Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
174 posty 6656 komentarzy

Lotna

Lotna - Copyright © 2014 - 2021 Lotna. Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(

List Otwarty lekarzy belgijskich

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Protest belgijskich lekarzy wystosowany do rządu belgijskiego

Poniższy  artykuł został opublikowany w dniu 20 września 2020 r. na stronie AMERICAN INSTITUTE for ECONOMIC RESEARCH i zawiera pełny tekst listu otwartego belgijskich lekarzy do rządu belgijskiego. Tekst artykułu znajduje się pod linkiem. Bibliografia - tamże.
 
Tłumaczenie Google z moimi poprawkami.
Poniższy list wywarł wpływ na organy ds. Zdrowia publicznego nie tylko w Belgii, ale na całym świecie. Tekst może odnosić się do każdego przypadku, w którym państwa zamknęły swoich obywateli, zamiast nie ograniczając ludziom wolności pozwolić lekarzom na wykonywanie podstawowego zadania polegającego na łagodzeniu chorób.
 
Do tej pory podpisało ją 394 lekarzy, 1340 pracowników służby zdrowia i 8897 obywateli.
 
* * * * *
 
My, belgijscy lekarze i pracownicy służby zdrowia, pragniemy wyrazić nasze poważne zaniepokojenie rozwojem sytuacji w ostatnich miesiącach związanej z wybuchem wirusa SARS-CoV-2. Wzywamy polityków, aby byli niezależnie i krytycznie informowani w procesie podejmowania decyzji i obowiązkowym wdrażaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Prosimy o otwartą debatę, w której reprezentowani są wszyscy eksperci bez jakiejkolwiek formy cenzury. Po początkowej panice związanej z COVID-19 obiektywne fakty pokazują teraz zupełnie inny obraz - nie ma już medycznego uzasadnienia dla jakiejkolwiek polityki kryzysowej.
 
Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne i powoduje więcej szkód niż pożytku.
 
Wzywamy do zaprzestania wszelkich środków i apelujemy o natychmiastowe przywrócenie naszych normalnych demokratycznych rządów i struktur prawnych oraz wszystkich naszych swobód obywatelskich.
 
„Lekarstwo nie może być bardziej szkodliwe niż choroba” to teza, która w obecnej sytuacji jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Zauważamy, że aktualnie wyrządzane szkody będą miały większy wpływ w perspektywie krótko- i długoterminowej na wszystkie grupy ludności niż liczba osób obecnie chronionych przed koronawirusem.
 
Naszym zdaniem obecne zarządzenia i surowe kary za ich nieprzestrzeganie są sprzeczne z wartościami formułowanymi przez belgijską Najwyższą Radę Zdrowia, która do niedawna jako organ ds.zdrowia zawsze zapewniała w naszym kraju jakość medycyny: „Nauka - Ekspertyza - Jakość - Bezstronność - Niezależność - Przejrzystość”. 1
 
Uważamy, że zarządzenia wprowadziły obowiązkowe środki, które nie mają wystarczającej podstawy naukowej, które są jednostronnie ukierunkowane oraz że w mediach nie ma miejsca na otwartą debatę, pozwalającą na zapoznanie się z różnymi poglądami i opiniami.  Ponadto każda gmina i prowincja ma teraz upoważnienie do dodawania własnych zarządzeń, niezależnie od tego, czy są one uzasadnione, czy nie.
 
Co więcej, surowa represyjna polityka w czasie koronawirusa silnie kontrastuje z minimalną polityką rządu, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom, wzmacnianie naszego układu odpornościowego poprzez zdrowy styl życia, optymalną opiekę z dbałością o jednostkę oraz inwestowanie w personel opiekuńczy2
 
Definicja zdrowia
 
W 1948 r. WHO zdefiniowała zdrowie następująco: „Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub innego fizycznego upośledzenia” 3.
 
Dlatego też definicja zdrowia jest szerokim pojęciem, które wykracza poza zdrowie fizyczne i  odnosi się także do emocjonalnego i społecznego dobrostanu jednostki. Z punktu widzenia przestrzegania podstawowych praw człowieka Belgia ma również obowiązek uwzględnienia tych praw człowieka w procesie decyzyjnym dotyczącym środków podejmowanych w kontekście zdrowia publicznego. 4
 
Obecne globalne środki zwalczania SARS-CoV-2 w dużej mierze naruszają ten pogląd na zdrowie i prawa człowieka. Zarządzenia obejmują obowiązkowe noszenie maski (również na świeżym powietrzu i podczas zajęć sportowych, a w niektórych gminach, nawet gdy w pobliżu nie ma innych osób), dystans fizyczny, izolację społeczną, obowiązkową kwarantannę dla niektórych grup oraz zarządzenia dotyczące higieny.
 
Przewidywana pandemia z milionami zgonów
 
Na początku pandemii środki były zrozumiałe i szeroko wspierane, nawet jeśli występowały różnice we wdrażaniu w krajach wokół nas. WHO pierwotnie przewidziała pandemię, która pochłonie 3,4% ofiar, innymi słowy miliony zgonów, oraz wysoce zaraźliwy wirus, na który nie było dostępnego leczenia ani szczepionki. Spowodowałoby to bezprecedensową presję na oddziały intensywnej terapii (OIT) w naszych szpitalach.
 
Doprowadziło to do globalnej sytuacji alarmowej, nigdy nie widzianej w historii ludzkości: „zmniejszanie krzywej” było reprezentowane przez blokadę, która zamknęła całe społeczeństwo i gospodarkę oraz poddała kwarantannie zdrowych ludzi. Dystans społeczny stał się nową normą w oczekiwaniu na szczepionkę ratunkową.
 
Fakty dotyczące COVID-19
 
Stopniowo dzwonek alarmowy rozlegał się z wielu źródeł: obiektywne fakty wskazywały na zupełnie inną rzeczywistość. 5 6
 
Przebieg COVID-19 przypominał falę infekcji, podobną do tej w normalnym sezonie grypowym. Jak co roku obserwujemy mieszankę wirusów grypy podążających za krzywą: najpierw rinowirusy, następnie wirusy grypy A i B, a następnie koronawirusy. Nic nie różni się od tego, co zwykle widzimy.
 
