Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
141 postów 6148 komentarzy

Lotna

Lotna - Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(1784-1825)

Bunt Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czyli krzyk rozpaczy polskiego wojska

Mądra Polska Marioli Grabowskiej, 1 września 2019

https://madrapolska.blogspot.com/2019/08/bunt-w-awl-we-wrocawiu-czyli-krzyk.html

Zacznijmy nasze rozważania od kilku pewników :
- szkolnictwo wojskowe w Polsce znajduje się w opłakanym stanie
- obniża się poziom kształcenia przyszych oficerów polskiego wojska
- wojsko jest niedofinansowane , a skromne środki finansowe wydatkowane pod dyktando lobbystów

Aby zrozumieć, co dzieje się w polskiej armii oraz poznać powód przeprowadzonego buntu w AWL we Wrocławiu, musimy cofnąc się na chwilę do kart historii. Bez uświadomienia sobie zagrożeń, które od wiek wieków czyhały na Polskę, nie zrozumiemy, mechanizmów, które mają wpyw na rozwój polskiego wojska.

"Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone da się zepchnąć do roli niewolników" .

Taka idea przyświecała Hitlerowi w momencie, gdy postanowił dokonać całkowitego zniszczenia Polski . Ludność polska miała być dla Niemców źródłem taniej siły roboczej, dlatego dowództwo niemieckie dało sygnał do rozpoczęcia realizacji programu pod nazwą
"Intelligentaktion".
Działania miały na celu unicestwienie polskiej inteligencji cywilnej i wojskowej , a co za tym idzie - zniszczenie przywódczej siły narodu i pozbawienie go możliwości kontynuowania oporu wobec agresora. Z podręczników historii wiemy, że od września 1939 r. do wiosny 1940 r. Niemcy zamordowali 100 tys. polskich obywateli, a wśród nich wielu intelektualistów oraz ... śmietankę polskiej inteligencji - 180 profesorów krakowskiego uniwersytetu. Masowe mordy i wywózki trwały do początków 1941r.

 

"Do dzisiaj wiele kontrowersji budzi ewentualna współpraca niemiecko-radziecka przy eksterminacji polskiej inteligencji. W tym wypadku bardzo często zwraca się uwagę na zbieżność Akcji AB z mordem oficerów w Katyniu. Zarówno w pierwszym jak i w drugim wypadku osoby odpowiedzialne za ludobójstwo nie spotkała kara."

Przypomnijmy, że w Katyniu rostrzelano ponad 21 760 polskich obywateli , w tym około
10 tys. oficerów wojska i policji...

Dlaczego przypominam te dane przy okazji tematu buntu w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu? Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z celowym obniżaniem rangi oficera wojskowego i celowym obniżaniem poziomu kształcenia przyszłych dowódców.
Problem zaczął się w momencie gdy szefem MON-u został A. Macierewicz, którego decyzje doprowadziły do zjawiska masowych rezygnacji doświadczonych generałów z wykonywanych funkcji. Takie zachowania elit wojskowych zaniepokoiły wielu obserwtorów i nasunęły pytania o kondycję polskiej armii.
Prof. Stanisław Koziej stwierdził: "Kadra wojskowa jest pod tak wielką presją niemerytorycznych decyzji kierownictwa resortu, że ludzie, którzy dbają o swoją markę, nie mogą tego tolerować "

Sytuacja była i jest nadal o tyle kuriozalna, że w zasadzie żaden obecny polski dowódca nie dorównuje stopniem wojskowym, najwyższym dowódcom sił zbrojnych USA i szefów obrony państw NATO. Obecny Dowódca Sił Zbrojnych mianowany przez prezydenta Dudę - generał broni Rajmund Andrzejczak, jest niższy stopniem niż jego odpowiednicy z USA - co w przypadku spotkania z nimi, stawia go na straconej pozycji - czyniąc go wobec nich podwładnym. Prezydent nie zdecydował się na powołanie tzw. "czterogwiazdkowego" generała , który byłby równy rangą jego odpowiednikom w USA i NATO.
.

