Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
141 postów 6148 komentarzy

Lotna

Lotna - Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(1784-1825)

„Anschluss Polski”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wywiad z byłym szefem służb specjalnych, część ll.

Część l:

 

 2. Wybrane scenariusze globalnych mocarstw

 
4.Rzesza=UE4.Rzesza=UE

RescueBrain: – Szalom. Osią drugiej części wywiadu jest przedstawienie (w zarysie) geopolitycznego scenariusza niemieckiegoujętego w kontekście europejskich przeobrażeń. Zaś szersze międzynarodowo-geostrategiczne tło stanowią konsekwencje niewydolności gospodarczej, militarnej oraz politycznej ZSRR – m.in. wydatki związane ze zbrojeniami wywołanymi przez amerykański program, medialnie określany jako „gwiezdne wojny”, uwikłanie się w długoletnie (1979 – 1989) walki w Afganistanie po inwazji na ten kraj, itd.

R.E.D.*: – (zdecydowany, męski, ale nieco słabszy niż poprzednio głos) Dzień Dobry. Tak! W ich wyniku w 1985 roku ZSRR zaproponowało USA traktat ograniczający zbrojenia. W 1986 roku doszło do spotkania Michała Gorbaczowa z prezydentem Ronaldem Reaganem w Reykjaviku. Mówiono tam m.in. o rozpadającym się porządku jałtańskim oraz ewakuacji imperium sowieckiego z Europy Środkowej. Pojawiły się pierwsze symptomy próżni politycznej, co ostatecznie doprowadziło w 1989 roku do wydarzeń zwanych „Jesienią Ludów”. W związku z tym, część państw z tego obszaru – doświadczona iluzorycznością wersalskiego porządku z 1919 roku ufundowanego na założeniu długo trwającej słabości Niemiec oraz Rosji – postanowiła stworzyć regionalny systemreasekurowania niepodległości, który (jako „trzecia siła”) miał równoważyć niemiecko-rosyjskie wpływy. Liczyły one, że: 1) Rosja, która zaczęła pogrążać się w kryzysie, nie będzie przeciwdziałać tej inicjatywie, a 2) zjednoczone Niemcy, które właśnie odzyskały pełną suwerenność, zrezygnowały z posiadania broni atomowej, biologicznej oraz chemicznej, i zrzekły się roszczeń wobec innych krajów – zajmą się inkorporacją sowieckiej strefy okupacyjnej, scalaniem Berlina oraz redukcją niemieckiej armii (z 500 do 370 tys. żołnierzy).

RescueBrain: – Co zrobiły wtedy Niemcy i jakie są ich główne długofalowe cele?

Fryderyk – Bismarck – HitlerFryderyk – Bismarck – Hitler

 

R.E.D.: – Wielu historyków oraz prawników powie, i będą oni mieli na poparcie tego stwierdzenia bardzo wiele argumentów, że tak naprawdę II. wojna światowa ciągle się nie skończyła! Do tej tezy będę wracał. Republika Federalna Niemiec dążyła do zjednoczenia (a raczej wchłonięcia) terenów wschodnio-niemieckich, które zajmowała Niemiecka Republika Demokratyczna. Znalazło to wyraz w podpisanym w Moskwie 12.09.1990 traktacie potocznie zwanym dwa plus cztery. Odzyskawszy polityczna swobodę ruchów – Niemcy szybko uzyskały gospodarczą przewagę nad Francją i de factozrewidowały założenie o równowadze obu gospodarek, które legło u podstaw współpracy w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, a później Unii Europejskiej. Później rozpoczęły ekspansję gospodarczo-organizacyjną oraz przystąpiły do niszczenia Heksagonale. W grudniu 1991 Niemcy jako pierwsze uznały secesję i niepodległość Słowenii oraz Chorwacji. Powtórnie wykorzystały tu koncept Adolfa Hitlera z 1940 roku krwawej wojny na Bałkanach, i w ten sposób wtrąciły Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem Heksagonale, w chaos wojny domowej.

RescueBrain: – Jakieś przykłady śladów – „trwania” II. wojny światowej?!

R.E.D.: – Izrael! To bardzo dobry przykład! Bardziej rasistowskiego (system apartheidu), hitlerowskiego i agresywnie imperialistycznego państwa na Ziemi obecnie nie ma! To twór, który jest kontynuacją hitlerowskich założeń. Gdy podmienimy gwiazdę Dawida – na hakenreuz, Palestyńczyków – na żydów, Lebensraum – na tereny okupowane, żydów – na hitlerowców – to mamy, wypisz – wymaluj, Państwo Izrael! Ostatnio przyjęte rasistowskie oraz anty-semickie ustawy w pełni to potwierdzają. Więcej: nie ma czegoś takiego jak naród żydowski! To jest tylko grupa ludzi scalona przez religię, kulturę, interesy oraz pieniądze!

RescueBrain: – A co „mówią” wyniki badań genetycznych?

R.E.D.: – Najnowsze badania genetyczne doskonale to pokazują! Ich całościowe wyniki, póki żydowscy banksterzy trzymają za gardło cały świat, myślę, że oficjalnie pozostaną utajnione. Niemniej, do nich właśnie się odwołam – operując pewnymi jakościowymi uogólnieniami. Na przykład z antycznymi żydami – żydzi współcześni genetycznie nie mają NIC wspólnego! Żydzi zamieszkujący Palestynę genetycznie nie różnią się od swoich sąsiadów, Arabów! Tu dodam, że to właśnie żydzi są największymi anty-semitami, gdyż mordują Arabów, którzy są semitami. Żydzi przybyli z Rosji to genetycznie zeslawizowani turkscy Chazarowie! Ich, przejęte od wielkorusów, imperialistyczne postawy wyniszczają państwo izraelskie! Współcześni Felaszowie mają geny Etiopczyków. Aszkenazyjczycy mają dominujące albo geny słowiańskie, albo germańskie. Współcześnie zeświecczonych żydów nie łączy już tradycyjna religia. Dlatego zastąpiono ją biznes-kultem holokaustu. Do ilości żydów, którzy zginęli podczas II. wojny światowej, jeszcze wrócę, nadzorowałem bowiem w pewnym sensie akcję zacierania śladów po egzekucji na Dariuszu Ratajczaku. Nie codziennie dwu-dniowy trup jeździ samochodem.

IV.rozbior Polski_mapa-pakt_Ribbentrop-Mołotow. Generalne_Gubernatorstwo 1939-1941 [mapa].IV.rozbior Polski_mapa-pakt_Ribbentrop-Mołotow. Generalne_Gubernatorstwo 1939-1941 [mapa].

RescueBrain: – Z ciekawości zapytam: czy Niemcy zatajają wyniki badań genetycznych?

R.E.D.: – Oczywiście! Niemcy stosują politykę masowego utajniania wyników badań genetycznych szczątków znajdowanych na terenie obecnego ich państwa. Tu sprawa jest banalnie prosta: jeszcze we wczesnym średniowieczu zdecydowaną większość mieszkańców tych terenów – stanowili Słowianie. Nawet w późnym średniowieczu – tworzyli duże, zwarte grupy mieszkańców zamieszkujące wsie oraz obszary wokół dużych miast. Tzw. Germanie na tych terenach zawsze byli mniejszością, byli najeźdźcami. Zwycięska bitwa (wiele wskazuje, że było to największe starcie w starożytności!) nad rzeką Tołężą (Tolensee) pokazuje rubieże Arainów: zwarte zasiedlanie obszarów po Łabę, luźne – po Ren. Te pierwsze – skutecznie bronione co najmniej od epoki państwa staroegipskiego. Historia okresu przedpiśmiennego zapewne będzie za chwilę wymagała napisania jej od nowa, gdyż stara wersja coraz bardziej rozmija się z rzeczywistością wyłaniającą się z badań.