Użycie niespecyficznego testu PCR, który daje wiele fałszywie pozytywnych wyników, pokazało wykładniczy obraz. Ten test został przyspieszony z procedurą awaryjną i nigdy nie był poważnie przetestowany. Jego twórca wyraźnie ostrzegł, że ten test jest przeznaczony do badań, a nie do diagnostyki. 7
 
Test PCR działa z cyklami amplifikacji materiału genetycznego - fragment genomu jest amplifikowany za każdym razem. Każde zanieczyszczenie (np. Inne wirusy, szczątki starych genomów wirusów) może spowodować fałszywie pozytywne wyniki.8
 
Test nie mierzy liczby wirusów obecnych w próbce. Prawdziwa infekcja wirusowa oznacza masową obecność wirusów, tzw. ładunek wirusów. Jeśli ktoś uzyska wynik pozytywny, nie oznacza to, że jest on rzeczywiście zakażony klinicznie, albo że jest chory lub że zachoruje. Postulat Kocha nie został spełniony („Czysty środek znajdujący się u pacjenta z dolegliwościami może wywołać te same dolegliwości u osoby zdrowej”).
 
Ponieważ pozytywny wynik testu PCR nie wskazuje automatycznie na aktywną infekcję lub zakaźność, nie uzasadnia to podjętych środków społecznych, które opierają się wyłącznie na tych testach. 9 10
 
Zakaz wyjścia (lockdown)
 
Jeśli porównamy fale infekcji w krajach, w których obowiązują ścisłe zasady blokowania, z krajami, które nie wprowadziły blokad (Szwecja, Islandia…), zobaczymy podobne krzywe. Nie ma więc związku między nałożoną blokadą a przebiegiem infekcji. Blokada nie doprowadziła do niższej śmiertelności.
 
Jeśli spojrzymy na datę wprowadzenia nałożonych blokad, zobaczymy, że blokady zostały ustanowione po zakończeniu szczytu i zmniejszającej się liczbie przypadków. Spadek nie był zatem wynikiem podjętych środków. 11
 
Jak co roku, najwyraźniej warunki klimatyczne (pogoda, temperatura i wilgotność) oraz rosnąca odporność są bardziej skłonne do ograniczenia fali infekcji.
 
Nasz układ odpornościowy
 
Od tysięcy lat organizm ludzki był codziennie wystawiany na działanie wilgoci i kropelek zawierających mikroorganizmy zakaźne (wirusy, bakterie i grzyby).
 
Wnikaniu tych mikroorganizmów zapobiega zaawansowany mechanizm obronny - układ odpornościowy. Silny układ odpornościowy opiera się na normalnej codziennej ekspozycji na te wpływy drobnoustrojów. Zbyt higieniczne zabiegi mają szkodliwy wpływ na naszą odporność. 12 13 Tylko osoby ze słabym lub upośledzonym układem odpornościowym powinny być chronione przez ekstensywną higienę lub dystans społeczny.
 
Grypa pojawi się ponownie jesienią (w połączeniu z COVID-19), a ewentualny spadek naturalnej odporności może prowadzić do dalszych ofiar.
 
Nasz układ odpornościowy składa się z dwóch części: wrodzonego, niespecyficznego układu odpornościowego i adaptacyjnego układu odpornościowego.
 
Niespecyficzny układ odpornościowy tworzy pierwszą barierę: skórę, ślinę, sok żołądkowy, śluz jelitowy, wibrujące komórki rzęsate, florę komensalną… i zapobiega powiązaniu się mikroorganizmów z tkanką. 
 
Jeśli jednak do tego dojdzie, makrofagi mogą spowodować otoczenie i zniszczenie mikroorganizmów.
 
Adaptacyjny układ odpornościowy składa się z odporności błon śluzowych (przeciwciała IgA, wytwarzane głównie przez komórki jelit i nabłonka płuc), odporności komórkowej (aktywacja limfocytów T), którą można wytworzyć w kontakcie z obcymi substancjami lub mikroorganizmami oraz odporności humoralnej (IgM i przeciwciała IgG produkowane przez komórki B).
 
Najnowsze badania pokazują, że oba systemy są mocno splątane.
 
Okazuje się, że większość osób ma już wrodzoną lub ogólną odporność na np. grypę i inne wirusy. Potwierdzają to ustalenia na statku wycieczkowym Diamond Princess, który został poddany kwarantannie z powodu śmierci kilku pasażerów zmarłych na Covid-19. Większość pasażerów była w podeszłym wieku i znajdowała się w idealnej sytuacji transmisji wirusa na statku. Jednak 75% nie wydaje się być zakażonych. Nawet więc w tej grupie wysokiego ryzyka większość jest odporna na wirusa.
 
Badanie opublikowane w czasopiśmie Cell pokazuje, że większość ludzi neutralizuje koronawirusa przez błonę śluzową (IgA) i odporność komórkową (limfocyty T), jednocześnie doświadczając niewielu objawów lub nie doświadczając żadnych objawów 14.
 
Naukowcy odkryli do 60% reaktywności SARS-Cov-2 z limfocytami T CD4 + w niezainfekowanej populacji, co sugeruje reaktywność krzyżową z innymi wirusami powodującymi przeziębienia (koronami ).15
 
Dlatego też większość ludzi ma już wrodzoną lub krzyżową odporność, ponieważ mieli już kontakt z wariantami tego samego wirusa.
 
Tworzenie przeciwciał (IgM i IgG) przez komórki B zajmuje tylko stosunkowo niewielką część naszego układu odpornościowego. To może wyjaśniać, dlaczego przy odsetku przeciwciał wynoszącym 5-10% i tak może istnieć odporność grupowa. Skuteczność szczepionek jest dokładnie oceniana na podstawie tego, czy mamy te przeciwciała, czy nie. To jest mylna interpretacja.
 
Większość osób, które uzyskały pozytywny wynik testu (PCR), nie ma żadnych dolegliwości. Ich układ odpornościowy jest wystarczająco silny. Wzmocnienie naturalnej odporności jest znacznie bardziej logiczną strategią.  Profilaktyka to ważny, niedostatecznie uwydatniony filar: zdrowe, pełnowartościowe odżywianie, ćwiczenia na świeżym powietrzu, bez maski, redukcja stresu oraz ożywianie kontaktów emocjonalnych i społecznych.
 