 

Antonii Macierewicz przyczynił się również do obniżenia poziomu szkolenia kadry oficerskiej, gdyż po objęciu funkcji szefa resortu wojskowego, wymienił władze uczelni w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Rektorem – komendantem został wówczas pułkownik, dziś generał Dariusz Skorupka, któremu spcjaliści od kształcenia wojskowego zarzucali brak odpowiednich kompetencji .Uczelnia wymieniła również większość kadry uczącej, pozbawiając się doświadczonych wykładowców i zastępując ich teoretykami. Skutek tych działań okazał się katastrofalny. Co roku uczelnia notowała duży procent studentów rezygnujących ze studiów. Jako powód swoich decyzji studenci podawali m.in.
- warunki nauki i prestiż przyszłego zawodu nieodpowiadające informacjom zawartym w materiałach promujących uczelnię
- brak zajęć praktycznych w procesie nauki
- niedostosowanie programu zajęć do realiów wykonywanych w przyszłosći zadań
- bardzo złe warunki bytowe ( w pomieszczeniach mieszkalnych pojawiły się wszy, a sanitariaty wymagały gruntownego remontu)
- nieodpowiednie wyżywienie, zbyt niskie racje żywieniowe
- stary sprzęt wojskowy
- brak nowych mundurów i dodatkowego wyposażenia wojskowego...

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocawiu miała stać się największym ośrodkiem kształcenia liderów. Uzyskała możliwość nadawania stopni naukowych, ale przy próbie obrony pierwszej pracy naukowej , skostniała struktura egzaminatorów, nie mogła zaakceptować wyników pracy naukowej Agnieszki Taurogińskiej - Stich na temat przywództwa, z której wynikało że

... zaufanie do przełożonego wśród podchorążych Akademii w ciągu studiów spada o 41 proc., szacunek do symboli narodowych o 35 proc., a lojalność wobec przełożonego o 25 proc.

Obrona pracy została skutecznie zablokowana, gdyż jej wyniki miały pokazywać w negatywnym świetle poziom kształcenia przyszlych oficerów we wrocławskiej akademii.

 

Oliwy do całości dodała sprawa organizacji tegorycznej uroczystości zakończenia roku akademickiego i wręczenia patentów oficerskich podchorążych. Do uczelni dotarła informacja, że patenty nie zostaly podpisane przez prezydenta Dudę i prawdopodobnie uroczystości ich wręczenia nie będzie. Dodajmy, że zakończenie roku akademickiego połączone z wręczaniem patentów odbywało się co roku w obecności rodzin osób mianowanych, na rynku we Wrocławiu.

"Patent to najważniejszy dokument oficera. Podpisywany przez prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych, z kontrasygnatą premiera, daje przepustkę do wstąpienia do korpusu oficerów Wojska Polskiego."

Nie trzeba było długo czekać na reakcję młodych meżczyzn. Wieczorem doszlo do buntu - palono ogniska, wystrzeliwano petardy, wyrzucano z okien słoiki napełnione moczem. Władze uczelni starały się ze wszytkich sił by informcja o wydarzeniach nie wydostała się do mediów. Nie powiadomiono o zaistniałym zdarzeniu Zandarmerii Wojskowej , ani pododdziału alarmowego. Rozdzwoniły się natomiast telefony i ... rano , dziwnym trafem dotarły na uczelnię patenty podpisane przez prezydenta.
Kto zawinił.? Zadna instytucja nie poczuwa się do winy, a raczej wszyscy skłaniają się do stwierdzenia, że patenty były podpisane , a jedynie zawiódł transport.... 260 absolwentów AWL we Wrocławiu zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski...

Wróćmy teraz do początku tekstu. Brak wyszkolonej kadry wojskowej to brak siły przywódczej niezbędnej to prowadzenia różnorodnych operacji wojskowych. Obniżanie standardów nauczania przyszłej kadry wojskowej może skutkować brakiem niezbędnych umiejętności potrzebnych do zwalczania zagrożeń. Zawód oficera Wojska Polskiego zawsze był prestiżowy, a osoba wykonująca go cieszyła się dużym zaufniem w społeczeństwie. Od pewnego czasu daje się zauważyć pewnego rodzaju deprecjonowanie tego zawodu, co wiąże się z coraz mniejszą ilością chętnych do szkolenia się w tym kierunku.

" Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę" - powiedział niegdyś Liwiusz. Zadne państwo nie będzie poważnie traktowane przez sąsiadów, jeśli nie będzie miało silnego, własnego wojska. A jak wygląda kondycja naszej armii?

 

- Polska Marynarka Wojenna w zasadzie nie istnieje. Dysponuje jedym okrętem podwodnym, na którym ostatnio wybuchł pożar. Pozostałe jednostki mają ponad 50 lat i nadają się do muzeum. Mamy co prawda Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy ze skutecznymi rakietami, ale... z systemem naprowadzania, który ma mniejszy zasięg niż same rakiety.

- Siły lotnicze to prawdziwa katastrofa. Dysponują 48 samolotami F-16, które z jakiegoś powodu są uziemione, a MIGI-29 po ostatnich katastrofach będą wycofywane z użytku... Dziwne... Czym w takim razie dysponują polskie siły lotnicze? Hmm.... Mają otrzymac 32 samoloty F-35 i do tego 2 baterie Patriot, zamiast 8... System obrony przeciwlotniczej nie pozwoli obronić nawet naszych lotnisk.

- Siły lądowe dysponują niemodernizowanymi śmigłowcami bojowymi oraz nieco lepiej prezentującymi się śmigłowcami transportowymi.

Wśród dość wiekowego sprzętu wojskowego jedną z niewielu gwiazd są transportery opancerzone Rosomak.
Klasyczna artyleria może być wykorzystana do zwalczania kolumień pancernych wroga i to jest jeden z jej plusów .

Podjęto decyzje o zakupie artylerii dalekiego zasięgu HIMARS, ale po pierwsze to ułamek tego, co planowano kupić, a po drugie zamówiony zapas amunicji jest tak mały, że starczy na kilka ledwie salw. Podobno brakuje pieniędzy."

Jeśli chodzi o czołgi, to przeprowadzana jest modernizacja Leopardów, ale bardzo powierzchowna ze względu na brak funduszy.
Decyzją rządu przeznaczone zostanie 2 mld złotych na modernizacje 300 czołgów T-72, które powinny być już dawno... przerobione na żyletki. Nikt o zdrowych zmysłach nie wysyła takich jednostek na pole bitwy... Czy nie jest to próba osłabiania polskiej armii i stawiania jej już na samym początku na straconej pozycji wobec armii krajów, które wyposażają swoje siły obronne w najnowocześniejszy sprzęt? Takie decyzje pokazują, że zarządzanie w polskim wojsku nie ma nic wspólnego ze zwiększaniem jego możliwości obronnych.

- Siły specjalne czyli duma naszego wojska, która cierpi na skutek kadrowej karuzeli i braku środków transportu, do szybkiego przerzucania jednostki za linię wroga.

Powiedzmy otwarcie - nasze wojsko dysponuje sprzętem będącym w większości zbierniną starego , modernizowanego na siłę wyposażenia , które nie jest wstanie zagrozić żadnej poważnej armii. Nasi politycy fundują żolnierzom karuzelę kadrową, która uniemożliwia nakreślenie długotrwałej stragedii wzmacniania polskich sił obronnych. Słaba i niedoinwestowana armia, to słaby naród pozbawiony sił przywódczych, niezbędnych do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa . Politycy znajdują pieniądze na tworzenie baz dla żołnierzy innych krajów - niegdyś były to bazy żołnierzy rosyjskich, teraz tworzymy bazy amerykańskie i to na własny koszt... A wojsko polskie wciąż jest niedofinansowane.

