Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
107 postów 4712 komentarzy

Lotna

Lotna - Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(1784-1825)

Psychologiczne konsekwencje gwałtu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Intencją gwałtu jest upokorzenie i zdegradowanie ofiary przez użycie seksu jako narzędzia dla wyrażenia przemocy, siły i agresji.

Instytut Psychologii Zdrowia

Sylwia Kluczyńska

Rok: 2002
Czasopismo: Niebieska Linia
Numer: 1 
 
//www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/477-psychologiczne-konsekwencje-gwaltu.html
 
 
Literatura przedmiotu definiuje gwałt jako groźbę, siłę fizyczną lub zastraszanie w celu uzyskania seksualnej relacji z drugą osobą wbrew jej woli. Intencją gwałtu jest upokorzenie i zdegradowanie ofiary przez użycie seksu jako narzędzia dla wyrażenia przemocy, siły i agresji.Innymi słowy, gwałt to cios w ciało i duszę. 


Szok i odrętwienie 

Istnieje wiele typologii reakcji ofiar na gwałt. Najbardziej popularny jest trójfazowy model reakcji na sytuację gwałtu. Bezpośrednio po ataku występuje pierwsza ostra faza - szoku i odrętwienia. Może ona trwać od kilku godzin do dwóch tygodni. Ofiara gwałtu jest przerażona, nie może uwierzyć w to, co się stało, odczuwa strach przed sprawcą. Zazwyczaj boi się zwierzyć komuś bliskiemu, gdyż obawia się reakcji ze strony otoczenia. Obawia się słów typu: sama sobie jesteś winna, mogłaś nie prowokować, mogłaś tam nie iść itp. A często sama pokrzywdzona obwinia się za zaistniałą sytuację (mogłam to przewidzieć, jak mogłam być taka naiwna, do niczego się nie nadaję itp.). W tej fazie ofiary zmagają się z poczuciem własnej bezradności, winy, lęku, odczuwają wstyd, głębokie upokorzenie. 
Niektóre kobiety w tym okresie są nienaturalnie spokojne lub wręcz bez- troskie. Zachowują się tak, jakby nic się nie stało. Bliskie osoby mogą być zaskoczone taką reakcją, mogą nawet podejrzewać, że widocznie dla ofiary było to przyjemne albo mało znaczące doświadczenie. Nie wiedzą, że zaprzeczanie czy minimalizowanie to mechanizmy obronne, które chronią człowieka przed konsekwencjami bolesnych wydarzeń. 


Dezorientacja 

Gdy ofiara upora się z bezpośrednimi następstwami gwałtu, następuje faza druga - dezorientacji. W tym okresie mogą pojawić się stany lękowe, depresyjne, narasta niepewność, następuje zachwianie dotychczasowego porządku życia. Pojawiają się pytania: Co dalej, jak żyć z czymś takim, czy można zaufać drugiemu człowiekowi? Ofiary zaczynają unikać kontaktów z ludźmi, izolują się, zamykają w sobie. Próbują zapomnieć, wymazać wspomnienia związane z gwałtem. Faza ta może trwać całymi miesiącami - charakteryzuje ją zwiększenie ryzyka samobójstwa, nadużywanie alkoholu albo leków. 


Reorganizacja 

Kolejna faza - reorganizacji, czyli stopniowego powrotu do równowagi, może trwać nawet latami. Ofiara próbuje powrócić do swojego normalnego rytmu życia. Gwałt zaczyna postrzegać jako incydent należący do przeszłości. Powracają plany, marzenia o bliskości drugiego człowieka, pomimo nieufności do mężczyzn, która zazwyczaj pozostaje na stałe. 


Co na to rodzina? 

Reakcja najbliższych na gwałt ma istotny wpływ na to, jak ofiara poradzi sobie z zaistniałą sytuacją. Rodzina osoby zgwałconej najczęściej jest wstrząśnięta. Nie potrafi poradzić sobie ze swoją złością, bólem i frustracją. Nie wie, jak pomóc, jak rozmawiać z ofiarą, odczuwa skrępowanie, wstyd i obawę przed poruszeniem bolesnego tematu. Może się zdarzyć, że rodzice czy partner obwiniają się, iż nie zapobiegli tragedii, albo też obwiniają samą poszkodowaną (Gdybyś tam nie szła, gdybyś się nas słuchała itp.). Czasami rodzina nie przyjmuje, wręcz zaprzecza faktowi zgwałcenia. Powoduje to zwiększenie poczucia izolacji i za-gubienia ofiary. A trzeba pamiętać, że powrót do stanu równowagi może być niemożliwy bez profesjonalnej pomocy i mądrego wsparcia ze strony bliskich. 