RescueBrain: – Wracając po tej ciekawej dygresji do zjednoczenia Niemiec oraz wojny na Bałkanach. Prasa zachodnia pisała, że był to pierwszy samodzielny krok w polityce niemieckiej od 1945 roku!

R.E.D.: – Tak! Doprowadził on wiosną 1992 roku do wybuchu wojny na terenie Jugosławii. Rozpętały ją niemieckie służby specjalne, niemiecka dyplomacja, niemieckie dostawy broni oraz niemieckie pieniądze. Minister spraw zagranicznych Niemiec Hans-Dietrich Genscher przekazał 800 milionów marek na działania, które ostatecznie doprowadziły do rozpadu Jugosławii. Niemcy w tym czasie głosiły koncepcję „Europy regionów” wspierając różnorodne separatyzmy. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponowało (oraz nadal dysponuje) dużymi, niejawnymi funduszami przeznaczonymi do tzw. zadań specjalnych. Ostatnio z tych funduszy wspierana była opozycja w Serbii.

RescueBrain: – Rozpad Jugosławii pokazał na czym polega idea realizacji tej koncepcji. Zaś sekretarz stanu USA Cyrus Vance wprost określił wojnę w Jugosławii mianem „wojny pana Genschera”. Niemieckie służby przyczyniły się też do rozpadu Czechosłowacji.

R.E.D.: – Tak! W wyniku manipulowania ambicjami polityków oraz niecenia antagonizmów narodowościowych doszło do tzw. „aksamitnego rozwodu”, w wyniku którego 26.08.1992premierzy Václav Klaus oraz Vladimír Mečiar podpisali w Brnie umowę o podzieleniu Czechosłowacji na dwa oddzielne państwa. Co ważne, strategicznym partnerem polityczno-gospodarczym dla Czechów (ale też np. dla Ukrainy, Słowacji, itd.) są Niemcy, a nie np. Polska. Mają one także bardzo silne wpływy na Węgrzech, Ukrainie, w Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Litwie, Łotwie, Słowenii oraz Rumunii.

Państwa członkowskie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (stan na: 2019). Map of CEI members.Państwa członkowskie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (stan na: 2019). Map of CEI members.

RescueBrain: – Niemieckie służby korzystały (i nadal korzystają) z kontaktów i wpływów wśród środowisk zorganizowanych – to są rzecz jasna kolejne pokolenia – wokół uczestników jednostek Waffen-SS, które były m.in. tworzone z Albańczyków, Bułgarów, Chorwatów, Estończyków, Finów, Łotyszy, Rumunów, Słoweńców, Ukraińców, Serbów oraz Węgrów. Rozpad Jugosławii oraz Czechosłowacji był wynikiem niemieckiej dywersji wobec Heksagonale – konkurencyjnej koncepcji polityczno-militarnego zorganizowania się krajów Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej, która miała zapobiec hegemonii Niemiec wtym regionie.

R.E.D.: – Tak! Początek współpracy to Inicjatywa Czterostronna: Quadragonale – powołana w Budapeszcie 11.11.1989 przez Austrię, Jugosławię, Węgry oraz Włochy. Po przystąpieniu Czechosłowacji w 1990 – inicjatywę określano jako Pentagonale, a po przyłączeniu się w 1991 Polski – Hexagonale. Według propozycji Austrii – od 20.03.1992funkcjonuje pod nazwą Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE; CEI, Central European Initiative), instytucjonalnej formy współpracy państw regionu Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej. Obecnie (w 2019) członkami ISE są: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia Północna, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry oraz Włochy.

Najsłynniejszy agent Stasi gen. Markus WolfNajsłynniejszy agent Stasi gen. Markus Wolf

RescueBrain: – Storpedowanie funkcjonowania projektu Heksagonale, by móc zrealizować koncepcję Mitteleuropy – to nie jedyne formy oraz kierunki niemieckiej ekspansji gospodarczo-politycznej. Wróćmy do Staatssicherheit, zwanego Stasi, i jej szefa Głównego Zarządu Wywiadu (HVA, Hauptverwaltung Aufklärung), generała Markusa Wolfa.

R.E.D.: – Właśnie! Generał Markus Wolf był żydem. Pod koniec swojego życia swoją wiedzą (oraz archiwum) podzielił się z izraelskimi spec-służbami. Niemcy w istotny sposób kształtują sytuację w Polsce m.in. dzięki przejętym po STASI, rozbudowanym układom: trójmiejskiemu oraz dolnośląskiemu. Dodam, że KGB uważało, że enerdowska służba bezpieczeństwa w sowieckim obozie była na najwyższym poziomie profesjonalnym (czyli wyższym niż KGB!). Za zgodą gen. Cz. Kiszczaka dwa miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego STASI utworzyła Grupę Operacyjną Warszawa (OGW, Operationsgruppe Warschau). Miesiąc później doszło do podpisania „porozumienia pomiędzy Głównym Zarządem II a Departamentem II polskiego MSW dotyczące czynności grup operacyjnych MBP NRD w PRL”.

RescueBrain: – Jak liczne były to układy agenturalne?

R.E.D.: – Każdy z nich liczył po koło 2 tysiące agentów. Byli to i mieszkańcy NRD, i obywatele PRL. W Trójmieście działał np. agent Stasi, Niemiec, żonaty z Polką. Miał spenetrować antykomunistyczne podziemie na Wybrzeżu oraz zwerbować „Oskara”. Przed upadkiem NRD – KGB skopiowało archiwa Stasi. Po upadku NRD służba wywiadowcza Republiki Federalnej Niemiec: BND przejęła archiwa, w tym teczki „Oskara” oraz „Bolka”. Od tego momentu „Oskar” i wielu innych – było co najmniej „podwójnymi agentami”.

RescueBrain: – Jak wielka jest obecnie niemiecka agentura w Polsce?

R.E.D.: – W tej chwili jest to co najmniej 5 tysięcy niemieckich agentów. Oprócz nich należy wyróżnić bardzo liczną grupę współpracowników (Kontaktpartnern). To osoby, które udzielały informacji oraz pomocy, ale nie były formalnie zwerbowane. Niemcy systematycznie rozbudowują pro-berlińskie lobby powolnych sobie „volksdeutschy” wśród polityków, naukowców, urzędników, dziennikarzy, celebrytów, w środowiskach kultury i sztuki. Układ trójmiejski (tzw. „Mała Sycylia”) ma bardziej charakter agenturalno-mafijny, zaś dolnośląski – polityczno-lobbystyczny.

RescueBrain: – Co z niemiecką dominacją w mass-mediach?

Siły pancerne UESiły pancerne UE

R.E.D.: – 80% kapitałowa niemiecka dominacja w mass-mediach (prasa ogólnopolska oraz regionalna, wiele witryn internetowych, stacje TV oraz rozgłośnie radiowe, itd.) służy propagowaniu treści oraz poglądów, które utrwalają niemiecką dominację w sferze polityczno-gospodarczej. To bardzo ważne, co teraz powiem: dzięki pieniądzom BND powstały struktury takich partii, jak Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unia Wolności oraz Platforma Obywatelska, na czele których stał „volksdeutsch” TW „Oskar”. Zniemczeni żydzi, młody Ryży-Mściwy oraz Angela (de domo Kasner) znali się oraz ze sobą współpracowali. Wcześniej pod patronatem STASI, a później (po przejęciu archiwum i powstaniu Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi, popularnie zwanego Instytutem Gaucka) – BND. Taka kooperacja mocno wiąże.

RescueBrain: – Czyli Niemcy dysponując kompromitującymi dossier wielu polityków (np. szantażując homoseksualizmem ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego, wymusiły na nim m.in. rezygnację z podniesienia kwestii niemieckich reparacji dla Polski na konferencji dwa plus cztery w 1990 roku, czy też odrzucenie rosyjskich propozycji zwrotu polskich Ziem Wschodnich, itp.), dziennikarzy, urzędników, celebrytów, itd., finansując pro-niemieckie lobby, a także powstanie oraz działalność wielu partii, stowarzyszeń, itd. – na bieżąco kształtują sytuację polityczną w Polsce. Wspierają także różne ruchy separatystyczne.

R.E.D.: – Dokładnie tak! Realizacja koncepcji „Europy regionów” to perfidny system dyscyplinowania „niegrzecznych” państw. Niemcy z premedytacją wspierają różne secesyjne ruchy w Polsce, np. wydzielenie się wysp Wolin, Uznam oraz Szczecina, germanizację Wolnego Miasta Gdańska oraz Poznania, autonomię Górnoślązaków, Górali, Słowińców oraz Kaszubów, „powrót” Dolnego Śląska, Warmii oraz Pomorza do Niemiec, itp.

RescueBrain: – Czy orientacja oraz współpraca Kaszubów i Słowińców z Prusami, a potem Niemcami nie ma głębszego podłoża religijno-kulturowego?

R.E.D.: – Ależ tak! Gdy przeszli oni na protestantyzm – doszło do zawarcia z państwem pruskim swoistej umowy kościelno-społecznej. Za lojalną współpracę mieli zagwarantowane bezpieczeństwo oraz podstawowe prawa obywatelskie. Ta współpraca z państwem niemieckim w pełnym wymiarze funkcjonowała jeszcze w okresie hitlerowskim. To m.in. ze względu na przychylność lokalnej ludności III. Rzesza tam właśnie ulokowała poligony oraz ośrodki badawcze nad pociskami rakietowymi V(Vergeltungswaffe)1, V2 i V3.

RescueBrain: – Wracając do strategicznych celów Niemiec: co oznacza dla krajów Europy Środkowej oraz Południo-Wschodniej realizacja koncepcji Mitteleuropy?

Mapa przedstawiająca niemieckie plany polityczne wobec Europy Środkowej i Wschodniej po Traktacie brzeskim z 9 lutego 1918, Traktacie brzeskim z 3 marca 1918 i Traktacie bukaresztańskim z 7 maja 1918      Niemcy i ich sojusznicy      Część Polski i Armenii przeznaczona do aneksji przez Niemcy/Turcję      Półautonomiczne państwa pod kontrolą Niemiec - w przyszłości planowana aneksja      Państwa gospodarczo i administracyjnie zależne od Niemiec      Ukraina - pod gospodarczą kontrolą Niemiec      Planowana Republika Tatarska - niemiecki obszar osiedleńczy      Państwa politycznie i gospodarczo związane z Niemcami      Planowana Republika Zakaukaska - politycznie związana z Niemcami     Półautonomiczne państwa kozackie wewnątrz Rosji - niemiecka strefa wpływówMapa przedstawiająca niemieckie plany polityczne wobec Europy Środkowej i Wschodniej po Traktacie brzeskim z 9 lutego 1918, Traktacie brzeskim z 3 marca 1918 i Traktacie bukaresztańskim z 7 maja 1918. Niemcy i ich sojusznicy. Część Polski i Armenii przeznaczona do aneksji przez Niemcy/Turcję. Półautonomiczne państwa pod kontrolą Niemiec – w przyszłości planowana aneksja. Państwa gospodarczo i administracyjnie zależne od Niemiec. Ukraina – pod gospodarczą kontrolą Niemiec. Planowana Republika Tatarska – niemiecki obszar osiedleńczy. Państwa politycznie i gospodarczo związane z Niemcami. Planowana Republika Zakaukaska – politycznie związana z Niemcami. Półautonomiczne państwa kozackie wewnątrz Rosji – niemiecka strefa wpływów.

R.E.D.: – W rozumieniu historycznym Mitteleuropa (niem.: ‘środkowa Europa’) to termin oznaczający polityczny program, który był celem Niemiec w trakcie trwania I. wojny światowej. Zakładał on dominację Cesarstwa Niemieckiego nad Europą Środkową oraz jej eksploatację, aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz stopniową germanizację ludów podbitych. Koniec XX wieku i początek XXI – to powrót, w zmienionych warunkach, do realizacji tejże koncepcji.

RescueBrain: – Sformułuję to tak: gdy państwa Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej spostrzegły czym grozi sprzeciwianie się Niemcom – porzuciły ambicje bycia suwerennymi?

R.E.D.: – De facto: tak! Warto zauważyć, że tym razem Niemcy zdecydowały się nie uprawia

turystyki militarnej”. Swoistą próżnię polityczną zaczęły zagospodarowywać w nowy sposób, jakim była, powstała 01.11.1993 roku, Unia Europejska oraz mechanizm jej rozszerzania. Gdy 01.12.2009 w życie wszedł traktat lizboński, który usankcjonował istniejący stan – stało się jasne, że powstało quasi-imperium (nad-państwo, jeszcze bez wspólnej armii oraz jednolitej polityki zagranicznej), którego niekwestionowanym politycznym liderem są Niemcy. Niemieckie kręgi kierownicze skutecznie wdrożyły dawno już wypracowaną koncepcję „gospodarki wielkiego obszaru”. W jej ramach, Niemcy politycznie kontrolują terytoria znacznie większe niż obszar własnego państwa. W ten sposób zapewniają sobie warunki do rozwoju oraz ekspansji własnej gospodarki.

RescueBrain: – Tak więc kraje położone na obszarze Europy Środkowej, pozornie niepodległe, faktycznie stały się niemieckimi protektoratami o gospodarkach peryferyjno-dopełniających ekonomię metropolii („stoły montażowe niemieckich korporacji”). Są też drenowane demograficznie (migracja siły roboczej i tzw. „talentów”) oraz finansowo.

R.E.D.: – Tak! Z przekazanych przez Brukselę do krajów Mitteleuropy pieniędzy – do banków oraz gospodarki niemieckiej w ramach cash flow ponownie trafia 80 – 90%.

RescueBrain: – To oznacza, że po 90. latach od wybuchu I. wojny światowej, 01.05.2004roku Niemcy osiągnęły swój cel strategiczny przyłączając do „Unii Europejskiej” 10nowych krajów, wśród nich – Polskę.

R.E.D.: – Tak! Z niemieckiego punktu widzenia należy mówić o „Anschlussie” (inkorporacji) Polski, której obszar ma newralgiczne znaczenie dla przyszłych geo-strategicznych rozstrzygnięć.

RescueBrain: – Obecnie w tzw. „Unii Europejskiej” można wskazać grupę państw uprzywilejowanych, wobec których np. za naruszenia reguł czy przepisów nie są wyciągane sankcje, vide: Niemcy, Francja, czy Szwecja, oraz pozostałych, które stanowią obszar neokolonialnej eksploatacji, jak: Polska, czy Słowacja.

R.E.D.: – Niemcy bardzo umiejętnie wykorzystują różnorodne kompleksy, zadufanie, snobizm elit politycznych, operacyjną wiedzę służb specjalnych o poszczególnych politykach, oraz chęć eksploatowania wybranych domen. Dzięki temu np. Szwecjazbudowała sobie wokół Bałtyku swoją strefę wpływów, a Francja utworzyła własne „mini-imperium” w postaci Unii Śródziemnomorskiej. Polska była nęcona nieinstytucjonalną formą współpracy z Niemcami oraz Francją w kształcie funkcjonującego od 1992 roku Trójkąta Weimarskiego. Niemcy grając na anty-amerykańskich resentymentach – wychodzą naprzeciw oczekiwaniom np. Włoch oraz Francji, które są zainteresowane „europeizacją Europy”, czyli stopniowym eliminowaniem wpływów USA na europejską politykę. To swoisty element usuwania w Europie skutków II. wojny światowej.

RescueBrain: – Reset B. Obamy w marcu 2009 roku, dla którego Europa kończyła się na Łabie, otworzył przed Niemcami nowe polityczne perspektywy. Dzięki temu porządek lizboński został uzupełniony podczas szczytu NATO w listopadzie 2010 roku w Lizbonie proklamowaniem strategicznego partnerstwa NATO – Rosja.

R.E.D.: – Niemcy dążą do ułożenia poprawnych stosunków z Rosją, czemu ma służyć strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, które przetrwało „niszczące próby” (za którymi nota bene stali Amerykanie) w rodzaju wojny gruzińsko-rosyjskiej w sierpniu 2008 roku, czy sporu gazowego Rosja – Ukraina na przełomie 2008 – 2009. Tradycyjna współpraca niemiecko-rosyjska była (i jest) oparta na wzajemnym uzupełnianiu się: Niemcy dostarczały (i dostarczają) najnowszą technologię przemysłowo-militarną, zaś Rosja była (i jest) zapleczem surowcowym (Syberia, Arktyka) oraz poligonem dla różnego rodzaju prób.

RescueBrain: – Jednak USA dokonały kolejnego zwrotu w polityce – poważnie zaniepokojone niemieckimi aspiracjami.

Kategorie mocarstw w stosunkach międzynarodowych: - supermocarstwo - wielkie mocarstwa - mocarstwa regionalne - małe (lokalne) mocarstwaKategorie mocarstw w stosunkach międzynarodowych: – supermocarstwo – wielkie mocarstwa – mocarstwa regionalne – małe (lokalne) mocarstwa

R.E.D.: – Tak! Niemcy od 2011 zaczęły otwarcie dążyć do ustanowienia silniejszego i od USA i od Chin supermocarstwa od Lizbony po Władywostok! Zawarły też z Rosją (nieco zmodyfikowany pod względem delimitacji paktu Ribbentrop – Mołotow) traktat V. rozbioru Polski. Pisała o tym prasa zachodnia, rumuńska, węgierska, ale: niepolskaMocarstwowe aspiracje Niemiec w połączeniu z polityką „europeizacja Europy” – stwarzały w nieodległej perspektywie zagrożenie dla super-mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych oraz dolara, jako światowej waluty transakcyjnej, dającej USA swoistą rentę monopolistyczną, czego Amerykanie zazdrośnie strzegą. Zapowiedź przejścia w rozliczeniach ropy z dolara na euro okazała się m.in. zgubna dla Saddama Husajna, podobnie jak projekt utworzenia „złotego dinara” przez Muammara Kaddafiego.

RescueBrain: – I tu nieoczekiwanie „europeizacja Europy”, czyli wypychanie USA z pozycji politycznego kierownika oraz arbitra, wiąże się z „nie sfinalizowanym” końcem II. wojny światowej, NPD oraz celami powstania Unii Europejskiej.

R.E.D.: – To prawda! Fakt, że kapitulacja Niemiec była bezwarunkowa, ale została podpisana tylko przez dowództwo armii – okazuje się mieć znaczenie nawet 70 lat później. Kanclerz Adolf Hitler nie żył…

RescueBrain: – Czy rzeczywiście Adolf Hitler zginął?

R.E.D.: – Takie jest oficjalne stanowisko Aliantów. Amerykańskie służby specjalne po II. wojnie światowej, oprócz tajnych operacji „Paperclip/Overcast” (pozyskiwania oraz przerzucania wybranych dygnitarzy, naukowców oraz specjalistów III. Rzeszy z dziedzin aerodynamiki, broni rakietowej i chemicznej, medycyny, psychologii społecznej, itd. do USA; byli to m.in. W. von Braun, B. Tessmann, A. Rudolph, K. Blome, W. Schreiber, R. Gehlen, H. Klüver, A. Lippisch, H. von Ohain, K. Lehovec, H. Strughold) – prowadziły działania wywiadowcze, które miały zweryfikować stan faktyczny śmierci kanclerza III. Rzeszy. Ostatecznie ustalono, że dwa dni po podpisaniu kapitulacji dwa niemieckie okręty podwodne wysadziły u wybrzeży Argentyny grupę hitlerowskich dygnitarzy. Wśród nich była osoba podobna do Adolfa Hitlera. Nie zdecydowano się jednak na kontynuowanie działań w tej kwestii. Również izraelskie służby specjalne oraz niektóre instytucje (m.in. Szymon Wiesenthal i jego Centrum) prowadziły działania, które miały ostatecznie rozstrzygnąć ten problem. Bezskutecznie.

RescueBrain: – Wracając w takim razie do kapitulacji Niemiec…

R.E.D.: – Tak! Alianci nie uznali rządu admirała Karla Doenitza; został on w całości aresztowany. To oznacza istnienie sytuacja, w której Alianci nie mają żadnych podpisanych przez rząd Rzeszy dokumentów kapitulacji! Kontynuując: państwa okupujące Niemcy wyciągnęły wnioski z jej remilitaryzacji po I. wojnie światowej. Dlatego zgodę na utworzenie niemieckiej Bundeswehry dały dopiero w 1955 roku, ale w całości jej oddziały weszły w skład sił zbrojnych NATO, gdzie są pod kontrolą wspólnego dowództwa. Niemcy co pewien czas próbowały albo odzyskać nad nimi kontrolę, albo – po powstaniu UE – utworzyć armię unijną. Amerykanie systematycznie nie dawali na te działania zgody. Jednak przy okazji Breksitu (tu dopowiem: to głównie Niemcy są zainteresowani, by W. Brytania opuściła UE) okazało się, że – bez oficjalnej zgody Aliantów oraz decyzji struktur unijnych – trwało formowanie wspólnych oddziałów francusko-niemieckich! Ich powstanie daje Berlinowi dostęp do francuskiej broni atomowej! Byłoby to uchylenie kolejnego skutku II. wojny światowej oraz powstanie dla Amerykanów bardzo niebezpiecznej sytuacji.

RescueBrain: – A jaki jest związek z celami powstania Unii Europejskiej?

R.E.D.: – Wielokrotny komisarz UE Jacques Delors oświadczył onegdaj, że celem Unii m.in. jest wypowiedzenie wojny ekonomicznej USA. A ostatnio prezydent Francji E. Macron stwierdził, że Europa „nie może dłużej polegać na Stanach Zjednoczonych (…) bez prawdziwej armii nie będzie się w stanie bronić”, np. przed Rosją, Chinami czy USA. Prezydent D. Trump replikował, że „to Niemcy byli uczestnikami pierwszej i drugiej wojny światowej” i pytał: Jak to skończyło się dla Francji?”. Ta dysputa musiała podrażnić jego kosmiczne ego, więc dobrze zapamiętał ten afront. Chwilę później we Francji zaczął się ruch „Ruch żółtych kamizelek” (Le mouvement des Gilets jaunes). W jego tle stoją amerykańskie służby, które mają przytrzeć nosa napoleońskim ambicjom gerontofila „Emmanuela I. Micron” (mikry, bowiem niewielkiego jest wzrostu).

RescueBrain: – Czy Amerykanie robią coś jeszcze? Przecież realizacja „europeizacji Europy” oznacza wypchnięcie USA z Europy oraz zwycięstwo strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego!

Intermarium – Międzymorze.Intermarium – Międzymorze

R.E.D.: – Działania Amerykanów idą w kilku kierunkach. Po pierwsze, starają się doprowadzić do konfliktu pomiędzy UE a Rosją, gdyż wtedy zachowały by pozycję arbitra oraz ewentualnego mediatora, czyli: nadrzędną pozycję względem krajów Europy posługując się starą socjotechniką „divide et impera” („dziel i rządź”). Wysługują się tu krajami – „dywersantami”, które popadły w skrajną polityczną zależność od USA. Amerykanie traktują je całkowicie instrumentalnie, np. Departament Obrony USA otwarcie mówi o tzw. ”strefach zgniotu”, które w przypadku działań militarnych zostaną całkowicie zniszczone. Są do nich m.in. zaliczane: GruzjaUkraina oraz Polska. Drugim kierunkiem działania jest patronat nad koncepcją Trójmorza. Rozsadza ona niemiecko-rosyjskie imperium oraz daje namiastkę suwerenności krajom Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej od dominacji niemiecko-rosyjskiej, ale nie: amerykańsko-żydowskiej.

RescueBrain: – A jaki jest związek z NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, Narodowodemokratyczna Partia Niemiec) ze strategicznymi celami Niemiec?

R.E.D.: – O tym w Polsce się nie mówi, a jeśli już – to niewiele. NPD jest przykładem tzw. rządowego koncertu (gry na drugim fortepianie). Było bowiem kilka prób delegalizacji tej partii. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe odmawiał. Stwierdzał bowiem, że działalność tej partii – to robota „rządowa” („działalność NPD była w dużej części inspirowana przez agentów Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w kierownictwie partii i nie sposób było odróżnić działań partii od działań wywiadu”). Okazało się bowiem, że całe kierownictwo NPD to agenci różnych służb specjalnych. Nadto, podczas kolejnych prób wyszło na jaw, że nie tylko kierownictwo, ale i średni szczebel tej partii (co najmniej 120 wysokich funkcjonariuszy) to konfidenci Urzędu Ochrony Konstytucji (w tym: Wolfgang Frenz – wiceprzewodniczący NPD w Nadrenii-Westfalii i przewodniczący partii w tym landzie Ugo Holtmann, Tino Brandt w Turyngii, czy Rainer Fromm – szef NPD w Meklemburgii; itd., itp.).

RescueBrain: – A jaki jest program NPD?

R.E.D.: – Właśnie! Otóż program NPD odmawia uznania międzynarodowych umów podpisanych przez rząd w Bonn, gdyż – według kierownictwa NPD – jako emanacja władz okupacyjnych nie ma on prawa do reprezentowania narodu niemieckiego. NPD stoi na gruncie niemieckich granic z 1939 roku. W związku z tym w swoim programie postuluje m.in. rewizje granic międzypaństwowych (zwłaszcza z Polską) oraz docenienie socjalnego dorobku narodowosocjalistycznej III Rzeszy. Celem NPD jest również zmiana konstytucji, bezpośrednie wybory prezydenckie, renegocjacja układów międzynarodowych, referendum w sprawie członkostwa w UE i przywrócenie marki niemieckiej. NPD dąży do wprowadzenia demokracji wzorowanej na szwajcarskich kantonach, które posiadają bardzo szeroką autonomię. Program oraz działania socjotechniczne NPD względem niemieckiego społeczeństwa są to bardzo podobne do tych, które podejmował Adolf Hitler przed wyborami, co w efekcie dało mu zwycięstwo oraz stanowisko kanclerza.

RescueBrain: – Rzeczywiście: mamy tu swoistą recydywę oraz „usuwanie” przez Niemcy skutków II. wojny światowej. Nota bene, Niemcy za zniszczenia wojenne (oszacowane na kwotę 850 mld $), których doznała Polska, jeszcze nie zapłaciły.

R.E.D.: – Odmowa uiszczenia reparacji wojennych to jedna kwestia. Druga, to dążenie Niemiec do uchylenie kolejnego skutku II. wojny światowej, jakim było przyznanie Polsce „Ziem Zachodnich i Północnych”. Amerykanie w obliczu rozgrywki z Chinami oraz Rosją, chcąc przeciągnąć Niemcy na swoją stronę, mogą zagrać „polską kartą”, dając zgodę na rewizję postanowień konferencji czterech mocarstw w Poczdamie z 1945 roku. W zamian za odzyskanie „Ziem Utraconych” Niemcy porzuciłyby strategiczne partnerstwo z Rosją oraz przyłączyłyby się do antyrosyjskich działań. V. rozbiór Polskimógłby być połączony z niemiecką akceptacją dla powstania POJLIN (amerykańsko-żydowskiej okupacji terenu Polski, przejęcia polskiego narodowego majątku oraz struktur państwa przez żydów, zwalczanie polskiego oporu jako antysemityzmu). Rosji – te działania polityczno-terytorialne prezentowano by jako utworzenie „strefy buforowej”, której zaistnienia oczekiwała.

RescueBrain: – Czy Niemcy przygotowują się do kryzysu finansowo-gospodarczego?

R.E.D.: – Tak! Swego czasu żyd pełniący funkcję premiera RP (choć nie wygrał wyborów) Matthias Muravetsky [z: ‘We, the (Jews) People’; opozycja zwie go: Mateuszek Kłamczuszek] mówił, że Polska wtedy wyjdzie z Unii, gdy zrobią to Niemcy. Trzeba wiedzieć, że Amerykanie systematycznie podejmują działania, które mają doprowadzić do rozpadu UE. Cel zostanie tym pewniej osiągnięty, gdy procesom destrukcji ulegną Niemcy.

RescueBrain: – Jaki jest amerykański scenariusz wydarzeń w Niemczech?

R.E.D.: – Analiza danych ekonomicznych (uzyskanych m.in. w trakcie afery „diselgate”, czy też śledztw w związku z udziałem niemieckich banków w procederze prania brudnych pieniędzy, itd.) dała amerykańskim służbom federalnym obraz stanu niemieckiej gospodarki. Potężny kryzys finansowo-gospodarczy za rok – dwa dotknie Niemcy. To, w połączeniu z kryzysem PIIGGS (dosłownie: świnie; skrótowiec na określenie państw o złej sytuacji budżetowej: Portugal, Ireland, Italy, Great Britain, Greece, Spain) powinno rozsadzić Unię Europejską. Przygotowując się na ten scenariusz Niemiecki Bank Federalny od pewnego czasu drukuje nowe deutsche-marki, zaś Amerykanie – nadchodzący kryzys starają się pogłębić. Obecnie Niemcy (a także Szwecja) zadłużają się, by podołać roszczeniom muzułmańskich imigrantów.

RescueBrain: – Właśnie! Skąd tak nagły napływ imigrantów do Niemiec?

R.E.D.: – Ich napływ z Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej był skoordynowanym działaniem służb specjalnych izraelsko-amerykańsko-tureckich. Imigranci zostali zaopatrzeni w pieniądze (zwykle 10 tys. euro na osobę) oraz dokumenty – głównie pochodziły one z syryjskich wytwórni, które zostały zdobyte przez anty-rządowych rebeliantów, kontrolowanych przez USA oraz Izrael. Co ważne: liczne zamachy (do pewnego czasu) na terenie Europy Zachodniej to również dzieło pracy oficerów służb specjalnych, którzy szkolili zespoły dżihadystów, zaopatrywali je w broń oraz niezbędną wiedzę o technikach walki oraz celach ataków. Więcej: gdy upadało Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (IPIL; Ad-Daula al-Islamijja fi al-Irak wa-asz-Szamakronim ang. ISISDaesh) służby specjalne anglosasko-izraelskie przetransportowały 4 tys. bojowników razem z bronią oraz rodzinami do Europy Zachodniej, głównie na tereny Niemiec i Francji.

RescueBrain: – Taka doświadczona w boju, bezwzględna, dobrze uzbrojona brygadamuzułmańskich bojowników może być poważnym problemem dla Niemiec. Czy przygotowują się oni do wojny?

MOAB-bombMOAB-bomb

R.E.D.: – Tak! Nie tak dawno Kanzlerin zaapelowała do Niemców, by zgromadzili w domu zapas żywności i wody na 10 dni. Z reguły tyle trwają walki w mieście i w tym czasie któraś ze stron uzyskuje przewagę. Dalej: amerykańscy wojskowi w kwietniu 2017 r. użyli w Afganistanie najpotężniejszej (dotychczas) bomby konwencjonalnej MOAB(Massive Ordnance Air Blast Bomb; materiał wybuchowy: 18.000 funtów, całkowita masa: 22.000 funtów; koszt: 314 mln $) do zniszczenia kompleksu jaskiń-bunkrów Tora Bora. To było ostrzeżenie skierowane m.in. pod adresem Niemców. Ci bowiem – podobnie jak Chińczycy, którzy zbudowali nowy „Podziemny Wielki Mur Chiński” kryjący broń jądrową w tysiącach kilometrów tuneli; obecnie mają około 10 tys. głowic o mocy około 400 kT – wydrążyli pod przykrywką długo trwających inwestycji (np. nowy port lotniczy Berlin-Brandenburg) gigantyczne kompleksy podziemnych bunkrów dla pół milionowej armii razem z rocznymi zapasami broni, amunicji, paliwa, wody i żywności.

Posejdon d. status-6Posejdon d. status-6

RescueBrain: – Dopiero co Niemcy wytknęły amerykańskim spec-służbom totalną inwigilację europejskich rządów, dyplomatów, wojskowych oraz służb specjalnych. I wtedy właśnie okazało się, że niemiecki wywiad BND również inwigilował kilkudziesięciu prezydentów, premierów i ministrów oraz ich biura w krajach UE i NATO, w tym szczególnie: polski rząd oraz MSW.

R.E.D.: – By móc działać – trzeba mieć wiedzę. Stąd niemieckie służby – dodam, że całkowicie swobodnie – prowadzą swoją działalność w Polsce, podsłuchują szereg instytucji oraz obywateli. Między innymi w tym celu we Frankfurcie nad Menem powstał największy w Europie węzeł telekomunikacyjny, który non stop podsłuchuje, nadaje oraz odbiera komunikaty elektroniczne. Swoim zasięgiem obejmuje tylko Europę. Drugi, w Monachium, inwigiluje powierzchnię całej Ziemię.

RescueBrain: – Rozumiem, że Bundesnachrichtendienst ściśle współpracuje z licznymi żydowskimi spec-służbami!

R.E.D.: – Tak! Współpraca niemiecko-żydowska ma długą tradycję, a jej wymiar ma wybitnie anty-polski charakter. Kanclerz Bismarck w 1847 roku powiedział, że: „Po to pan Bóg stworzył Żydów, żeby szpiegowali w Polsce na rzecz Niemiec”. Tak było w okresie rozbiorów, i tak było w okresie 20-lecia międzywojennego oraz po II. wojnie światowej. Niemcy za kanclerza Konrada Adenauera pomogły Izraelowi w zdobyciu w Norwegii 20 ton ciężkiej wody i sfinansowały (7 mld marek, z czego 4 umorzono) projekt „zagospodarowania Pustyni Negew”. Umożliwiło to żydom zbudowanie własnego atomowego arsenału. Zaś kooperacja BND dotyczy – z przestrzeni i wymiarów interesujących nas ze względu na tok rozważań – zarówno terenów Polski, jak i Bliskiego Wschodu. Przekazuje ona agentom Mo$$adu – Lakam – Aman – Szin Bet – J[ednostki]8200 (shmone matayim) …. (wpisz: właściwą służbę) dane wywiadowcze, przemysłowo-technologiczne, cyber-kryptologiczne, broń, fałszywe niemieckie paszporty, organizuje wśród dwu milionowej ukraińskiej emigracji w Polsce uzbrojone bojówki oraz siatki wywiadowcze, itd. Niekiedy, na naszą prośbę, inspirują badania, których przeprowadzenie byłoby dla nas z różnych względu niewygodne, niezręczne, itd., jak było w przypadku stożka Etny. (po chwili przerwy) Jestem już zmęczony.

RescueBrain: – To są ważne informacje oraz bardzo pouczające rozważania. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia wkrótce! !להתראות בקרוב (Lehitraot be-karow!). 

Tą wypowiedzią kończymy kolejną część wywiadu z byłym szefem służb specjalnych.

RescueBrain, (2019.05.04, 20:46).

 

* Nazwisko i imię rozmówcy zastrzeżone do wiadomości Redakcji.

Źródło: https://wprawo.pl/2019/05/07/anschluss-polski-wywiad-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-2/

 

KOMENTARZE

 • I niech mi jeszcze ktoś powie, że Polskę i świat może uratować ktoś inny niż...
  Matka Boska Królowa Polski, która powiedziała :
  "nie pozwolę na zagładę narodu polskiego(...) i niech nikt nie waży się stawać na tej drodze"...
  Biada więc tym wszystkim z lewa i prawa zdrajcom Królestwa Matki Boskiej Królowej Polski. Tutaj można o tym poczytać :
  http://gibson.neon24.pl/post/147859,nie-pozwole-na-zaglade-narodu-polskiego

  Nam więc nie pozostaje nic innego (jeżeli chcemy przetrwać jako naród) jak tylko i wyłącznie zwrócić się do Niej modlitwą, nawróceniem, pokutą i zadośćuczynieniem.

  Nie ma już ŻADNEJ INNEJ możliwości...
 • @Jan Paweł 08:22:43
  W rozpaczliwych porywach, ci zdrajcy Królestwa Matki Boskiej Królowej Polski, filmują Pustelnie Ks Natanka z helikoptera, robią zdjęcia teleobiektywami, fotografują nocą z dronów, podjeżdżają samochodami pod ogrodzenie i prowokują itd...

  Ks Natanek ostrzega, że jest to Dzieło Boże chronione przez Pana Boga. Pan Jezus powiedział o tym w "Orędziach na Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły".
  Przekonał się o tym inspektor nadzoru budowlanego z Suchej Beskidzkiej, który uporczywie dążył do zniszczenia tego Dzieła. Bardzo szybko ciężko zachorował i umierał na w męczarniach na raka.
  Po nim przez dwa lata nikt nie chciał podjąć tego przecież intratnego stanowiska.
  Dlaczego o tym się nie nie mówi, skoro aż tak wyraźne znaki Pan Bóg nam daje?
 • Zachęcam WSZYSTKICH do wysłuchania akurat aktualnego...
  kazania Ks. Natanka o PRAWDZIE w jakiej my żyjemy :
  https://www.youtube.com/watch?v=UtqlwlHwC-w
 • Co w tym kontekście oznacza
  stanowisko Rosji wyrazona słowami Dugina?
  http://xportal.pl/?p=34374
 • @zadziwiony 09:26:43
  Chyba ostatni naiwny wierzy w to, że Polska stanie się mocarstwem siłami ludzi, bez Pana Boga...
 • @Jan Paweł 08:22:43
  dej już spokój z tymi gusłami. polska miała największą potęgę, gdy pokonała państwo zakonu najświętszej maryji panny a od "intronizacji" maryji polska zaczęła staczać się po równi pochyłej
 • przypowieści dziwnej treści
  zbitek teorii spiskowych pomieszanych z faktami i domysłami nieudolnie stylizowanych na wywiad
 • @nieżyt 10:06:42
  Powtarzasz się.
 • @nieżyt 10:06:42
  Chętnie posłucham Twojej wersji rzeczywistości, choćby w kilkunastu zdaniach.
 • Ławeczki niepodległości, każda 35 000 zł, razem 4 mln zł.
  Jakże smutne i wymowne zastosowanie.Prawie jak Orliki Tuska!
  https://pbs.twimg.com/media/D70VTuvXoAI5FV7.png

  http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,24318031,mon-wydal-4-mln-zlotych-na-lawki-niepodleglosci-estetyczny.html
 • @trojanka 10:54:17
  Cóż za ironia! Z takimi rządami to wkrótce właśnie tyle nam tej niepodległości zostanie - tyle co miejsca na tych ławeczkach. Każdy Polak będzie mógł usiąść co jakiś czas i poczuć się niepodległym.
 • @Lotna 12:32:16
  Dlatego im bardziej Polska będzie łupiona i opanowywana, tym więcej będzie "ławeczek",świąt, "bohaterów", pitolenia o "przyjaźni i współpracy oraz sojuszu z eskimosami i pastuchami i banderowcami"byleby lud oślepić, uśpić!
  Oczywiście Święta Narodowe i ich obchodzenie nie jest złe, jeżeli organizują je Polacy i nie wślizguje się w ich organizację i nie zawłaszcza ich, nawet w TV " strona rządowa",ze swoimi "doradcami!
  A nie Polacy są przeganiani i wyzywani jak w Auschwitz, kiedy chcą uczcić Polaków zamordowanych tam, często członków ich Rodzin!
 • @trojanka 12:46:49
  Jak widać Polska solidaruchów jest otoczona ściśle "wilkami" w owczej skórze (Tzw zachód, USA , globalna mafia żydowska, Watykan, Banderland).
  Wszyscy oni jak jeden mąż każą nam nienawidzić Rosji...
  Wszyscy oni chcą złupić i rozebrać Polskę pod swoje potrzeby.
  Tylko jeden znaczący sąsiad nic nie chce od Polski poza pokojem i dobrosąsiedztwem... To oczywiście Rosja... no i Białoruś też

  Widać jak na dłoni w co wpakowali Polskę pożyteczni idioci z solidarności oraz zdrajcy z zarządu Solidarności oraz KK z JPII na czele.
  Polska po II wojnie światowej była bezpieczna (traktaty..granice. rozwój gospodarczy).
  Od 89r Polska już bezpieczna nie jest (grabieże majątku narodowego, udział w zbrodniczych wojnach i w zbrodniach wojennych, utrata suwerenności gospodarczej i finansowej...przygotowania do rozbiorów Polski.
  Te rozbiory się wloką bo wśród "przyjaciół" Polski nie ma zgody co do koncepcji każdy chce wyszarpać z Polskiego "trupa" jak najwięcej dla siebie, każdy ma inne plany na zagospodarowanie Polskiego "trupa".

  Może się wzajemnie pozagryzają nad tym Polskim "trupem"
  to by dobrze zrobiło "trupowi"... niestety dopóki solidaruchy rządzą nie ma szans na ożywienie Polski suwerennej.
  Polska może być suwerenne jedynie pod parasolem Moskwy...nie ma innej opcji .. i dlatego zdrajcy przez 24h/dobę każą Polakom nienawidzić Rosji.

  Walka o trupa Polski trwa... na dzisiaj zwycięzcą jest Amerykańska mafią żydowska (zdecydowanie najkrwawsza w historii powojennej).
 • @zadziwiony 10:09:36
  ogólnie zgadzam się z tezami tego artykułu nie odpowiada mi jedynie formuła stylizowana na wywiad niby to z jakimś tajnym agentem co ma na celu udowadniać przypuszczenia i jako takie stanowi obrazę inteligencji czytelników
 • Wszystko to bardzo piękne, tylko aki język będzie WSPÓLNY dla tej całej NOWEJ MITTELEUROPA?
  Bo przed I WŚ to do zachodniej granicy KRÓLESTWA POLSKIEGO ("KONGRESOWKI") to od Zachodu był niemiecki, a od wschodu rosyjski. Teraz to zarówno niemieckim jak i rosyjskim na tym obszarze malo kto włada, a jak to będzie ANGIELSKI to z marzeń NIEMIECKICH o MOCARSTWIE po prostu DUPA BLADA.

  Z uszanowaniem, MG
 • @Lotna 10:09:24
  Czytaj wywiad z b.szefem służb elfów:
  https://wprawo.pl/2019/05/24/just-act-447-stanowi-smiertelne-zagrozenie-dla-narodu-polskiego-wywiad-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-4/
 • To są wierutne bzdury!
  Niemców ciemna moc trzyma krótko. Trzyma ich i za pomocą Rosji i za pomocą USrahella. Owszem - Niemcom może się wydawać, że to oni w jakimś zakresie rozdają karty ale tak nie jest. Niemcom pod Hitlerem wydawało się, że są ponad wszystkich i wszystko. Potem przekonali się - choćby po obróceniu im Drezna w perzynę, że z tym pond wszystko to tak nie do końca.
  Wniosek?
  Nie pierwszy raz ciemna moc obraca europejczyków przy pomocy Niemców i samych Niemców - w szatańskie odchody.
 • Kopiuj - wklej
  Dałem oczywiście jedynkę.
  Bo to tandeta i łatwa robota blogera -zamieścić czyjś tekst,lub wywiad pod konkretną tezę i zgodnie z ulubionymi poglądami czytelników.

  Metodę "kopiuj i wklej" stosują już uczniowie 5-tej klasy szkoły podstawowej.
  Jeszcze niedawno to byłby pewien wysiłek, bo książkę trzeba by było przeczytać,lub wywiad gdzieś wyszukać.
  Ale w dobie internetu z Googlami, to 10 - 15 minut roboty.
  Żadnego kreatywnego wkładu blogera.
  Ale się napracowała! No, no, no.

  Więc pała i ośla ławka.

  Ps.Dziwię się Redakcji, że stosuje prymitywne metody promocji tandety. Jakieś kumoterstwo?
 • @Janusz Kamiński 05:38:00
  Propagowanie ciekawych opinii, informacji to wręcz obowiązek każdego członka społeczności internetowej.
  My tu dociekamy prawdy na temat tego co się dzieje, szukamy metod radzenia sobie z problemami Polski, Europy, Świata.
  Tu każda informacja jest cenna o ile prawdziwa albo mądra Kopy/Wklej czy odnośnik to fundament przekazu informacji.

  Krytykowanie takich pożytecznych zachowań to kneblowanie ust w czystej postaci.
  Janusz jesteś po czarnej stronie mocy... i wyssałeś to z mlekiem matki...
  sam się tym chlubiłeś. Umrzesz już taki ...tak cię rodzice zakodowali gdy byłeś dzieckiem... nic już z tym nie zrobisz... będziesz "inny" będziesz odstawał coraz bardziej od społecznej normy... świat idzie w innym kierunku...w kierunku wolności od dyktatury globalnej mafii żydowskiej.
 • @Janusz Kamiński 05:38:00
  Nie mądrkuj Januszku...twoje wypociny, aczkolwiek z dużym czasochłonnym wkładem to bełkot nawalonego PiSSowca, który nie dostał nigdzie partyjnej posady za swoje wazeliniarstwo...
  Się dziwię, bo gorsze pismaki robią karierę w pissmediach :D
 • @trybeus 09:06:08
  Słyszałeś o takim starożytnym filozofie? Hipokryt z Dyni się nazywał.
 • @trybeus 09:06:08
  Zawiśćcię zżera owcopasie.
  Bo próbowałeś
  mnie kopiować na różne sposoby,od jaj bzdyklaczy, przez relacje z podróży i inne "rozważania". Tylko talentu niet.
  Już Dzieła Wszystkie Lenina są lepsze do czytania.

  Więc nie bzdykaj gitarzysto cygańskiej kapeli.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:54:36
  Cześć Ruszkiewicz!

  Jak tam? Susza, czy zalało?
 • Ciekawa informacja z Tauron'a.
  Zmienili regulamin e-booka.
  "
  Czego dotyczą zmiany
  Dodaliśmy informację o bezpieczeństwie Państwa danych (jeśli będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym),

  Uprościliśmy klauzulę, aby ułatwić Państwu jej zrozumienie.
  "
  A dlaczego Tauron ma przetwarzać nasze dane poza granicami UE?
  Czyżby już był lub ma być własnością kogoś spoza Europy ?

  Jak znam życie to Tauron już jest albo zaraz będzie "izraelski" albo ogólniej "żydowski" a prąd nareszcie będzie koszerny.

  Jak ktoś zna kulisy tej zmiany to niech pisze..
 • @Lotna 12:32:16
  No i jeszcze slynne "demby" , ktöre sadzil Komorowski.
  Naröd zapadl w letarg 30 lat temu i szanse na wybudzenie mizerne.
 • @Oscar 12:46:42
  Duże zagrożenie patrząc na to teraz mafią żydowska robi na świecie..
  USA (wasal mafii) masowo zrywa kontrakty, wprowadza embarga na wszystkich za nieposłuszeństwo, zakazuje handlu, sprzedaży kara embargiem za handlowanie z przyjaciółmi, wymusza kupowanie własnych produktów szantażem (bo embargo)...ogólnie globalny bandytyzm ekonomiczny.

  Można łatwo sobie wyobrazić jak żydowskie firmy jak banki, ubezpieczalnie, dostawcy wody, prądu i inne obsługi masowego odbiorcy... zaczną prowadzić podobną politykę na rynkach wewnętrznych np w Polsce...
  np żydowski bank rekwiruje twoje zasoby finansowe pod dowolnym pretekstem (walka z terroryzmem, za mienie pożydowskie, za poglądy..), Dostawca prądu z tych samych powodów odmówi ci dostawy prądu, dostawca internetu zablokuje ci już nie tylko fejsa ale w ogóle dostęp do internetu...

  Mocno czuje że walka mafii z reszta świata idzie w tym kierunku...
  Na rynku między narodowym już to wyraźnie widać...
 • @nieżyt 16:16:32
  Zeby bylo dziwaczniej , R.E.D. jako byly agent Mossadu nie do konca budzi moje zaufanie.
 • @Oscar 15:26:07
  Czy czołówkę PiS zaliczasz do tzw. "solidaruchów"?
 • @Janusz Kamiński
  Twoje gadanie to trolling w czystej postaci. Nie bo nie!
  Pokaż w punktach które tezy z tego wywiadu czy też notki są fałszywe i w którym momencie.. Wtedy mona podyskutować. Bez tego to się tylko głupkowato wymądrzasz. Jesteś w tym tak samo wiarygodny jak PIS z nieoddaniem guzika żydom.
 • @zadziwiony 22:18:43
  Co ty nie powiesz ?!

  Pokaż, gdzie ja odnoszę się do tekstu. Nie przeczytałem nawet, bo jak potrzebuję to czytam u źródła, a nie z drugiej ręki.

  Czepiasz się gościu widocznie, by tylko dać głos. A tu trzeba mądrze.
  Tylko wtedy też trzeba myśleć.
 • @Janusz Kamiński 23:22:43
  Nawet nie przeczytałeś ale " pała i ośla ławka"...

  Już nie będę pisał Kamiński jakim idiotą jesteś bo już to wielu ci powiedziało.
  Ale do ciebie jakoś nie dociera bo ty zwykły jełop jesteś (wyposażony w "list żelazny" "od samego Opary" :))

  Chcesz miesiąc urlopu na podratowanie zdrowia?
  Aha! I nie pisz po pijaku bo robisz błędy, literówki i zlepki.

  Ja z pewnością cię nie wyrzucę bo pocieszny jesteś :)))

  Komentatorzy już cię doskonale docenili...
 • @Janusz Kamiński 23:22:43
  Kamiński, zapomniałem się spytać - jesteś żydem?
  Oczekuję krótkiej, konkretniej odpowiedzi.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 00:54:40
  Nie jestem żydem.

  Natomiast zastanawiam się dlaczego w tym wieku zdecydowałeś się na operację plastyczną nosa? Gdybyś miał nos wybitnie murzyński to bym rozumiał. Ale że semicki? Nikt się tym nie przejmuje, a starsze panienki nawet to lubią.

  Czyli Ruszkiewicz, odpowiedz mi szczerze - jesteś żydem?
  Nawet jeśli tylko Chazarem - odpowiedz.
 • @Janusz Kamiński 08:18:25
  Znowu jeden komentarz zniknął.
  Polityka redakcji coraz bardziej przypomina Mysią.

  Młodszym powiem, że w W-wie na Mysiej 5 znajdował się Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. Czyli bolszewicka cenzura

  Redakcja Neonu24, a przynajmniej paru członków, fascynują się bolszewickimi metodami i eksperymentują z ich ponownym zastosowaniem.

  Stąd wycinanie nieprawomyślnych tekstów, jawne pogróżki towarzysza Ruszkiewicza i szczucie starymi politrukami.

  Towarzysze! Nie nadążacie za współczesnością. Wszystko napisane jest zabezpieczone i zarchiwizowane.
  Wisi nad wami.
 • @Janusz Kamiński 09:37:39
  /Znowu jeden komentarz zniknął.
  Polityka redakcji coraz bardziej przypomina Mysią. (...)
  Redakcja Neonu24, a przynajmniej paru członków, fascynują się bolszewickimi metodami //

  Jak się nie wstydzisz ty stary obłudniku!!!!???
  Mało że capie jeden sam stosujesz cenzurę:
  ******************************************
  //Dlaczego usuwa pan moje komentarze?
  ??????
  nadużycie link skomentuj usuń
  ikulalibal 18.05.2019 08:37:23
  @ikulalibal 08:37:23
  Proszę przeczytać uwagę formalną powyżej.

  To nie ja będę się dostosowywał do czyichś standardów kulturowych, tylko dyskutant musi respektować moje.

  Szczególnie ataki ad personam powodują usunięcie, aż do zbanowania.

  Dosyć chamstwa w internecie. //

  http://jaka.neon24.pl/post/148961,sw-jan-pawel-ii-samo-zlo-a-franciszek-ok-i-panseksualizm
  ********************************************************
  to jeszcze agitujesz za partią polityczną która cała jest cytatem z bolszewizmu i to w jego pierwotnej nieociosanej formie.To już nawet te pedały od Biedronia nie używają takiej retoryki jak wasi PIS-owscy politrucy.Rzucanie bezpodstawnych oskarżeń,podłe insynuacje,nasyłanie organów ścigania na politycznych przeciwników,przetrzymywanie w więzieniach bez wyroków sądowych,itp.
  I ty zgredzie jeszcze śmiesz napomykać o czyimś rzekomym bolszewizmie!!!???
  https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%B4%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B9&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8jpDsqsriAhX6AxAIHTLSB4EQ_AUIECgB&biw=1366&bih=654#imgrc=FWgUN79cqzYUNM:
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:13:25
  Tata, synu, tata.

  U nas w Polsce to jest zawsze mama i tata.

  Rozumiem, że mówisz tate, bo tak od dziecka mówiłeś. Byłbyś Arabem, też Semitą, to byś mówił baba.

  Nawyki z dzieciństwa mocno się trzymają.
  Przypomnij nam wszystkim swoją bar micwę i kidusz. pewnie pamiętasz każdy szczegół...
  Jak wtedy miałeś na imię?
 • @ikulalibal 10:11:02
  Śmiem i będę.
  Co do ciebie, przyznam, nie mam jeszcze wyrobionego zdania. Ale brzydko mi pachniesz.
 • @Janusz Kamiński 09:37:39
  Nie wiem, czy zniknął komentarz, czy nie, za to teraz zniknie ich cała masa. Przenieście swoje utarczki na swoje blogi and na pocztę prywatną. Mój blog nie jest waszym wysypiskiem śmieci. Żegnam.
 • @morgan 12:56:26
  Bo też nie powinien. Ja tam w jego nawrócenie również nie wierzę, bo „nawróconych” żydów mamy na pęczki. Dobrze jest jednak wiedzieć, co w trawie piszczy z żydo-syjonistycznego punktu widzenia, albo - co by oni chcieli, abyśmy wiedzieli/myśleli.
 • @Oscar 15:26:07
  Tak czy owak, dla dobra Ojczyzny wszystkie tego typu osobniki biorące udział w tajnych spotkaniach, Juden, aspołeczne i bezmózgie katoliki oraz pozostały motłoch pozbawiony pierwiastka aryjskiego muszą zostać wysłani do Sanatorium.
  http://nke21.neon24.pl/post/148983,jasiek-pierwszy-pacjent-sanatorium

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY

więcej