 

Najemnicy walczący za pieniądze, walczą ... za pieniądze, a nie za naszą ojczyznę... Wojska sojusznicze wykonują rozkazy , które są korzystne dla sojuszników, ale niekoniecznie dla nas. Nie liczmy na to, że żołnierze innych narodowości , którzy mieliby wchodzić w skład armii stworzonej przez Unię Europejską będą oddawać życie, by utrzymać pokój w Polsce. Prędzej zwrócą się przeciwko nam, by nie eskalować konfliktów, nawet kosztem naszej wolności.
Powtórzmy zatem jeszcze raz :

"Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone da się zepchnąć do roli niewolników"

Z ostatniej chwili! 7.09. 2019r politycy ocenzurowali teksty z blogu Mądrej Polski. Linki do tekstów nie mogą być podawane na facebooku, ani w komentarzach w radiu RMF, na Forbsie, Interii, crowdmediach... WITAMY W MATRIXIE. Zapraszam na strone mimo braku mozliwości jej reklamowania.

Źródło:

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jesli-pani-to-ujawni-bedzie-katastrofa-jak-wojskowa-uczelnia-probowala-falszowac/qqvrh9x


https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/promocja-oficerska-w-akademii-wojsk-ladowych-we-wroclawiu-wisiala-na-wlosku/96cftq5


https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1698398,1,ilu-nam-zostalo-generalow-za-malo.read

polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24863

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/tsunami-w-polskiej-armii-z-wojska-odchodza-kluczowi-generalowie/w80tvcw

https://wiadomosci.wp.pl/nie-ma-chetnych-do-armii-byly-minister-moze-znow-pobor-6405544514975873a
https://wiadomosci.wp.pl/oni-zgineli-w-katyniu-6078969166935169g

lwow.com.pl/policja/policja.html

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/876940,Niemcy-chcieli-“unieszkodliwic-polskie-elity-naukowe
https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/zniszczyc-inteligencje/33n49
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/witold-jurasz-o-silach-zbrojnych-armia-nadajaca-sie-na-defilady-przed-wyborami/zfc0bjk 

KOMENTARZE

 • Jest tak jak zostało zaplanowane!!Dowództwo/ najzdolniejsze/ zostało "wyczyszczone" we wszelki możliwy sposób.Od Mierosławca po.
  Środki finansowe mają być wydawane NIE na polską armię,w dodatku to uzbrojenie co jest " na stanie" ma być w każdej "udostępnione" "sojusznikom"..

  https://www.pch24.pl/poklosie-ustawy-1066--wojsko-polskie-uzbroi-zolnierzy-nato-stacjonujacych-w-naszej-ojczyznie,58708,i.html

  https://e-prawnik.pl/informacje/wyposazymy-obce-wojska.html

  Żeby tak całkiem uspokoić i uśpić naród,cos tam będzie wyklepywane u kowala, jakieś stare czołgi, części do MIGa zamiast serwisowych robili polscy kowale/i spadły/zginęli świetnie wyszkoleni młodzi piloci...

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/fotel-smierci-dlaczego-zginal-kapitan-sobanski-tajemnica-katastrofy-mig-29/newy4mv

  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/piloci-MIG-29-bezpieczenstwo-lot-i-ludzie-RPO-MON

  A ten świetny żołnierz??twardziel...
  Noo na pewno miał "kłopoty rodzinne ew. z alkoholem, ew.PTSD, ew. deszcz padał jak wstał rankiem.

  https://polskatimes.pl/tajemnicza-smierc-tworcy-jednostki-agat-slawomir-berdychowski-nie-zyje-popelnil-samobojstwo/ar/9399766

  itd.
  Pobożne życzenia czy nie,przynajmniej określili to co dla Polski i Polaków jest ważne!!

  W programie Konfederacji jest też "silna polska armia", która ma być gwarantem bezpieczeństwa państwa, a nie sojusze. Według Tumanowicza - "sojusze są potrzebne, ale one są tylko dodatkiem". "Konfederacja mówi dość umierania za cudze interesy" - oświadczył polityk.


  https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne-2019/aktualnosci/news-konfederacja-przedstawila-program-najwieksza-w-historii-pols,nId,3215687
 • @trojanka 19:23:06
  Dziękuję za uzupełnienie.
  Oczywiście - sojusze powinny być tylko dodatkiem do własnej , dobrze wyszkolonej i świetnie wyposażonej armii. Ńie te czasy, źeby klepać kosy na sztorc u kowala.
 • @Lotna 19:41:26
  No ,ale klepiemy . Tymczasem : https://www.defence24.pl/rosjanie-opracowuja-bezzalogowe-wersje-t-72b3 ........................................... Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po szkodzie";
  Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie,
  Nową przypowieść Polak sobie kupi,
  Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. J.Kochanowski Salute 5*
 • @ Autor - 5*
  DK
 • @Lotna 19:41:26
  A tak konkretnie, to czego ta dobrze wyszkolona armia miała by bronić?(pytanie to nie oznacza, że jestem za złą jakością szkolenia)
  a)naszych ulic
  b) ich kamienic
  c) terminala odlotów na Okęciu
  (test wielokrotnego wyboru)
 • Mowa tu o rozbrojeniu polskiej armii
  .
  A. Mcierewicz (A. oznacza tu Agent) dokonał sbotażu polskiej armiii, sens tego przedisęwizięcia patriotycznej grupy zdajców wokół PiS można zrozumieć dopiero w świetle roszczeć żydowskich wypłacenia przez Polakąw trybutu, jaki okupant nakłada na podbite kraje

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  stan bezbronności Polski i obecność wojsk okupacyjnych USA, kontyngentu żydowskiego we władzach kraju, jak też patrotycznego klubu zdrajców PiS w organach zarządzaniai krajem znakomicie ułatwi ograbienie Polaków przez żydowstwo i to w sytuacji, kiedy rozpadające się USA na gwałt potrzebują pomocników, aby przedłużyć proces rozpadu ich globalnego imperium.

  Łatwo w tej sytuacji zrozumieć pogardę Trumpa do swego parobka rezydującego w Belwederze.

  - https://plausi.files.wordpress.com/2018/09/pokojowiectrumpaduda.jpg?w=550

  Sympatyczny pan Szymon wspominał, że egzekucja haraczu "447" trwa od wielu, wielu lat.

  - https://www.youtube.com/watch?v=2JlqE5UYsa8
 • WPS
  Wojsko Polskie pod rządami „dobrej zmiany”

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/09/24/wojsko-polskie-pod-rzadami-dobrej-zmiany/
 • No dobrze - niemiecki żołnierz
  pod panem Hitlerem był wyszkolony, wyekwipowany i uzbrojony jak się patrzy i co? Zmierzam do tego, że kiedy czarci pomiot trzyma ludzkość kosmatą łapą za gardło - to wtedy to on decyduje o sprawności wojska i jego morale - także w Polsce. Decyduje także o użyciu tego wojska - wcześniej reżyserując podstawioną rzeczywistość. Słowem tworzy ustawkę i to nawet na poziomie wojny światowej. W czasie - kiedy CCCP wszedł do Afganistanu - tak naprawdę z tego Afganistanu wyparły go usrahellskie ręczne wyrzutnie p/lot. w rekach Talibów. Dlaczego Rosja nie odpowiada teraz pięknym za nadobne usrahellitom panoszącym się w tymże Afganistanie. czyżby nie dysponowała odpowiednią, ręczna bronią. Czyżby taką bronią nie dysponowały inne liczące się kraje? Dzisiaj Afganistan - jutro Rosja, Chiny, Indie, etc. Otóż nie! Cała ludzkość jest trzymana krótko za przysłowiowy pysk przez dzieci diabła.
  Wniosek?
  Polaków ciągle czarci pomiot się boi jakąś irracjonalną bojaźnią - bo ciągle żre go trauma jakiej doznał w 1920 roku.
 • Jaki może być stan polskiej armii w Polsce pod rządami syjonistycznej żydowskiej bandy?
  Jeśli syjonistyczna żydowska banda w 1956r. była w stanie zmusić marszałka K.Rokosowskiego do opuszczenia Polski, ponieważ zaproponował wymianę żydowskiej kadry wojskowej na polską, to jak musi wyglądać Wojsko Polskie dzisiaj, gdy syjonistyczna żydowska banda posiada w Polsce pełnię władzy?

  Albin Siwak o marszałku Konstantym Rokossowskim
  (czas: 1:17:44 – 1:20:27)
  https://www.youtube.com/watch?v=7v-5rZoFJ5g

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY

więcej