Na ratunek zgwałconej kobiecie 

Pomoc bezpośrednio po zdarzeniu jest niezmiernie ważna; najczęściej kobieta otrzymuje ją na pogotowiu, policji, albo też w ośrodku interwencji kryzysowej. Zazwyczaj ofiara jest przerażona, pełna obaw, że napastnik może powrócić. Pierwsza pomoc powinna obejmować: ˇ 

przeprowadzenie badania lekarskiego - dobrze, jeśli robi to kobieta; badanie musi być wykonane w kierunku wykluczenia ciąży oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową, a także zabezpieczenia ewentualnych śladów dokonanego czynu, 
cierpliwe, pełne empatii wy- słuchanie przedstawionej przez ofiarę wersji zdarzeń, 
zapewnienie, że ofiara znajduje się w bezpiecznym miejscu i że nic jej nie grozi, 
dawanie jasnych poleceń i spokojne wyjaśnienie procedury postępowania, 
pozostawanie razem z ofiarą, gdy przejawia ona silny lęk i niepokój, 
zachęcanie do podzielenia się swoimi uczuciami, myślami i okazanie pełnej akceptacji, 
pozostawienie możliwości podejmowania prostych decyzji (dotyczących tego, co w danej chwili ofiara chce zrobić), 
pomoc w zrozumieniu i akceptacji faktu, że kobieta nie jest winna temu, co się wydarzyło, utwierdzenie jej w tym, że gwałt jest przestępstwem i że to sprawca ponosi całą odpowiedzialność za swój czyn, 
wspólne zaplanowanie dalszego wsparcia, udzielenie ofierze informacji o pomocy prawnej i psychologicznej. 

Stres pourazowy czyli PTSD 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 80% ofiar gwałtu cierpi na zespół stresu pourazowego (post-traumatic stress disorder - PTSD). Najistotniejszą cechą tego zespołu jest pojawienie się charakterystycznych objawów w następstwie obciążającego psychicznie wydarzenia, które amerykańska klasyfikacja DSM-III-R określa jako "wykraczające poza zakres zwykłych ludzkich doświadczeń". Charakterystyczne objawy PTSD to: 
Powtórne przeżywanie stresującego wydarzenia 

natarczywe wspomnienia, 
powracające koszmarne sny o wydarzeniu, 
nagłe uczucie, jakby wydarzenie znów miało miejsce, 
silne napięcie wywołane każdym wspomnieniem o wydarzeniu, czy też przedmiotem, który się z tą rzeczą kojarzy. 

Uporczywe unikanie bodźców związanych z wydarzeniem lub ogólna utrata wrażliwości na bodźce 
unikanie myśli lub uczuć związanych z gwałtem, 
unikanie działań lub sytuacji, które mogłyby wywołać dramatyczne wspomnienie, 
niepamięć wydarzenia, 
utrata zainteresowań ważnymi czynnościami, np. pracą, szkołą, 
uczucie obojętności lub chłodu, 
poczucie braku perspektyw na przyszłość. 
Utrzymujące się objawy zwiększonego pobudzenia 
trudności z zasypianiem lub snem, 
drażliwość lub wybuchy gniewu, 
trudności w koncentrowaniu się, 
nadmierna czujność, 
przesadne reakcje na bodźce. 
O PTSD można mówić, gdy powyższe objawy trwają przynajmniej jeden miesiąc. Traktuje się je jako normalny adaptacyjny proces reakcji na nienormalną sytuację. 

Terapia PTSD 

Powinna być krótkotrwała, skoncentrowana na traumatycznej sytuacji i reakcjach kobiety na gwałt. Zasadniczym celem terapii jest doprowadzenie ofiary do stanu funkcjonowania sprzed traumatycznego wydarzenia. Ważny element procesu zdrowienia i terapii ofiar gwałtu stanowi odbudowa pozytywnego obrazu siebie oraz odzyskanie poczucia kontroli i własnej skuteczności. Wpływa to na zmniejszenie poczucia bezradności i sprzyja przekonaniu, że ma się kontrolę nad tym, co się dzieje - przeświadczenie takie daje poczucie większego bezpieczeństwa. 