Konsekwencje izolacji społecznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego
 
Izolacja społeczna i straty ekonomiczne doprowadziły do ​​nasilenia się depresji, lęku, samobójstw, przemocy wewnątrzrodzinnej i znęcania się nad dziećmi. 16
 
Badania wykazały, że im bardziej ludzie są zaangażowani społecznie i emocjonalnie, tym bardziej są odporni na wirusy. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że izolacja i kwarantanna przynoszą fatalne skutki. 17
 
Nakazy izolacji doprowadziły również do braku aktywności fizycznej u wielu starszych osób z powodu zmuszania ich do przebywania w domu. Podczas gdy wystarczająca aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na funkcje poznawcze, jednocześnie zmniejszając dolegliwości depresyjne i lękowe oraz poprawiając zdrowie fizyczne, poziom energii, samopoczucie i ogólnie jakość życia. 18
 
Udowodniono, że strach, uporczywy stres i samotność wywołane dystansem społecznym mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i na ogólny stan zdrowia. 19
 
 
Wysoce zaraźliwy wirus powodujący miliony zgonów bez możliwosci leczenia?
 
Śmiertelność okazała się wielokrotnie niższa niż oczekiwano i zbliżona do zwykłej grypy sezonowej (0,2%). 20
 
Dlatego liczba zarejestrowanych zgonów spowodowanych koronawirusem nadal wydaje się przeszacowana.
 
Istnieje różnica między śmiercią przez koronę a śmiercią z koroną. Ludzie często są jednocześnie nosicielami wielu wirusów i bakterii potencjalnie chorobotwórczych. Biorąc pod uwagę fakt, że większość osób, u których wystąpiły poważne objawy, cierpiała na dodatkowe schorzenia, nie można po prostu stwierdzić, że infekcja koronowa była przyczyną śmierci. W większości współistniejących schorzeń nie uwzględniono w statystykach.
 
Można wyraźnie zidentyfikować najbardziej zagrożone grupy. Zdecydowana większość zmarłych pacjentów miała 80 lat lub więcej. Większość (70%) zmarłych w wieku poniżej 70 lat cierpiała na schorzenie, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba płuc lub otyłość. Zdecydowana większość zakażonych osób (> 98%) nie zachorowała lub prawie nie zachorowała ( miała lekkie objawy) lub wyzdrowiała samoistnie.
 
Tymczasem dostępna jest niedroga, bezpieczna i skuteczna terapia dla osób wykazujących poważne objawy choroby w postaci HCQ (hydroksychlorochiny), cynku i AZT (azytromycyny). Szybko zastosowana terapia prowadzi do wyzdrowienia i często zapobiega hospitalizacji. Mało kto teraz musi umierać.
 
Ta skuteczna terapia została potwierdzona przez doświadczenie kliniczne kolegów z tej dziedziny, dając imponujące wyniki. Ostro kontrastuje to z krytyką teoretyczną (niewystarczające uzasadnienie w badaniach z podwójną ślepą próbą), która w niektórych krajach (np. W Holandii) doprowadziła nawet do zakazu tej terapii. Wycofano metaanalizę w The Lancet, która nie mogła wykazać wpływu HCQ. Wykorzystane podstawowe źródła danych okazały się niewiarygodne, a 2 z 3 autorów miało konflikt interesów. Niestety, większość wytycznych opartych na tym badaniu pozostała niezmieniona… 48 49
 
Mamy poważne pytania dotyczące tego stanu rzeczy.
 
W Stanach Zjednoczonych grupa lekarzy w terenie, którzy na co dzień przyjmują pacjentów, zjednoczyła się w „America’s Frontline Doctors” i zorganizowała konferencję prasową, którą obejrzano miliony razy. 21 51
 
Francuski prof. Didier Raoult z Institut d'Infectiologie de Marseille (IHU) również przedstawił tę obiecującą terapię skojarzoną już w kwietniu. Holenderski lekarz rodzinny Rob Elens, który w swojej praktyce wyleczył wielu pacjentów z HCQ i cynku, wezwał kolegów w petycję o wolność terapii.22
 
Ostateczne dowody pochodzą z obserwacji epidemiologicznej w Szwajcarii: porównanie współczynników śmiertelności przy zastosowaniu tej terapii i bez zastosowania tej terapii.  23
 
Z niepokojących obrazów medialnych przedstawiających ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej), w którym ludzie dusili się i poddawali sztucznemu oddychaniu w agonii, wiemy teraz, że było to spowodowane przesadną odpowiedzią immunologiczną z wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym w naczyniach płucnych. Podawanie leków rozrzedzających krew i deksametazonu oraz unikanie sztucznej wentylacji, która, jak stwierdzono, powoduje dodatkowe uszkodzenie tkanki płucnej, oznacza, że ​​to straszne powikłanie praktycznie nie jest już śmiertelne. 47
 
Dlatego nie jest to zabójczy wirus, ale uleczalny stan.
 
Rozprzestrzenianie się koronowirusa
 
Do rozprzestrzeniania się dochodzi w wyniku infekcji kroplowej (tylko dla pacjentów, którzy kaszlą lub kichają) i aerozoli w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach. Dlatego zakażenie na wolnym powietrzu nie jest możliwe. Śledzenie kontaktów i badania epidemiologiczne pokazują, że zdrowi ludzie (lub pozytywnie przebadani bezobjawowi nosiciele) są praktycznie niezdolni do przenoszenia wirusa. Dlatego osoby zdrowe nie narażają się nawzajem. 24 25
 
Transfer za pomocą przedmiotów (np. Pieniędzy, wózków sklepowych lub wózków sklepowych) nie został naukowo udowodniony. 26 27 28
 
Wszystkie powyższe fakty poważnie kwestionują całą politykę dystansu społecznego i obowiązkowych masek na usta dla osób zdrowych - nie ma do tego naukowych podstaw.
 
Maski
 
Maski ustne mają uzasadnienie w sytuacjach, w których mają miejsce kontakty ze sprawdzonymi grupami ryzyka lub osobami cierpiącymi na dolegliwości górnych dróg oddechowych, jak również w szpitalu-domu spokojnej starości. Maski zmniejszają ryzyko infekcji kropelkowej poprzez kichanie lub kaszel. Maseczki doustne u zdrowych osób są nieskuteczne w przypadku rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych. 29 30 31
 
Noszenie maski nie jest pozbawione skutków ubocznych. 32 33 Niedobór tlenu (bóle głowy, nudności, zmęczenie, utrata koncentracji) pojawia się dość szybko - jest to efekt podobny do choroby wysokościowej. Codziennie widzimy pacjentów skarżących się na bóle głowy, problemy z zatokami, problemy z oddychaniem i hiperwentylację z powodu noszenia masek. Dodatkowo nagromadzony CO2 prowadzi do toksycznego zakwaszenia organizmu, co negatywnie wpływa na naszą odporność. Niektórzy eksperci ostrzegają nawet przed zwiększoną transmisją wirusa w przypadku niewłaściwego użycia maski. 34
 
Nasz Kodeks Pracy (Codex 6) odnosi się do zawartości CO2 (wentylacja na stanowiskach pracy) na poziomie 900 ppm, maksymalnie 1200 ppm w szczególnych okolicznościach. Po minucie noszenia maski ten limit toksyczności zostaje znacznie przekroczony i osiąga wartości od trzech do czterech razy wyższe niż te wartości maksymalne. Dlatego każdy, kto nosi maskę, znajduje się w wyjątkowo słabo wentylowanym pomieszczeniu. 35
 
W związku z tym uznani specjaliści ds. bezpieczeństwa pracowników nie zalecają niewłaściwego stosowania masek, tj. bez pełnej dokumentacji medycznej badań układu krążenia i płuc.
 
Szpitalne sale operacyjne są środowiskiem sterylnym, w którym istnieje precyzyjna regulacja wilgotności / temperatury z odpowiednio monitorowanym przepływem tlenu po to, by skompensować noszenie masek przez personel, spełniając tym samym surowe normy bezpieczeństwa. 36
 
Druga fala koronawirusa?
 
Obecnie w Belgii omawiana jest druga fala, z dalszym zaostrzeniem środków w jej rezultacie. Jednak bliższa analiza danych Sciensano (najnowszy raport z 3 września 2020 r.) 37 pokazuje, że chociaż od połowy lipca nastąpił wzrost liczby zakażeń, w tym czasie nie nastąpił wzrost liczby hospitalizacji ani zgonów. Dlatego nie jest to druga fala wyładowań koronowych, ale tak zwana „chemia przypadku” ze względu na zwiększoną liczbę testów. 50
 
Liczba przyjęć do szpitala lub zgonów wykazała krótkotrwały minimalny wzrost w ostatnich tygodniach, ale interpretując to, musimy wziąć pod uwagę ostatnią falę upałów. Ponadto zdecydowana większość ofiar nadal należy do grupy ludności> 75 lat.
 
Powyższe wskazuje na to, że odsetek środków podjętych w odniesieniu do osób pracujących i młodzieży jest nieproporcjonalny do zamierzonych celów.
 
Zdecydowana większość pozytywnie przebadanych osób „zakażonych” znajduje się w grupie wiekowej populacji aktywnej zawodowo, u której nie występują żadne lub jedynie ograniczone objawy, ze względu na dobrze funkcjonujący układ odpornościowy.
 
Więc nic się nie zmieniło - szczyt się skończył.
 
Wzmocnienie polityki prewencyjnej
 
Drastyczne środki dotyczące koronawirusa stanowią uderzający kontrast z minimalną polityką prowadzoną przez rząd do tej pory, jeśli chodzi o uzasadnione środki o udowodnionych korzyściach zdrowotnych, takie jak podatek od cukru, zakaz (e-) papierosów, czy produkcja zdrowej żywności, a także atrakcyjne finansowo i szeroko dostępne możliwości aktywności fizycznej oraz sieci wsparcia społecznego. Jest to stracona szansa na lepszą politykę prewencyjną, która mogłaby przynieść zmianę mentalności we wszystkich grupach ludności, z wyraźnymi skutkami w zakresie zdrowia publicznego. Obecnie tylko 3% budżetu na ochronę zdrowia przeznaczane jest na profilaktykę. 2
 
Przysięga Hipokratesa
 
Jako lekarze złożyliśmy przysięgę Hipokratesa:
 
„Będę przede wszystkim dbał o moich pacjentów, dbał o ich zdrowie i łagodził ich cierpienia”.
„Poinformuję moich pacjentów zgodnie ze stanem faktycznym”.
„Nawet pod presją nie wykorzystam swojej wiedzy medycznej do praktyk przeciwko ludzkości”.
 
Obecne środki zmuszają nas do działania wbrew tej przysiędze.
 
Innych pracownikow służby zdrowia obowiązuje podobny kod.
 
Obecne środki i perspektywa ewentualnego wprowadzenia szczepionki uogólnionej, która nie jest poddawana szczegółowym testom wstępnym, podważają również zasadę „primum non nocere”, którą wyznaje każdy lekarz i pracownik służby zdrowia.
 
Szczepionka
 
Badania ankietowe dotyczące szczepień przeciwko grypie pokazują, że w ciągu 10 lat tylko trzykrotnie udało nam się opracować szczepionkę o współczynniku skuteczności przekraczającym 50%. Szczepienie osób starszych wydaje się nieskuteczne. W wieku powyżej 75 lat skuteczność prawie nie istnieje
 
Ze względu na ciągłą naturalną mutację wirusów, jak co roku obserwujemy w przypadku wirusa grypy, szczepionka jest co najwyżej rozwiązaniem tymczasowym, które wymaga za każdym razem nowych szczepionek. Niesprawdzona szczepionka, która jest wdrażana w trybie awaryjnym i dla której producenci uzyskali już prawną ochronę przed możliwymi komplikacjami zdrowotnymi, rodzi poważne pytania. 39 40 Nie chcemy traktować naszych pacjentów jak króliki doświadczalne.
 
W skali globalnej w wyniku szczepienia spodziewanych jest 700 000 przypadków obrażeń lub śmierci.41
 
Jeśli 95% ludzi doświadcza Covid-19 praktycznie bezobjawowych, ryzyko narażenia na nietestowaną szczepionkę jest działaniem nieodpowiedzialnym.
 
Rola mediów i oficjalne metody informacji
 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy twórcy gazet, radia i telewizji stali niemal bezkrytycznie za panelem ekspertów i rządem, tam, gdzie to właśnie prasa powinna być krytyczna i zapobiegać jednostronnej komunikacji rządowej. Doprowadziło to do publicznego komunikatu w naszych mediach, który był bardziej podobny do propagandy niż obiektywnych doniesień.
 
Naszym zdaniem zadaniem dziennikarstwa jest przekazywanie wiadomości w możliwie najbardziej obiektywny i neutralny sposób, w celu znalezienia prawdy i krytycznej kontroli władzy, przy czym eksperci kwestionujący wiodącą narrację powinni również mieć zapewnione forum, na którym mogliby się wypowiedzieć.
 
Pogląd ten potwierdzają dziennikarskie kodeksy etyczne. 42
 
Oficjalna opowieść, że blokada była konieczna, że ​​było to jedyne możliwe rozwiązanie i że wszyscy stali za tym blokadą, utrudniała osobom o innym spojrzeniu, a także ekspertom, wyrażenie odmiennej opinii.
 
Alternatywne opinie były ignorowane lub wyśmiewane. Nie widzieliśmy w mediach otwartych debat, w których można by wyrazić różniące się poglądy.
 
Zaskoczyło nas również wiele filmów i artykułów wielu ekspertów i autorytetów naukowych, które były i są nadal usuwane z mediów społecznościowych. Uważamy, że nie pasuje to do wolnego, demokratycznego państwa konstytucyjnego, tym bardziej, że prowadzi to do wizji tunelowej. Polityka ta ma również działanie paraliżujące i podsyca strach i niepokój w społeczeństwie. W tym kontekście odrzucamy zamiar cenzurowania dysydentów w Unii Europejskiej! 43
 
Sposób, w jaki Covid-19 został przedstawiony przez polityków i media, również nie przyczyniły się do polepszenia sytuacji. Terminy wojenne były popularne i nie brakowało języka uzywanego w opisywaniu działań wojennych. Często wspominano o „wojnie” z „niewidzialnym wrogiem”, którego trzeba „pokonać”. Użycie w mediach wyrażeń takich jak „bohaterowie opieki na pierwszej linii” i „ofiary koronacji” dodatkowo podsyciło strach, podobnie jak idea, że ​​mamy do czynienia z „zabójczym wirusem” na całym świecie.
 
Nieustanne bombardowanie liczbami, które wyzwalane były na ludność dzień po dniu, godzina po godzinie, bez interpretowania tych liczb, bez porównywania ich do zgonów na grypę w innych latach, bez porównywania ich do zgonów z innych przyczyn, wywołało prawdziwą psychozę strachu w populacji. To nie jest informacja, to jest manipulacja.
 
Ubolewamy nad rolą WHO w tym, która zaapelowała o uciszenie infodemizmu (tj. Wszelkich rozbieżnych opinii z oficjalnego dyskursu, w tym ekspertów o odmiennych poglądach) przez bezprecedensową cenzurę mediów. 43
 
Pilnie wzywamy media do wzięcia tu odpowiedzialności!
 
Pilnie domagany się otwartej debaty, w której wysłuchani zostaną wszyscy eksperci.
 
Prawa wyjatkowe a prawa człowieka
 
Ogólna zasada dobrych rządów wymaga rozważenia proporcjonalności decyzji rządowych w świetle Wyższych Standatdow Prawnych: każda ingerencja rządu musi być zgodna z prawami podstawowymi chronionymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC). Ingerencja władz publicznych jest dozwolona tylko w sytuacjach kryzysowych. Innymi słowy, uznaniowe decyzje muszą być proporcjonalne do absolutnej konieczności.
 
Podejmowane obecnie środki dotyczą ingerencji w korzystanie m.in. z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności słowa oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się, prawa do nauki itp., dlatego też muszą przestrzegać praw podstawowych chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (EKPC).
 
Na przykład, zgodnie z art. 8 ust. 2 EKPC, ingerencja w prawo do życia prywatnego i rodzinnego jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy środki są konieczne w interesie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, dobrobytu gospodarczego kraju,ochrony porządku publicznego i zapobiegania przestępstwom, ochrony zdrowia lub ochrony praw i wolności innych osób, przepisy, na których opiera się ingerencja, muszą być wystarczająco jasne, przewidywalne i proporcjonalne do zamierzonych celów. 45
 
Przewidywana pandemia milionów zgonów zdawała się reagować na te kryzysowe warunki, prowadząc do ustanowienia nadzwyczajnego rządu. Teraz, gdy obiektywne fakty pokazują coś zupełnie innego, warunek niezdolności do działania w odpowiedni sposób (brak czasu na dokładną ocenę sytuacji awaryjnej) już nie ma miejsca. Covid-19 nie jest wirusem powodującym przeziębienie, ale chorobą uleczalną, której śmiertelność jest porównywalna z grypą sezonową. Innymi słowy, nie ma już przeszkody nie do pokonania dla zdrowia publicznego.
 
Nie ma stanu wyjątkowego.
 
Ogromne szkody spowodowane obecnymi zarządzeniami
 
Otwarta dyskusja na temat obostrzeń oznacza, że ​​oprócz lat życia uzyskanych przez pacjentów koronawirusa, musimy wziąć pod uwagę także inne czynniki wpływające na zdrowie całej populacji. Obejmują one szkody w sferze psychospołecznej (wzrost depresji, lęku, samobójstw, przemocy wewnątrzrodzinnej i znęcania się nad dziećmi) 16 oraz straty ekonomiczne.
 
Jeśli weźmiemy pod uwagę te dodatkowe szkody, obecna polityka jest nieproporcjonalna, przysłowiowe użycie młota kowalskiego do rozbicia orzecha.
 
To dla nas szokujące, że rząd powołuje się na zdrowie jako powód wprowadzenia stanu wyjątkowego.
 
Jako lekarze i pracownicy służby zdrowia, w obliczu wirusa, który pod względem szkodliwości, śmiertelności i zakażeń zbliża się do grypy sezonowej, możemy jedynie odrzucić te niezwykle nieproporcjonalne rozporządzenia.
 
Dlatego domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkich obostrzeń.
 
Kwestionujemy zasadność obecnych doradców, którzy spotykają się za zamkniętymi drzwiami.
 
W następstwie ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ wzywamy do dogłębnego zbadania roli WHO i możliwego wpływu konfliktów interesów w tej organizacji. Stanowiło też sedno walki z „infodemią”, czyli systematyczną cenzurą wszystkich wyrażających sprzeciw opinii w mediach. Jest to niedopuszczalne dla demokratycznego państwa prawa.43
 
Dystrybucja tego listu
 
Chcielibyśmy zaapelować do naszych stowarzyszeń zawodowych i innych opiekunów o wyrażenie opinii na temat obecnych obostrzeń.
 
Zwracamy uwagę i wzywamy do otwartej dyskusji, w której opiekunowie mogą i ośmielają się zabrać głos.
 
Tym listem otwartym wysyłamy sygnał, że dalsze postępowanie według dotychczasowych zasad wyrządza więcej szkody niż pożytku i wzywamy polityków do niezależnego i krytycznego poinformowania się o dostępnych dowodach - w tym od ekspertów o różnych poglądach, o ile są oparte na solidnych podstawach naukowych - przy opracowywaniu polityki mającej na celu promowanie optymalnego zdrowia.
 
Z troską, nadzieją i w imieniu własnym,

    

KOMENTARZE

 • Link do listu w języku angielskim
  https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/

  Link w treści wpisu jak zwykle nie łączy.
 • @ Autorka, All
  Ciekawe co na ten temat myśli belgijska minister zdrowia...

  https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2015/07/h_51130611.jpg

  z politico.eu
 • @ Autorka
  Oczywiście 5*

  @--->>>>>>>--------------
 • Wielkie dzięki!
  Wielkie dzięki za tę publikację! Niezwykłej wagi jest ten list. Zbiera wiele rzeczy, które zwykle są rozrzucone po różnych tekstach. Jest znakomitą syntezą.

  Pozdrawiam Panią
 • @Autor
  To dobrze, że ludzie listy piszą.
  Był taki czas czas w historii, że ludzie pisali do siebie listy miłosne. Dzisiaj już nie tylko sztuka epistolografii zanikła zupełnie, ale i miłości nigdzie już nie widać. No chyba, że odwiedzimy imprezę typu Love Parade:)

  Dzięki za ten list. Wnosi choć trochę nadziei, że wielu go przeczyta, ale czy belgijska minister zdrowia zrozumie treść listu?

  Pozdrawiam serdecznie!
 • @Lotna
  Salute 5*
 • "List Otwarty lekarzy belgijskich"
  ---------------
  To świadczy o tym, że rezydujące w Belgii i wywijające ja dzieci diabła - słabo panują nad lekarzami.
  Wniosek?
  Po takim liście zacznie się tam "uszczelnianie" na wiele sposobów w środowisku lekarskim.
 • 5* ale mam jednak jedno "ale"
  "z wybuchem wirusa SARS-CoV-2"
  Na początku listu potwierdzają istnienie wirusa, czyli manipulacja, bo według noblisty Kocha nie spełnia jego czterech postulatów:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Postulaty_Kocha

  Wirus nie został wyizolowany! Kłamstwo tkwi u fundamentu, a takie listy utwierdzają je, ponieważ nikt nie będzie dyskutował o fundamentalnym kłamstwie, chociażby o zmianie przez WHO wytycznych do określenia PANDEMII. Przypomnę, że WHO kiedyś uznało homoseksualizm za chorobę psychiczną co zmienili po datkach milionów dolarów przez lobby LGBT..

  Twórca listu ubolewa nad rolą WHO, zamiast wprost napisać, że jest to organizacja przestępcza w głównej mierze finansowana przez depopulatora i eugenika Bila Okienko..

  Słabe to, ale zawsze lepszy rydz niż nic..

  Pozdrawiam
 • @Jasiek 09:43:53
  WTF??? una ma sama problem.. potomek lochy i knura z hodowli wsobnej?

  Mutanty eugeniczne ministrami? To nas czeka??

  Dobrze, że chociaż ogoliła brodę i wąsa do zdjęcia, hehe

  P.S.
  Ja tam goopi jezdem, bo zawsze myślałem, że minister zdrowia to powinien być okaz dający przykład ludziom, jak o zdrowie dbać.. może nie koniecznie triatlonista, ale ktoś kto potrafi zadbać sam o siebie..

  Pozdrawiam
 • @wk..ny 13:21:22
  Troszkę się pogubiłeś, bo fakt, że nie wyizolowano wirusa, wcale nie znaczy, że go nie ma i nigdy nie było. Został wyprodukowany w laboratorium, nie wiadomo w ilu wersjach i ma ponoć swój patent, ludzie z jego powodu chorowali i się leczyli. Najprawdopodobniej zdążył już wielokrotnie zmutować.
  Nie został do tej pory wyodrębniony, co znaczy, ze testy stosowane do postawienia diagnozy, które zresztą nigdy nie powinny diagnozowaniu służyć, są błędne, o czym zresztą było w liście.
  https://youtu.be/yGocdHlufxw

  Jeśli uważasz, że to słabe, to pokaż mi listy lekarzy z innych krajów. 99,9% siedzi cicho w obawie, że stracą licencję. Wielu z nich świadomie działa na szkodę pacjentów, wbrew Przysiędze Hipokratesa.
 • Bóg dał diabłu wolną rękę na chwilę
  Stąd choroby różne mamy co chwilę
  To jedna z nich się po świecie już ściele
  Czas już się rozliczać z grzechów w Kościele

  Zbadali martwe szczury. Straszne wieści z Chin
  https://www.o2.pl/informacje/zbadali-martwe-szczury-straszne-wiesci-z-chin-zarazone-jest-dziecko-6558198953245536a

  W Chinach stwierdzono dżumę u 3-letniego dziecka. W prowincji Junnan natychmiast podniesiono alarm i podjęto kroki, aby zahamować rozprzestrzenianie się "czarnej śmierci". Wstępnie ustalono, że zarazę przenoszą szczury.
  Pozdrawiam
  Szczęść Boże
 • @wawel 11:48:33
  Właśnie dlatego postanowiłam przytoczyć ten list w całości - jest to pigułka dotycząca plandemii podana przez lekarzy.

  Pozdrawiam Pana wzajemnie i dziękuję za dobre słowo.
 • @Jan Twardowski 12:32:36
  Miejmy nadzieję, że belgijska minister zrozumie treść i miejmy nadzieję, że lekarze z innych krajów pójdą w ślady swoich belgijskich kolegów.

  Dziękuję za odwiedziny i pozdrawiam z wzajemnością.
 • @demonkracja 13:17:42
  „Po takim liście zacznie się tam "uszczelnianie" na wiele sposobów w środowisku lekarskim.”

  Bardzo możliwe, ale być może to właśnie lekarze z Belgii zrozumieli, że jako ludzkość, nic nie mamy do stracenia, lekarze również. Dokonywana jest zbrodnia na ludzkości, która - jeśli się jej nie przeciwstawimy, zniszczy nas wszystkich.
 • @Jasiek 09:43:53
  Niesamowite...
  Po prostu okaz zdrowia... :-o
  Dziękuję za gwiazdki. :)
 • @Lotna Tego samego typu listy wypisał "polscy" "INELEKTUALIŚCI" KOR(NIKi) W 1980r.
  .
  https://www.facebook.com/koronamemy/

  Wirusów nie ma i NIKT ICH NIE WIDZAŁ ! To jest CIĄGLE TEORIA, która specjalnie WYMYŚLONA na ICH przyszłe potrzeby kontrolowania mas ludzkich, które w ICH mniemaniu jest mniej przydatne niż bydło !  A to co wychodowali to ZARAZA, która składa się z płynów cielesnych pobranych z zakażonych ZWIERZĄT i ludzi, które dodatkowo zanużono w OBCYCH i TRUJĄCYCH dla ludzkiego ciała SUBSTANCJI CHEMICZNYCH.
  https://medical-lies.blogspot.com/2019/05/powikania-poszczepienne-autyzm.html

  Takie OPARENTOWANE MARTWE ZARAZY mogą być jedynie rozprzestrzenianie jedynie po przez BEZPOŚREDNIE WSZTRZYKIWANIE ich do KRWIOOBIEGU ORGANIZÓW ŻYWYCH i to z POMINIĘCIEM UKŁADU ODDECHOWEGO i TRAWIENNEGO !!!!
  Ato dlatego, że układ odpornościowy by te zanieczyszczenia zniszczył.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27352214/

  Natomiast trucizny WSZTRZYKNIĘTE bezpośrednio do krwioobiegu z pominięciem układów oczyszczających powoduje większy czy mniejszy SZOK ORGANIZMU i PORAŻENIA np. mózgoowe (paralyże lub okrutną śmierć), albo ukryte lub OPÓŹNIONE w CZASIE CHOROBY (wszelkiego rodzaju RAKI, albo tak zwane choroby starcze etc.) czy wszystkie inne komplikacje zdrowotne UJAŻMIAJĄCE LUDZKOŚĆ, a przy okazji NABIJAJĄCE KASĘ LEKARZOM, przedewszystkim CORPORACJOM FARMACEUTOLOGICZNYM, LEKARZĄ, wysokiej rangi POLITYKOM i....

  ŚWIATOWEJ "EL-icie" rządzącej - np. BELGIJSKIEJ, SZWAJCARSKIEJ, AUSTRYJACKIEJ, LUXEMBURSKIEJ, LICHTENSZTAŃSKIEJ, ... i WATYKAŃSKIEJ ARYSTOKRACJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Kanada https://www.youtube.com/watch?v=kPRX_iLhxWk  Królowa przczól i ich ula - KORONA VIRUS = VI(p)Rus = VI(6)-KINGS


  http://2.bp.blogspot.com/-p9LC0nI-ARE/UQuwkvWXXwI/AAAAAAAABe8/p54ebqHYFCg/s1600/DSC_0522.JPG  Bogumił Boguchwał
 • @JAM.M 16:44:56
  Bardzo interesujący filmik w tym artykule. Nic dziwnego, że zanotowano przypadek dżumy, skoro naukowcy zrekonstruowali bakterię na podstawie próbek DNA ofiar w celu rzekomego stwierdzenia w którym mieście rozpoczęła się zaraza.
  Kto przy zdrowych zmysłach by coś podobnego zrobił? Wiadomo chyba, że skoro jest w laboratorium, to w każdej chwili może się znaleźć i poza laboratorium. Tym bardziej, że opłacający laboratoria robią wszystko, aby zniszczyć ludzkość, a przynajmniej ją zdziesiątkować.
  Pozdrawiam serdecznie.
 • @Lotna 16:01:45
  nie muszę być lekarzem, aby zanegować to wszystko..

  bardzo zawiodłem się na na Tobie.. :(
 • @wk..ny 13:27:43
  "...bo zawsze myślałem, że minister zdrowia to powinien być okaz dający przykład ludziom, jak o zdrowie dbać.. "

  Jak pulchna i rumiana to musi być zdrowa - tak przynajmniej twierdzi doktor Jaśkowski ;-)

  Pozdro!
 • @wk..ny 18:46:58
  To dla mnie straszny cios, ale mam nadzieję, że jakoś przeżyję. :)
 • WPS
  Radom 27.09.2020

  https://www.cozadzien.pl/img/2020/09/27/manifestacja-w-obronie-praw-i-wolnosci-zdjecia/_min/manifestacja-radomski-zryw-39.jpg

  https://www.cozadzien.pl/img/2020/09/27/manifestacja-w-obronie-praw-i-wolnosci-zdjecia/_min/manifestacja-radomski-zryw-44.jpg

  https://www.cozadzien.pl/img/2020/09/27/manifestacja-w-obronie-praw-i-wolnosci-zdjecia/_min/manifestacja-radomski-zryw-46.jpg

  https://www.cozadzien.pl/img/2020/09/27/manifestacja-w-obronie-praw-i-wolnosci-zdjecia/_min/manifestacja-radomski-zryw-26.jpg

  Na zdjęciu wyżej Patrycja Maszerowska

  https://www.youtube.com/watch?v=ACFGQsyCl7E&t=2s
 • Znakomity artykuł.
  Szanowna Pani,

  Znakomity artykuł - chociaż może czasem nie najlepiej przetłumaczony - ale treść, zawartość i analiza obecnej rzeczywistości bardzo trafna.

  Uprzejmie dziękuję za publikację artykułu - w naszym potralu Neon24. Artykuł ten jest bardzo na czasie - dla całego świata.
  Nie tylko dla Belgii, Polski czy Europy.

  Przeczytałem artykuł i link - parę razy, z wielkim zainteresowaniem.
  Bardzo się ciesze, że Lekarze, Służba Zdrowia Belgii - zajmuje takie stanowisko - mam nadzieję, że bardzo wzmocni to - narastającą coraz bardziej opozycję przeciwko Pandemii Covid-19, w wielu krajach świata. (Europy, USA, Australii).

  Dostałem prośbę od Redaktora Naczelnego portalu Polonii w Australii - "Bumerang Polski" - o pozwolenie przedruku - na ich portalu.
  Wyraziłem zgodę - pod warunkiem podania źródeł i autora.
  Mam nadzieję, nie ma Pani nic przeciwko temu.
  Może proszę tam zajrzeć...

  Przesyłam wyrazy szacunku i pozdrowienia

  Ryszard Opara
 • @Ryszard Opara 03:46:33
  Oczywiście, że nie mam nic przeciwko przedrukowi tego materiału, im więcej osób będzie o tym liście wiedziało, tym lepiej.

  Jak chodzi o tłumaczenie - nie jest ono dosłowne, bo chciałam, żeby brzmiało jak najbardziej prawidłowo po polsku, z zachowaniem sensu wypowiedzi. Chociaż patrząc na ten artykuł ponownie możnaby się pokusić o więcej poprawek, np. zupełnie umknęli mojej uwadze ci „opiekunowie” w końcowym akapicie - jak mniemam chodzi o pracowników opieki medycznej. :)
  Google radzi sobie z tłumaczeniem całkiem nieźle, ale czasami wychodzi śmiesznie, np. zimno zamiast przeziębienia, a czasami wychodzą nonsensy.

  Pozdrawiam Pana wzajemnie,
 • @Lotna 12:06:42
  Tymczasem w Polsce...
  Druga fala covid-owego szaleństwa. Coraz więcej testów, czyli coraz więcej "zarażonych". Pomyślano o namordnikowym marketingu towaru, który bezużytecznie leżakował na półkach, więc onet trzasnął artykuł, jakie to te szmaty szkodliwe już po godzinie, ponieważ pleśń się tam gromadzi, grzyby i stosy innych bakterii z płuc wydychane. Logika by nakazywała prasnąć nimi czym prędzej o glebę, ale nie! Należy je co godzinę zmieniać na nowe i w ogóle większe partie zakupić, ponieważ 8 -9 dupeczek, to znaczy maseczek codziennie pranych, w związku z porą jesienną nie wyschnie na drugi dzień a przecież rano trzeba z czystym stosikiem do roboty lecieć. Więc kupować, kupować, kupować te namordniki, bo dzięki trosce rządu w stosach zalegają w sklepach. Do covidowej propagandy włączył się nawet Tygodnik Powszechny - pismo katolickie, który wyśmiewa nie wierzących ile wlezie, zwłaszcza tą grupę na faceboku. Żeby dodać powagi sprawie, Łukasz Szumowski złapał coronawirusa i przyjął na klatę. Kaczyński o dziwo jeszcze nie zakażony, o ile pominiemy rozum tego gościa.
 • Ordynarna hipokryzja lekarzy w Belgii. Nie mają nic wspólnego z przysięgą Hipokratesa od dawna!
  "To dla nas szokujące". Lekarze uderzają we władze Belgii. Piszą o cenzurze

  Niemal 400 lekarzy, ponad 1300 pracowników służby zdrowia oraz ok. 9000 obywateli podpisało się pod listem skierowanym do belgijskich władz ws. koronawirusa. Belgowie przekonują, że nie należy ulegać panice i apelują o wycofanie się z restrykcji. Jednocześnie uderzają we władze państwa, zarzucając im stosowanie cenzury.

  https://dorzeczy.pl/swiat/155063/to-dla-.....zurze.html  Co do belgijskich lekarzy , to powoływanie się na rzekome składanie i przestrzeganie przysięgi Hipokratesa, jest szczytem hipokryzji. Belgia była pierwszym krajem, który wprowadził eutanazję dzieci. I to bez ograniczeń wiekowych. To jest kraj w którym panuje cywilizacja lucyferyczna pełną szatańską mordą. Te dzieci to ofiary szczepień i onkologicznych procedur mordowania retard.
  Być może z powodu lockdown w specjalistycznych ośrodkach robienia voodoo (dziecko ma raka, trzeba wdrożyć "leczenie") mniej ofiar hieny medyczne dopadły. Przypominam, że dziecko do lat 2 NIGDY NIE PRZEŻYWA CHEMIOTERAPII. Więc z powodu lockdown kasiora za trucie i eutanazję się zes... padła. Dlatego takie larum.
  Gdzie byli protestować, kiedy to prawo było procedowane?

  https://www.rp.pl/Plus-Minus/311169915-E.....dalej.html

  cytat:
  "W Belgii eutanazja jest dopuszczalna bez żadnego ograniczenia wieku, a więc także na prośbę dzieci.
  (...)Eutanazja jako taka jest legalna w Belgii, Holandii i Luksemburgu. Poza krajami Beneluksu jeszcze kilka państw, jak Japonia, Szwajcaria czy Kanada, dopuściły „samobójstwo z pomocą lekarza", gdzie to do pacjenta należy dokonanie ostatecznego kroku ku śmierci.
  Ale tylko w Belgii eutanazja jest dopuszczalna bez żadnego ograniczenia wieku, a więc także na prośbę dzieci. Ustawa, która to umożliwia, weszła w życie 13 lutego 2014 r
  (...)
  Wydaje się, że Belgia debatę o eutanazji ma już za sobą. Ale w rewolucji cywilizacyjnej posuwa się coraz dalej. Królestwo chce być prekursorem w technikach wspomaganego rozrodu, eksperymentach na embrionach i tworzeniu zastępczych organów. Nowa ustawa umożliwia dzieciom posiadanie dwóch równoprawnych matek – jednej, która urodziła dzięki in vitro, oraz drugiej, która przejęła obowiązki prawne. W takim układzie ojciec nie jest już potrzebny, kobiety wreszcie mogą się uwolnić się od mężczyzn.

  – Przepraszam, wkład wielu z nich sprowadza się do wytrysku. Czy kobieta, która brała udział w wychowaniu dziecka, nie ma większego prawa do bycia uznaną za drugą matkę? – pyta senator Mahoux.

  Teraz podobne prawa miałyby mieć małżeństwa gejów. W Senacie trwa dyskusja nad ustawą, która umożliwiłaby urodzenie takiej parze dzieci przez surogatkę (kobietę zgadzającą się na urodzenie dziecka, którego rodzicami będą inne osoby).

  – Dziś jest to zupełnie nieuregulowany proceder, głównie przy udziale kobiet przyjeżdżających do Belgii z biedniejszych krajów. Chcemy, aby wszelka komercja została w tych sprawach wyeliminowana – przekonuje Philipe Mahoux.

  Ustawa o eutanazji uczyniła z belgijskich lekarzy panów śmierci swoich pacjentów. To oni w ostateczności decydują, czy i kiedy pacjent może zakończyć swoje dni. Teraz staną się też panami życia."  Cytat:
  Przysięga Hipokratesa

  Jako lekarze złożyliśmy przysięgę Hipokratesa:

  „Będę przede wszystkim dbał o moich pacjentów, dbał o ich zdrowie i łagodził ich cierpienia”.
  „Poinformuję moich pacjentów zgodnie ze stanem faktycznym”.
  „Nawet pod presją nie wykorzystam swojej wiedzy medycznej do praktyk przeciwko ludzkości”.

  Obecne środki zmuszają nas do działania wbrew tej przysiędze.  Osobom, które nadal WIERZĄ w leczenie raka truciznami proponuję zapoznać się z historią medycyny. Oraz z biologią człowieka (i ssaków)


  Dla WIERZĄCYCH w "zakaźne" wirusy (ze szczególnym ukoronowaniem hoaxu) polecam wykład

  https://germanska.pl/index.php/brak-nauk.....enu-wirusa
 • @Jasiek 09:43:53
  A co to za Hybryda? Przecież to jeszcze chodzi, funkcjonuje?!?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej