje się, że masz kompleksy, najpierw tytuły naukowe ci się nie podobają, a teraz herb. Korab to jest łódź, a nie krab, ale też związane z wodą.
 • @Stara Baba 11:31:49
  Program Korab-Karpoowicza mówi sam za siebie. Osoba kandydata, również.

  Aby go bronić, trzeba najpierw usłyszeć jasno sformulowane zarzuty, a ja takich nie usłyszałam, bo "nie pasi" żadnym argumentem nie jest. Pytanie dotyczęce stosunków i zagrożeń Polski na arenie międzynarodowej niwe jest zbyt poważne, bo doprawdy sądzisz, że ktoś, kto "specjalizuje się w filozofii politycznej i społecznej, historii filozofii, historii myśli politycznej i teorii stosunków międzynarodowych" nie zdaje sobie z nich sprawy?

  Wolisz Dudę, grajka, albo neokona, Twoja sprawa, ale wypadałoby się najpierw dokładnie zapoznać z tym, co ma Korab-Karpowicz do powiedzenia, a nie go z góry odrzucać.


  Patriotą nie zostaje się na uniwersytecie, tym bardziej obcym, choćby najlepszym; patriotyzm wynosi się z domu.
 • @Lotna 14:21:53
  Nawet cesarz, nie da szczęścia ludowi gdy, ma jawny błąd i fałsz w systemie.

  Wszystko jest fałszywe i pozorne i teoretyczne państwo demokratyczne itd.

  Do trzech razy sztuka:1. - II wojnę wygraliśmy, 2. - Solidarność wygrała, bo wszystko na fałszywej równowadze.

  3. Teraz w pierwszej kolejności należy naprawić błąd w systemie, aby wynik był prawdziwy.

  Szkoda, że kandydaci chcą po staremu?
 • @Lord of Admiralty 14:36:23
  No chociaż czasami można się pośmiać z Twoich ripost, bo nad niektórymi popami i babami, to tylko siąść i płakać.

  Klementyna też twierdzi, że on taki jak inni. Samo żydostwo, on jedyny Polak, ale taki sam. Jak równość, to równość.
  Problem w tym, że ja chcę Polski, a nie Polinu.
 • @Lord of Admiralty 14:52:38
  A teraz wytłumacz mi niby dlaczego, bo system wyborczy na to w żadnym stopniu nie wskazuje.
 • @Lord of Admiralty 14:52:38
  Nie nie będzie status quo, kiedy wygra Duda: Polska pójdzie na wojnę z Rosją, jak tylko żydki tego zechcą.
 • @Stara Baba 15:07:33
  Jak chodzi o profesorów, są bardzo różni, choć w większości tacy właśnie jak mówisz.
  Na drugi raz używaj parlamentarnych słów, to nie usunę twojego komentarza.
 • @Lotna 14:49:00
  Nad Starą Babą nie ma potrzeby płakać. Stara Baba jest praktykiem i na własnej skórze uczyła się życiowych wartości.

  Chce Pani usłyszeć jak nauczyłem się być odpowiedzialnym za swoje obowiązki?
  Mając 5 i pół roczku mój Ojciec musiał wyjechać na 4 dni i dał mi pod opiekę 3 swoje ukochane króliki abym je dokarmiał co zresztą często przedtem robiłem. Po przyjeździe Ojciec wpadł do domu z żałosnym głosem krzycząc "synu, co ty narobiłeś"? Ja, jeszcze mały chłopiec po prostu o stworzeniach zapomniałem i nie dałem im przez 4 dni jeść!
  W klatce leżały jeszcze w drgawkach wychudzone biedne króliki.
  Widok i poczucie krzywdy przez moją winę był u mnie tak wielki ze
  po dzisiejszy dzień gdy biorę coś na swoją odpowiedzialność, czy złota rybka w akwarium czy pomoc człowiekowi, robię to jak najbardziej poważnie, najlepiej jak mogę i jak najskuteczniej. Tego z książek się
  nie nauczy.
  ...to jeszcze nic. Nauka poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, pogodzenie się z koleją życia oraz realnym przemijaniem spraw ważnych
  to dopiero były ciężkie lekcje dla mojego charakteru. Tak więc polityczne "gadki szmatki" mnie nigdy nie wzruszają. Liczą się tylko fakty i przykłady!
 • @Lord of Admiralty 15:31:42
  Nie, ale Polaków może wysłać na wojnę?
  Przecież Duda twierdzi, że zrobi, co NATO zechce.
 • @Lotna 15:30:12
  Trzeba było ocenzurować tylko to jedno słowo. :-)))))))
 • @Stara Baba 15:37:12
  Nie ma takiej opcji. :)))
 • @ranger 15:02:31
  Czytaj uważniej. Być z kimś spoufalony nie znaczy mieć moc jak oni.
 • "Polska nie przedstawia sobą żadnej realnej siły militarnej ..."
  Odnośnie: "Polska nie przedstawia sobą żadnej realnej siły militarnej, którą możnaby użyć przeciw Rosji. Nic takiego nie będzie miało miejsca."

  Na tym właśnie polega propaganda, perfidia i obecnie ogłupianie Polaków, aby Polska zaangażowała się w konflikt na Ukrainie pomimo nie posiadania żadnej realnej siły militarnej. Bo tu przecież nie chodzi o wygraną Polski, ale o jej zniszczenie! A przy okazji osłabienie Rosji. Polacy mają tylko służyć jako mięso armatnie. Najpierw pozbawiono ich majątku narodowego, a teraz gna na wojnę w celu ostatecznego zniszczenia Polski! Przeczytajcie dokładnie ten tekst:http://przyszlapolska.neon24.pl/post/120290,zatrzymac-wojne-wojne-przeciwko-polsce-i-chrzescijanstwu
 • Korab
  A co Koraba, ta łódz to Arka. Uwierzcie, że to Arka ocalenia Polski! Ze szlachtą wiąże się tradycja rycerska -- obrony kraju.
 • @Pope Nimrod 16:41:18
  Raz - Wykrwawienie Polaków się nie udało w 81r.

  Dodam, gdyby 13 grudnia, Jaruzelski nie ogłosił Stanu Wojennego, to na 17 grudnia przygotowano samochody do zbierania trupów z ulic Warszawy.

  17 grudnia 1981 roku był zaplanowany strajk generalny w całej Polsce.

  Bez własnego systemu równowagi polskiej demokracji, każde najsłabsze państwo jako agresor: nas okradnie, wygoni z kraju, lub zagoni na wojnę jako mięso armatnie.
 • @Lord of Admiralty 17:11:53
  Pod względem spożycia cukru na głowę mieszkańca stolicy. :-(
 • @Pope Nimrod 16:21:35
  Nadużywasz moją cierpliwość. Dość tych bredni.
 • @Przyszła Polska 16:26:18
  "Bo tu przecież nie chodzi o wygraną Polski, ale o jej zniszczenie! A przy okazji osłabienie Rosji. Polacy mają tylko służyć jako mięso armatnie."

  Dokładnie.
 • @Pope Nimrod 17:28:59
  Oprócz nie oprucz.
 • Coś podobnego
  Widzieliście stronę główną, czy ja mam przywidzenia? :)))))
 • @Lotna 17:49:55
  Chyba jednak mam przywidzenia. :(
 • @Lotna 17:51:42
  też to sam trzykrotnie zauważyłem - ale to ułamki sekund i znikło
 • @Pope Nimrod 18:16:02
  Nie rozumiem jak możesz mieć czelność nadal tu pisać gdy Gospodyni nie życzy sobie twojej obecności, a mi nie odpowiedziałeś do tej pory na wiele pytań, a tutaj:

  "Chcecie żydów za ministrów, głosujcie na SOCJALISTÓW!!!"
  czyli niewidzialna (żydowska) ręka rynku Adama Smitha i żydowcy propagatorzy kapitalizmu z Ozjaszem na czele to? no właśnie, co to Twoim zdaniem?

  Obiektywnie patrząc na Ciebie, masz gówno zamiast rozumu, sam nie potrafisz myśleć, przepisujesz co Ci każą.. Gdyby było inaczej to byś w inteligentny sposób wybrnąć z zarzutów.. a Ty ignorujesz i dalej Swoje niczym zadaniowcy pokroju GPS-a, Lodzik przynajmniej rozwija się i próbuje dostosować..
 • @Pope Nimrod 18:16:02
  .
  Głosowanie w ciemno na podstawie obiecanek już było.

  Wielki chaos zniszczył porządek i zbudował szarą strefę w której wszystkie koty są szare, lub czarne.

  Szkoda że w politycznym czarno-białym prawie jest zabroniony, kolorowy obraz rzeczywistości i postępu techniki;)

  Twierdzę, że kolory widzialne mają wartości nadrzędną nad szarością i czernią piekła??
  Polska Demokracja Kwantowa
 • @Lotna 17:51:42
  Jak na razie zapodaje Pani agitkę, liczyłem na jakąś obiektywną opinię na temat promowanego kandydata. Zmarnowałem 2h życia na obejrzenie wywiadu i poczytanie o nim :(
  Nie mam czasu ani ochoty na pisanie notki o nim. W skrócie opiszę moje spostrzeżenia:
  - członek PC i PiS
  - vice prezydent Gdańska - nie znalazłem z jakiego nadania?
  - dyplomata za Buzka
  - popierający Solidarność i jako student w PRLu wyjeżdżający do zachodnich Niemiec
  - kariera naukowa na zachodzie gdy tacy jak dr Ratajczak byli niszczeni w Polsce, a o karierze zagranicznej mogli pomarzyć
  - herbarze nagminnie przejmowane przez matrioszki vide Komorowski
  - no i wywiad.. autopromocja drugiego garnituru na przyszłość
  - "zbuduję przemysł w Polsce", a stworzył szkoły Polakom nie potrzebne, żadnej firmy produkcyjnej nie stworzył
  - naczytał się Neonu i wie co mówić, ale chyba z konstytucja w zakresie możliwości sprawczych prezydenta jest na bakier
  - doradca unijny, gdzie nikt nie po linii nie dostanie się
  -.................nieścisłości, niejasności znalazłem wiele, nie chce mi się już wymieniać, bo to nie notka..

  Reasumując; mądry człowiek, ale nie mówi jak profesor (wiedza nieosiągalna dla mnie), dziwny życiorys, diagnozuje dobrze, ale rozwiązań brak :(

  Może Pani da radę z tego co się dowie napisać notkę obiektywną.
  Proszę nie łykać jak pelikan biografii, Balcerowicz według wikipedii też wielkim polakiem jest :(

  Pozdrawiam
 • @Pope Nimrod 20:21:42
  masz sieczkę w głowie.. zmień oficera prowadzącego albo doucz się jeśli chcesz wejść na mój poziom percepcji.. pieprzysz trzy po trzy, ale tego nie ogarniasz.. żal.pl
 • @Lord of Admiralty 20:58:22
  Nie załapuje. Czy "racjonalista" to do mnie?
 • @Lord of Admiralty 20:58:22
  Lodzik, "znamy się" tyle czasu, a Ty nadal nie wiesz o co chodzi?
  Brak "r" oznacza; że jestem od Hajki, albo że mam z Ciebie polewkę, albo mi się klawiatura zacięła.. inteligentny jesteś, więc zrozumiesz ;)
  Dobrze wiesz za kogo mam Cię i jak szanuję Twój intelekt, nie "znamy" się od dziś przecież..
  Gierek nie ma nic wspólnego z Piłsudskim, a tym bardziej z Kaczyńskim, nie jest brakującym ogniwem.. Czy Kaczyński jest spadkobiercą Piłsudskiego? hmm.. coś w tym jest, ale nie jest tak bystry jak marszałek, a równie zadaniowany..
 • @Lord of Admiralty 21:29:19
  odwróć kota ogonem, to może mysz złapie..
  jesteś poplecznikiem bandyty zadaniowca agenta marszałka..
  nigdy nie dogadamy się :((
 • @Lord of Admiralty 21:52:30
  żem kulturalny to możesz Sobie myśleć, nie obrażam się..
  a pozwolę Ci na tyle, na ile będę chciał..
  mam rację i to Cię boli..

  żegnam do kolejnej bezsensownej dysputy..
 • @Lord of Admiralty 09:59:35
  Jakie to typowe: jest świetny kandydat, pod każdym względem lepszy niż cała reszta kandydatów razem wziętych, to się nie podoba. A to zbyt wykształcony, a to zbyt utytułowany, a to zbyt szlachetnie urodzony, a to zbyt wiele dokonał w życiu i w zbyt wielu miejscach przebywał.

  Jak ktoś się przyzwyczaił do bycia rządzonym przez złodziei, prostaków i ignorantów, którzy zamienili walonki ich rodziców na lakierki i kufajki na garnitury, a którym słoma nadal z tych lakierków wystaje - to i dostanie takiego typa, aby nim rządził. Kogoś, kto będzie tyko patrzył, co jeszcze zostało w Polsce do rozkradzenia. JKM już jest gotowy sprzedać polskie lasy, Bul również.

  Każdy naród ma takie władze, na jakie zasługuje, powiedział kiedyś ktoś mądry i pewnie się nie pomylił.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY

więcej