Pracując z ofiarami gwałtu, można zastosować następujące strategie: 
1. Wspieranie adaptacyjnych zasobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 
Bardzo ważne jest nawiązanie dobrej i budującej relacji terapeutycznej, tak by ofiara bez obaw mogła podzielić się swoimi traumatycznymi przeżyciami. Warto zachęcać kobietę do mówienia o tym, co się stało, do zajmowania się sobą, do odpoczynku, do szukania ludzi i miejsc, w których czuje się bezpiecznie. Warto, by kobieta pozwoliła sobie na "specjalne traktowanie", by robiła rzeczy, które poprawiają jej samopoczucie (np. kąpiel, oglądanie telewizji, czytanie itd.). 
2. Traktowanie normalnie tego, co jawi się jako zaburzenie. 
Ofiary mogą nie rozumieć swoich reakcji (np. silnie powracających wspomnień, nagłego rozbicia, odrętwienia). Warto wyjaśniać kobiecie, że jej reakcje są normalną odpowiedzią na to, co się wydarzyło, i że dolegliwości zmniejszą się z czasem. Zazwyczaj działa to uspokajająco i sprawia, że objawy PTSD nie stają się kolejnym źródłem cierpienia i zmartwień. 
3. Dodawanie odwagi. 
Ofiary mają tendencję do ucieczki od sytuacji traumatycznej, jaką był gwałt. Próbują odciąć się od uczuć, wspomnień czy rozmów związanych z tym zdarzeniem. Dążenie to warto ograniczyć do minimum, gdyż ofiara powinna mieć możliwość przetworzenia, odreagowania swego trudnego doświadczenia. 


Na sali sądowej 

Ważną decyzją, przed którą prędzej czy później stanie ofiara gwałtu, będzie rozstrzygniecie, czy wszcząć kroki prawne. Pamiętajmy - decyzję tę musi podjąć ona sama. Jeśli rozważa taką możliwość, powinna zostać rzetelnie poinformowana o tym, jak wygląda procedura sądowa. Musi wiedzieć, że na sali sądowej będzie musiała zrelacjonować szczegółowo okoliczności, w których doszło do gwałtu. Podczas składania zeznań może być atakowana przez adwokata sprawcy, ośmieszana i oskarżana o sprowokowanie jego klienta. Niestety, często się zdarza, że sam proces sądowy jest równie traumatyczny co sam gwałt. Niewątpliwie jednak proces może przyczynić się do szybszego powrotu do równowagi pokrzywdzonej kobiety - odzyska ona poczucie mocy i sprawstwa: nie byłam w stanie się obronić, ale mogę to zrobić teraz. Obecność osób bliskich, mądre towarzyszenie na sali sądowej i poza nią to podstawy powrotu skrzywdzonej kobiety do zdrowia. 

S. K. 

Bibliografia: 

Mufson Susan, Kranz Rachel, Gwałt na randce, Warszawa 1996, wyd. Elma Books. 
O'Toole Laura, Schiffman Jessica, Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 1999, wyd. GWP. 
Starowicz Zbigniew Lew, Przemoc seksualna, Warszawa 1992, wyd. Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza. 
Poznaj swoje prawa... jeśli jesteś ofiarą gwałtu, w: "Poradnik prawny dla kobiet", Warszawa 1999, wyd. Centrum Praw Kobiet. 

KOMENTARZE

 • @Lotna
  mawiają, że gwałt to niespodziewana przyjemność - głupie to..
  nie jestem kobietą, ani gwałcicielem, trudno mi się wypowiedzieć po za przyznaniem, że to jest trauma.. kobiety są jednak silniejsze psychicznie, bo gdyby ktoś mnie spenetrował analnie siłą, to nie spocząłbym póki nie udusiłbym gościa jego penisem..

  U mnie na dzielnicy widzę coraz więcej obcych; obserwują, badają teren. Mam dziwne wrażenie, że niedługo będzie ich więcej.. To taka forpoczta czy też szpica.. zastosowałbym prewencyjne działania, ale nikt tego nie zrozumie i dostałbym dożywocie.. Wniosek z tego taki, że polski rząd i służby nie działają, PiS i idzie po wytyczonej linii przez usrael..

  Pozdrowił
 • Molestowanie
  Jako osoba dotknięta molestowaniem (chwała Bogu, nie gwałtem) powiem tak: po tej wątpliwej "przyjemności" czułam się brudna, upokorzona i sponiewierana. Na szczęście do najgorszego nie doszło, bo ktoś zauważył, że dzieje się coś złego i w porę zareagował. Wiecie o czym myślałam, biegnąc do domu? Żeby jak najszybciej dopaść łazienki i wanny, żeby się porządnie wyszorować, żeby zmyć z siebie brud (dokładnie tak jak pokazują to na filmie). Przesiedziałam w wannie kilka godzin, myśląc, co zrobiłam źle, że on właśnie mnie wybrał. Przecież musiałam zrobić coś źle, może jakoś zachęcić, dać przyzwolenie, bo dlaczego wybrał właśnie mnie? Upokorzenie, poczucie wstydu, poczucie winy i oskarżanie samej siebie biorą górę nad rozsądkiem. Dlatego kobiety często nie zgłaszają czegoś takiego na policję. A ja piszę o tym dopiero teraz, po 32 latach i tylko dlatego, że jestem anonimowa.
 • @wk..ny 16:06:00
  Ci którzy tak mówią, albo sami są gwałcicielami, albo po prostu głupcami. Z pewnością, gdyby to ich spotkało, mówiliby zgoła inaczej.

  Tutaj polityka imigracyjna, jak do tej pory była całkiem rozsądna, ale sytuacja w Europie ma wpływ na sytuację nawet za oceanem.
  Wiem, że niektórzy muzułmanie, a zwłaszcza muzułmanki noszące nakrycia głowy boją się represji. Możliwe także, że młode muzułmańskie osiłki, którym w domach muszą być posłuszne ich siostry i matki, w obliczu bezkarnych gwałtów w Europie, także tutaj staną się coraz bardziej agresywni. Już teraz, niegdyś spokojne i bezpieczne dzielnice białych 10 czy 15 lat temu, w których oni się osiedlają, powoli zmieniają kolor i koloryt, na stacji autobusowej podobno pojawiają się nocą bandziory z nożami, a biali wynoszą się na przedmieścia. Najlepszy dowód, że multikulturalizm nie działa.
 • Bardzo ważny i ciekawy tekst
  O tych sprawach trzeba wiedzieć, nawet jeśli nie zakładamy, że kiedykolwiek kogokolwiek z naszych bliskich to dotknie. Bo jeśli nie daj Boże dotknie, wtedy stajemy bezradni a nie wiedząc jak pomóc najczęściej czyni się większą krzywdę niż niesie pomoc.
 • Wierzyć się nie chce, że ktoś dał 1* !
  Ofiarami przemocy seksualnej są przede wszystkim kobiety, ale również mężczyźni i dzieci!!

  http://fakty.interia.pl/swiat/news-pakistan-zbiorowy-gwalt-i-morderstwo-na-7-letnim-chlopcu,nId,1950858
 • @oza 16:19:51
  Bardzo Ci dziękuję za Twój komentarz, a przede wszystkim za to, że zechciałaś podzielić się Twoim okropnym doświadczeniem.
  Kobiety zazwyczaj o tym nie mówią, nie tylko na policji, ale w ogóle. Każda myśli, że to jej wina, że coś takiego ją spotkało i że mogła temu zapobiec. Na dodatek wiele osób pokazuje palcem na ofiarę, nie na przestępcę.
  Pewnie dlatego mamy do czynienia z tak wieloma żenującymi komentarzami i wpisami mężczyzn, którzy uważają za stosowne robienie sobie wulgarnych kpin z ofiar gwałtów będących dziś plagą w całej Europie.
 • @Astra 16:44:58
  Wierzyć się nie chce? To popatrz sobie co jest na SG i na komentarze pod spodem. Gostek mnie zbanowali po tym, jak powiedziałam, że inaczej by śpiewał, gdyby zgwałcono jego matkę, siostrę, żonę albo córkę, a on mi odpisał, że nie miałby nic przeciwko temu, gdyby żonę. Potem wykasował wszystkie komentarze, a ja dostałam bana.
  Widziałaś, co ,,poeta" Patmo napisał na Niepoprawnych i ile plusów za to dostał? W takim świecie żyjemy, Droga Astro i z takimi dupkami mamy do czynienia, bo na nazwę mężczyzn tacy spod herbu kafara nie zasługują.
 • @Lotna 17:05:04
  "Gostek mnie zbanowali po tym, jak powiedziałam, że inaczej by śpiewał, gdyby zgwałcono jego matkę, siostrę, żonę albo córkę, a on mi odpisał, że nie miałby nic przeciwko temu, gdyby żonę. Potem wykasował wszystkie komentarze, a ja dostałam bana. "

  Mówisz o tym "herbowym" dupku?
  i jego komentach, które wykasował? Tą która dała 1 byłam ja również... nie lubię takich "dowcipnych" wpisów...

  Przywracam te komenty!

  To, że dostałaś bana, to już nic nie poradzisz, taka jest możliwość to ma plusy i minusy niestety..
  Odnośnie promowania... no cóż ja bym tego nawet w polecane nie dała, ale inny admin docenił... może liczył właśnie na dyskusję w temacie ale hrabia usunął komenty... jaki dzielny!! :))
 • @Astra 17:55:23
  :) Dzięki. Takie jego prawo, takie i moje, a mi i tak się odechciało tam komentować.
 • @
  "Intencją gwałtu jest upokorzenie i zdegradowanie ofiary przez użycie seksu jako narzędzia dla wyrażenia przemocy, siły i agresji."

  Intencja - świadomy proces umysłowy polegający na aktywnym stosunku umysłu wobec jakiegoś problemu (sytuacji), w wyniku czego pragnienia przekształcają się w potencjalny plan działania.

  Nie bez kozery mówią iż po 10 latach praktyki trudno jest rozróżnić psychologa od pacjenta. Większość gwałtów (nie wszystkie) dokonywana jest impulsowo a nie intencyjnie a głównym wektorem czynu jest podświadome "zwierzęce pożądanie".
  To tyle na temat tej formułki.
 • @Stara Baba 18:45:45
  Bzdury opowiadasz, świadomy zamiar może zostać podjęty w ułamku sekundy. Normalny mężczyzna nie dopuści się przestępstwa na osobie słabszej, a gwałciciel wręcz przeciwnie, wykorzysta jej słabość i bezbronność mając tej słabości i bezbronności pełną świadomość.
  Doświadczenie wskazuje, że w przypadkach, kiedy kobiety są w stanie się bronić, lub są bronione, to to zwierzęce pożądanie, o którym mówisz, natychmiast ustępuje, a więc nie przekręcaj kota ogonem, że celem gwałtu jest satysfakcja seksualna. Celem gwałtu jest przemoc, siła i poniżenie ofiary; tylko tyle i aż tyle.

  Gwoli ścisłości, psychiatrzy mają pacjentów, nie psychologowie. Psychologowie nie są lekarzami i mają klientów.
 • @Nibiru 19:00:03
  Gwałt jest torturą, to nie ulega kwestii. Jest jedną z tortur używanych do uzyskania rozdwojenia osobowości ( a raczej rozdrobnienia osobowości), stosowanych do osiągnięcia niewolników seksualnych czy morderców na zlecenie, którzy nie pamiętają, co robili w czasie, kiedy zachowywali się jak własne alter ego.
  Do rozdwojenia jaźni często dochodzi spontanicznie, kiedy dzieci są molestowane seksualnie, czy w czasie innych tortur, jest to naturalna forma obrony psychologicznej.
 • @Lotna 19:19:24
  "Bzdury opowiadasz, świadomy zamiar może zostać podjęty w ułamku sekundy."

  No nie wiem. Nie pytałem się o zdanie ludzi z IQ - 200. Dla ludzi przeciętnych jedna sekunda to "impuls". Co do psychiatrów i psychologów.... dla mnie wsio ryba, i ten w głowie miesza i tamten.
  Jeżeli chodzi o odrzucenie stwierdzenia iż "celem gwałtu jest satysfakcja seksualna" jest to typowe dla czasów współczesnych i emancypacji.
  W takim sensie pojmowania sprawy zawarte są osądy w sądach rodzinnych, przy w precedensie zabierania facetom praw rodzicielskich. Dyskryminowanie mężczyzn przy rozwodach itd. to znaczy "brudne zagrywki" i współczesna dyskryminacja mężczyzn przez kobiety i prawo. Czy Pani wie ze w Polsce udowodnione jest iż procentowo kobiety więcej znęcają się nad mężczyznami niż odwrotnie? Czy Pani wie iż w Polsce w relacjach zawodowych to kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni i mają większe niż w jakimkolwiek kraju możliwości rozwoju zawodowego? Przykładów jest dużo więcej.
  Wszystko to zbudowane jest na mylnym stereotypie mężczyzny
  rozpowszechnianym przez feministki oraz inne grupy, także polityczne, jako potworze z premedytacją czyli intencyjnie czyhającym na duszę i dupę Maryni aby ją upokorzyć.

  PS: Od razu zastrzegam iż nie wyrażam ani opinii o ofiarach gwałtów ani o tego czynów skutkach lecz o całkowicie innym, wtórnym aspekcie wykorzystywania tych kryminalnych aktów w życiu względem mężczyzn ogólnie.
 • @Stara Baba 19:47:27
  Ja natomiast nie wyrażam opinii na temat bezwzględnego wykorzystywania problemu przemocy, jakiejkolwiek, przez żydolewacką manipulację społeczną, stosowaną w celu rozbicia rodzin i więzi, a nawet sympatii, pomiędzy kobietami i mężczyznami, ale o następstwach tej manipulacji, którymi są pozbawione wszelkiej empatii, ale za to przepełnione satysfakcją, komentarze, na, nawet wpisy, często wulgarne i winiące ofiary, niektórych mężczyzn w Polsce w obliczu tsunami gwałtów na kobietach, dziewczętach i dzieciach w Europie.
  Mój wpis nie ma nic wspólnego z przemocą systemową jakiegokolwiek państwa, ma natomiast służyć tym, którzy chcą być poinformowani na temat przyczyn i dalekosiężnych skutków gwałtów i innych form przemocy seksualnej. Skutków negatywnych nie tylko dla życia poszkodowanych, ale dla prawidłowego funkcjonowania całych społeczności.
 • @Lotna 19:19:24
  //Gwoli ścisłości, psychiatrzy mają pacjentów, nie psychologowie. Psychologowie nie są lekarzami i mają klientów.//

  Psychiatrzy czesto tez nie pasuja pod definicje leczenia.
  Chociaz gwalcac rzeczywistosc mozna powiedziec ze metoda invitro to tez leczenie...
 • @Lotna 19:19:24
  //świadomy zamiar może zostać podjęty w ułamku sekundy. //

  Nie moze.

  Nie ma szans na zgode swiadomosci na jakakolwiek aktywnowsc w wyniku analizy sytuacji w ciagu 'ulamka sekundy'.

  Czepiam sie tego sformulowania dlatego ze jest ona calkowiecie oderwana od jakiejkolwiek ralnej sytuacji.

  Zeby moglo dojsc do np.gwaltu musi dojsc do okreslenia takiego zmaiaru co jest efektem 'nieco' dluzszego prcesu.
  Raz podjeta decyzja moze uzbroic 'pacjenta' w status gotowosci...wtedy ulamke sekundy moze byc odpowiedzia na pojawiajaca sie okazje.

  Co do samej ochoty ponizenia fizycznego bedacego jedyna intencja gwalciciela...to sie nie trzyma kupy

  Nie ma watpliwosci co do tego ze gwalt ze swojej natury jest aktem ponizania slabszej istoty.

  Nie ma tez watpliwosci ze chec ponizenia moze byc wpisana w intencje osoby niezrownowazonej psychicznie.
  Atak seksualny moze wiec byc wyrazem narastajacych negatywnych emocji wynikajacych z szerokiego spektrum frustracji zawsze trafiajacych na zaplecze znieksztalconego kregoslupa moralnych wartosci.
  Ale, psychiczna wizja poczucia seksualnej satysfakcji instyktownie podsuwana przez zdegenerowany umysl bytowi swiadomosci jako najszybsza droga do osiagnieci rozladowania napiecia w 'normalnych warunkach' musi byc rowniez czescia skladowa intencji.
 • Pani Lotna,
  To nie wszystko, efekty mogą być widoczne po latach:

  "Stosunkowo niedawno zostały opublikowane odtajnione dane naukowe o dziwnym i tajemniczym zjawisku, które w ​​nauce otrzymało nazwę „telegonia.” Zaczęła się ta historia 150 lat temu, gdy hodowcy dla poprawy ras koni wyścigowych (czystej krwi arabskiej) i ciężkich koni pociągowych (roboczych) postanowili skrzyżować konia z zebrą.Dla tych celów zostały wybrane klacze najlepszych ras koni i ogiery zebry. Chociaż eksperymenty dotyczące krzyżowania były wciąż powtarzane, to poczęć klaczy od zebr – ogierów nie było. Wkrótce doświadczenia zostały przerwane i nikt by o nich dzisiaj nie przypomniał, gdyby po upływie kilku lat nie wydarzyło się coś niezwykłego.

  Klacze, które miały stosunki z samcami – zebrami, zaczęły nagle rodzić pasiaste źrebięta! Dlaczego tak się dzieje? Ojciec – rasowy ogier, matka – również czystej krwi, a źrebięta w paski! I dzieje się to po wielu latach od kontaktu z „zebrą”, przy czym kontaktu, który nie doprowadził do poczęcia i ciąży. Świat naukowy był dosłownie oszołomiony."

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/telegonia-kara-za-nierzad-rozpuste-2016-01

  :)

  muzyczka

  https://youtu.be/lWIk5d0XtU0?t=1m53s

  pozdrawiam

  PS.
  Myślę, że w Polsce nie udałoby się to co u szwabów.
 • @Lotna
  Obawiam się, że trauma ciągnie się poprzez pierwszy kontakt z policją (o ile), potem dochodzenie, okazanie, proces. Zdarzyło się raz w naszej TV, że ofiara gwałtu była tak sfotografowana, że znajomi mogli ją rozpoznać. Sądy do czasu wyroku chronią personalia oskarżonego, a byle dziennikarzyna może dotrzeć do ofiary i dręczyć ją. Dlaczego nie stosują bezpiecznego dla ofiary odczytania przez lektora złożonych w śledztwie zeznań. Należy ofierze się ochrona i dla potrzeb telewizyjnej relacji nie potrzeba ją jeszcze raz męczyć.

  Bezmyślność ludzka, chamstwo i zwierzęca ciekawość mogą dołożyć cierpień. Na moim osiedlu zboczeniec zamordował dwie nieletnie dziewczynki. Został ujęty, odbył sie proces. Matka dziewczynek pracowała w sklepie i wiele osób przychodziło tylko po to, aby zobaczyć, której to ekspedientki córki były zamordowane. Nie wytrzymali presji i wyprowadzili się.
 • PIątka+++++
  Gwałt, jak sama nazwa mówi, to nie jest sprawianie przyjemności gwałconej osobie, lecz tylko sobie.
  Piszę tak, ponieważ przeczytałem tu dziwne komentarze.
  Jakby usprawiedliwianie gwałtu.
 • @Nibiru 20:48:59
  Masz rację. Obrzezujący tłumaczą, że dzieci są zbyt małe (najczęściej kilka dni po urodzeniu), by pamiętać obrzezanie, ale zdarza się, choć bardzo rzadko, że to pamiętają, czytałam o takim wypadku, a więc z pewnością zostaje to w podświadomosci dziecka, poza tym, że kaleczy relacje z kobietami, nie tylko ze względu na poziom odczuwania satysfakcji, ale także przywiązania do partnerki, co ostatnio odkryto, ze względu na działanie hormonów.
  Kiedyś w Ameryce tylko katolicy nie byli obrzezywani, wszyscy inni, włączjąc chrześcijan byli obrzezywani rutynowo w szpitalach i tylko dzięki protestom i kampaniom okaleczonych mężczyzn teraz, kiedy ma się urodzić dziecko, lekarze pytają rodziców, czy życzą sobie, jeśli urodzi się chłopiec, czy ma być obrzezany.
 • @eonmark 21:48:15
  Zgadzam się z Tobą, z tym, że nie musi to być osoba niezrównoważona psychicznie, w sensie jakichś zaburzeń osobowości itp. Musi powstać przyzwolenie na taki akt, tak jak mówisz, o wiele wcześniej w umyśle osobnika, np. poprzez wychowanie w tradycji, gdzie kobieta jest postrzegana jako istota podległa mężczyźnie, albo poprzez przyzwolenie autorytetu, kiedy to okazuje się, jak niewiele osób posługuje się własnym kompasem moralnym.
 • @Stonek 22:21:04
  Z pewnością coś w tym jest, ale tzw. Nauka chowa głowę w piach, bo telegonia kompletnie zaprzecza jej teoriom.
  Dziękuję za muzyczkę:)))))
 • @tadman 23:38:19
  Na dodatek kobiety, które zgłaszają gwałt często przechodzą gehennę i są traktowane przez osoby pracujące dla systemu wręcz nieludzko, długo by o tym mówić, a jako uwieńczenie, w Ontario np. kobieta zeznaje w sądzie nie jako poszkodowana strona, ale jako świadek gwałtu (!!!)
 • @lorenco 01:45:42
  Dziękuję.
  Ano właśnie, usprawiedliwienie gwałtu i obwinianie ofiary.
 • @Oficer Prowadzący 18:43:11
  Dzięki; mi też się tak wydaje. :)
 • @Lotna 17:01:40
  ehhhh...

  Pan Zadziwiony 12:25:13
  *
  8-)))))))))))))))
  *
  - " Na prawde "?
  Czyli co?
  Jezeli biala dziewice zdefloruje holenderski murzyn Abra´him to dzieci z kolejnego partnera ,tym razem bialego a bedzie to klawisz od fortepianu Stefan Masztalerz ze Sluzewca , beda wygladaly jak ….ZEBRA ....i beda w czarno-biale paski wiezienne ?

  nadużycie link skomentuj
  chrisdigger 08.07.2015 13:31:29

  :-))))

  muzyczka

  https://youtu.be/h6PGJvH8al4
 • @Stonek 17:53:44
  Grubo przesadzasz, bo nie ma ludzi w paski, ale jesteś zabawny; dziękuję za muzyczkę. :)
 • @oza 16:19:51
  I wlasnie dzieki tez miedzy innymi takimi jak ty co to nie zglaszaja gwaltow czy molestowan na policje przestepcy czuja sie nietykalni, moze jak bus zglosila w swoim czasie to bys uratowal pare niewinnych dziewczat, ale ten twoj egoizm wstydu sparalizowal cie w racjonalnym mysleniu ,pewnie jak by ci torebke zabral zlodziej na ulicy to bys odrazu poleciala na komende.
  Wine tez za twoje postepowanie ponosi koltunerska polska spolecznosc,ktora nie reaguje w ludzki sposob na to zjawisko.
  Co najgorsze takich jak TY jest w Polsec bardzo duzo przypadkow i dlatego
  nie odbieraj to co pisze ze pisze tylko do Ciebie ,Ty jestes wlasnie tym przykladem calej patologi chronienia sexsualnych bandziorow.

  Pamietam jak kiedys wysmiewano sie z prostytutki , ktora zglosila gwalt.
  Wiekszosc komentarzy to byla koltuneria meska ktora nie ma zielonego pojecia z tego z czego drwila normalnie normalnie rzygac sie chcialo jak sie czytalo wypociny tej choloty zxe prostytutki nie mozna przeciez zgwalcic.
 • @Lotna 17:05:04
  Co do Niepoprawnych toc to tam nie ma co juz wchodzic rzadzi Gawrion o moralnosci Kiszczaka WSIkowe kundle o moralnosci ZOMOwcow jak agent Satyr cenzoruja ,pouczaja badz szykanuja tych co inaczej mysla jak elity niepopkow.SBecka POPrawnosc na Niepoprawnych dziala, od kiedy Gawrion przejol ten portal i on dyktuje swoje prawa nie przestrzegajac wcale regulaminu.Typowa Orwelowska swinia z chlewem tucznikow rowniejszych z rownych.
  Szkoda bo to byl dobry portal ale WSIokowskie agenty , ktore tam rzadza wydusily tych najlepszych.
 • @Lotna 22:09:08 co do wierszoklety PATMO z NP to szkoda sobie strzępić
  jezyka, dno to mało powiedziane, ale zobacz jak tego ``poetę`` broni o wielkiej moralności NPowski ZOMOWIEC /agent cenzury Satyr – zutkaja menda. Zresztą co się po tej mendzie można spodziewać, skoro on tkwi w największym qurewskim i zdemoralizowanym środowisku w Polsce jakim jest środowisko nauczycielskie,a on jest jego reprezentantem.
 • ***
  Ofiara gwałtu na sali sądowej, jest traktowana jako współwinna. Nawet jak gwałciciel zostanie skazany, to na ofierze zostawia ślad podejrzenia.
  Dopóki sądy nie zostaną postawione do pionu, dalej ofiara gwałtu będzie traktowana jako współwinna.
  Weźmy świadka, zagrożony ze wszystkich stron karami, natomiast winny,
  może wszystko, kłamać, nie odpowiadać na pytania, udawać, oszukiwać,
  bez obawy odpowiedzialności.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej