Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
174 posty 6656 komentarzy

Lotna

Lotna - Copyright © 2014 - 2021 Lotna. Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(

Od WHO do rządu światowego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Z unikalną dokładnością, nie charakterystyczną dla polityków Rosji i świata, przepowiedziana w maju – czerwcu druga fala koronawirusa objęła wiele krajów. Zadziwiająca przenikliwość, dosłownie na granicy proroctwa.

Co to jest: obliczenie matematyczne oparte na długoterminowych badaniach dynamiki sezonowej, czy też celowe sterowanie całym efektem pandemii z daleko idącymi celami, dotyczącymi zmniejszenia liczby ludności? 
Należy założyć, że obliczenia matematyczne nie mają z tym nic wspólnego, skoro statystyki nowego globalnego wirusa pochodzą ze stycznia niniejszego, 2020-go roku i nie mają wielu lat praktyki, niezbędnej do dokładnych obliczeń i prognoz.
Każdy synoptyk powie, że nie można przewidzieć pogody dłużej niż na 10 dni, ponieważ nie można uwzględnić wszystkich czynników zmian chwilowych i długoterminowych, nie potrafi tego żadna technologia komputerowa, chociaż synoptycy dysponują superkomputerami, jednak program jest tworzony przez osobę, zgodnie z długoterminowymi obserwacjami, ale nawet tak potężne narzędzie matematyczne często zawodzi. A w przypadku korona wirusem – wszystko jest inne – trafienie w stu procentach!
Załóżmy, że taka prognoza wzrostu zachorowalności jest sporządzona na podstawie szacunkowego zatłoczenia ludzi w kurortach lub podczas jesiennej zachorowalności na ostre infekcje dróg oddechowych – ARVI, ale te statystyki powinny się różnić w zależności od położenia krajów w strefach klimatycznych, jednak Izrael, z bardzo gorącym i suchym klimatem, jest poddawany kwarantannie od Roche – Ashana (19 września) az do końca Sukot (9 października). Jak w niezrozumiały sposób WHO i przywódcy polityczni byli w stanie przewidzieć atak drugiej fazy pandemii koronawirusa we wrześniu-październiku tego roku?
Nie jest możliwe uwierzenie w prawdziwe wyznania, podsuwane politykom z góry, ponieważ obecne zachowanie establishmentu politycznego krajów rozwiniętych, w tym Chin, w żaden sposób nie przyczynia się do choćby części mistycyzmu w ich relacjach, kiedy prognozowanie konsekwencji tych czy innych kroków jest prawie całkowicie wykluczone w niniejszych interakcjach różnych krajów … Co się stało, skąd bierze się ta dokładność prognozy, czy cała pandemia koronawirusa jest naprawdę kontrolowana i celowa? Jeśli tak jest, to mamy do czynienia ze scenariuszem całkowitego unicestwienia ludzkości przez grupę marginalnych osobników, którzy uważają, że duża populacja planety naraża wszystkich na ryzyko zniszczenia biosfery środowiska całej ludzkości, dlatego zmniejszenie ilości populacji – to faza wymuszona.
Najbardziej zaskakujące jest to, że w raporcie Klubu Rzymskiego zwanego „Granice wzrostu” z 1972 roku, przygotowanym przez D. Meadowsa i J. Randersa było powiedziane, że stały wzrost światowej populacji Ziemi i wzrost zużycia zasobów w celu zaspokojenia potrzeb tak ogromnej liczby ludzi z konieczności obowiązkowo doprowadzi do katastroficznych konsekwencji, w wyniku których nastąpi niekontrolowane zmniejszenie liczebności ludzkości i gwałtowny spadek poziomu życia, ze względu na to, że wielkość zasobów Ziemi jest ograniczona, a zanieczyszczenie otaczającego środowiska przez produkcję ogromnej ilości dóbr może osiągnąć kolosalną skalę, co spowoduje nieodwracalną katastrofę, która może radykalnie zmniejszyć liczbę ludzi ze względu na całkowite zubożenie ziemskich spiżarni i możliwości wyżywienia zbyt dużej populacji planety. Zgodnie z pracą analityczną  „Granice wzrostu” („Limits to Growth”) autorzy przewidują dwa rodzaje redukcji populacji Ziemi: aktywną i miękką, przez co osiągnie się wysoki poziom konsumpcji pozostałej części ludzkości.
Jednym z podstawowych elementów dotyczących redukcji światowej populacji jest obowiązkowy monitoring zanieczyszczania otaczającego środowiska, ponieważ spożycie miliardów ludzi dosłownie wyniszczy Ziemię i zniszczy siedliska życia. Oczywiście, cały świat obawia się o ochronę środowiska, emisję dwutlenku węgla, związaną z jakąkolwiek działalnością produkcyjną, a także o odnawialne źródła energii, czyli politycy tę pracę „Granice wzrostu” potraktowali bardzo poważnie.
Kontynuując temat zmniejszenia liczby ludności, D. Medows i J. Randers wydali nową pracę „Granice wzrostu”: 30 lat później” („The Limits to Growth: 30 Years Later”), w której, już otwarcie grożąc możliwą katastrofą, wzywają całą ludzkość do poważnego ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, dla których należy wprowadzić obowiązkowe środki, dotyczące zmniejszenia populacji, wykorzystując zasadę: „Jedna rodzina – jedno dziecko”, nie zapominając o ograniczeniu działalności produkcyjnej ludzkości. Jak widać, z punktu widzenia D. Meadowsa i J. Randersa wszystko jest bardzo poważne, ale najbardziej zaskakujące w tym jest to, że ten punkt widzenia jest nadal pożądany i wspierany w wielu krajach świata. Na przykład przemówienie A. Czubajsa w 2011 roku na szczycie Rusnanotech:
Czego można się spodziewać w nowym XXI wieku? Pierwsza myśl – no cóż, tak to się stało, więc niech będzie kontynuowane, innymi słowami, w XXI wieku należy kontynuować trend XX wieku. Odpowiedź jest prosta – to niemożliwe! Fizyczne ograniczenia istnieją dla wszystkich rodzajów zasobów na naszej planecie Ziemi. Scenariusz dalszego wzrostu jest wykluczony! Stoimy w obliczu nowej jakościowo sytuacji z radykalną zmianą trendu z ruchu w górę na ruch w dół. Przewiduje to grupa ekspertów Klubu Rzymskiego, którzy twierdzą, że jedyny scenariusz, przed którym stoimy, to scenariusz bliski katastroficznemu. W istocie mowa jest o tym, że liczebność globu ziemskiego z 7 miliardów do końca wieku powinna spaść do 2,5, 2 lub nawet 1,5 miliarda ludzi.
Tak więc, celowo ukierunkowany spadek liczebności ludności przy jednoczesnym zmniejszeniu konsumpcji staje się głównym, jak to się obecnie modnie nazywa, trendem całego światowego systemu polityczno-finansowego. Zobaczmy, jak rozpoczynała się pandemia koronawirusa zimą – wiosną 2020 roku. Przede wszystkim zatrzymywano przedsiębiorstwa przemysłowe i zamykano szkoły, miasta, a nawet całe regiony ogłosiły kwarantannę i tworzyły izolację dla obywateli z harmonogramem odwiedzania sklepów spożywczych, podczas gdy główny nacisk lekarzy został przesunięty na obsługę chorych na koronawirusa.
Nie ma sensu powtarzać tego, co wydarzyło się niedawno, ale większość populacji nie była w stanie podjąć działań w celu leczenia innych chorób innych niż koronawirusowe, dlatego nastąpił gwałtowny wzrost śmiertelności populacji, a także spadek odporności u ogromnej liczby osób, co ostatecznie wcześniej czy później doprowadzi do wybuchu epidemii innych chorób, nie będących koronawirusami.
Stres psychologiczny związany ze strachem przed infekcją również nie przyczynił się do poprawy zdrowia obywateli, to znaczy pandemia spowodowała, że ​​zachorowało zbyt wiele osób, zwłaszcza starszych. Drugim aktem pandemii koronawirusa było zamknięcie globalnego systemu finansowo-handlowego, co w połączeniu z kwarantanną doprowadziło do spadku konsumpcji ludności. Nawet świadczenia udzielane rodzinom z dziećmi i przedsiębiorcom nie doprowadziły do ​​wzrostu konsumpcji, ale przełożyły ogromne kwoty na oszczędności, na odroczony popyt.
Tak więc, cele i zadania programu „Granice wzrostu” („Limit to Growth”) zostały osiągnięte, ale jak wyliczyli eksperci Klubu Rzymskiego, ale były one niewystarczające, aby zapobiec katastrofie w przyszłości, nie trzeba więc było być matematykiem – analitykiem czy dalekowzrocznym politykiem, by założyć nadejście drugiej, trzeciej i czwartej fali i, jeśli będzie to konieczne, to i niezliczonej ilości fal koronawirusa w celu osiągnięcia postawionego celu.
Ale nie tylko zmniejszenie liczebności ludności i zmniejszenie konsumpcji staje się zadaniem dla wszystkich krajów świata, ważna jest także zmiana moralnego, kulturowego i religijnego obrazu świata przyszłości. Właśnie dlatego zostały zamknięte wszystkie kościoły chrześcijańskie na główne święto roku – Wielkanoc Chrystusa, zostały zamknięte meczety i synagogi, nałożono ograniczenia na pracę wszystkich wydarzeń kulturalnych, z wyjątkiem bezpłatnej demonstracji produktów z Hollywood – ogłupiającego kiczu subkultury. O dziwo, G.B. Chisholm, prezes Światowej Organizacji Zdrowia w latach 1948-1953, wskazywał na niemożliwe w okresie powojennym, ale możliwe już dziś, osiągnięcie wymaganego poziomu świadomości:
Aby wejść do rządu światowego, trzeba wyrzucić ze świadomości ludzi ich indywidualność, przywiązanie do tradycji rodzinnych, patriotyzm narodowy i dogmaty religijne. Zniszczenie pojęcia prawdy i kłamstwa, które są podstawą wychowania dziecka, zastąpienie wiary w doświadczenie starszych racjonalnym myśleniem – oto są spóźnione cele, które są potrzebne dla ludzkiego zachowania się.
A więc, stworzenie rządu światowego nie jest przypuszczalnie celem samym w sobie, ale najważniejsze jest pozbawienie indywidualności, kodeksu kulturowego, narodowego, religijnego, cywilizacyjnego narodów, gdy stworzenie niemoralnego społeczeństwa ma jeden cel – zachowanie wspólnoty człowieka i natury, człowieka, który przestał być twórcą po to, aby w świecie zapanowała jedność opinii, jedność ogólno – humanistycznej cywilizacji z ograniczoną populacją ludzkości. Skąd się wzięły te antyludzkie dogmaty w Światowej Organizacji Zdrowia, której celem jest chronić populację planety, a nie niszczyć? Z zasad ONZ – głównej mondialistycznej struktury dotyczącej tworzenia nowego obrazu świata, finansowanej przez rząd USA (Departament Stanu). Z memorandum bezpieczeństwa narodowego USA NSSM 200 z 1974 r .:
Polityka ludnościowa staje się bardzo ważną dla realizacji interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych. Konieczne jest stworzenie społecznych i psychologicznych przesłanek dla rzekomego spontanicznego spadku liczby urodzeń. Musimy zadbać o to, aby nasze działania nie były postrzegane przez kraje rozwijające się jako polityka kraju rozwiniętego, skierowana przeciwko tym krajom.
Ten, który płaci, jest też tym, który zamawia muzykę w ONZ, która nadaje te utwory muzyczne  dalej – do Światowej Organizacji Zdrowia. Na szczytach G7 i G20, na corocznych spotkaniach Klubu Bilderberg, w raportach Klubu Rzymskiego, w komunikatach Rady Stosunków Zagranicznych oraz innych mondialistycznych związków i komitetów, kreuje się obraz przyszłości, który ukształtował się jeszcze w czasie II wojny światowej i który miał radykalnie zmienić świat XX wieku. Transmisja tych planów, nakreślonych, jak widzimy, na sto lat do przodu, odbywa się w tajemnicy i jawnie, ale nikt nawet nie próbuje zmienić tego, co zostało nakreślone w punkcie zwrotnym historii świata, która nagle zawróciła do swego końca – samozniszczenia ludzkości.
Ci, którzy dziś bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w olbrzymim mechanizmie zmniejszania liczebności populacji Ziemi, w przywracaniu do życia jednolitych norm i reguł (na przykład wyższości prawa międzynarodowego nad suwerennym), stwarzają warunki do zbliżającej się katastrofy, o której ostrzegają D.Medous i J. Randers, jak również A. Czubajs, ale katastrofa nie polega na braku żywności i zasobów dla ogromnej populacji naszej planety, ale na upadku wszystkiego, co ludzkość tworzyła w ciągu całej swojej historii – kultury, religii, wartości moralnych, światopoglądu cywilizacyjnego i unikalnej wiedzy, której wykorzystanie pozwala na istnienie dowolnej ilości ludzi na Ziemi.
Stoimy w obliczu katastrofy, a nie przeludnienia i zmian klimatycznych, ale przed katastrofą zniszczenia moralnych i kulturowych cenzusów ludzkości, jej różnic narodowych i rasowych, światopoglądu i relacji międzyludzkich, tradycji i podstawowych wartości rodzinnych.
Próba stworzenia społeczeństwa o wspólnym losie ludzkości przerodzi się w straszliwą katastrofę, do której dziś świadomie zmierza bardzo wielu polityków i finansistów, którzy zaczęli od redukcji państwowości, aż do całkowitego zniesienia państw narodowych, do stworzenia obrazu komunistycznej utopii, która jest obrazem przyszłości, do którego dąży dziś rząd światowy reprezentowany przez ONZ z jej rozgałęzionymi instytucjami, w tym takimi pozornie niezależnymi organizacjami jak MFW i Bank Światowy. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te struktury ponadnarodowego, mondialistycznego rządu światowego dążą do zmniejszenia liczebności populacji Ziemi, zmniejszenia konsumpcji ludności, sprowadzenia całej ludzkości do jednej kultury, jednych wartości korporacyjnych i jednej religii – religii egoizmu, umieszczonej w centrum całego przyszłego wszechświata. Zamiast Boga! Na tym nasz świat się kończy.
Źródło:
От ВОЗ к Мировому Правительству
19.11.2020 r.
Tłumaczył Andrzej Leszczyński
20.11.2020 r.

 Źródło: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-who-do-rzadu-swiatowego-2020-11

KOMENTARZE

 • Jam jest prorokiem
  W lipcu tego roku napisałem:

  "..Dlaczego teraz miałaby nastąpić jakaś druga fala?

  Otóż druga fala będzie skutkiem środków zaradczych podjętych przez rząd III RP w walce z pierwszą falą. Kretyńskie decyzje władz (zakaz opuszczania mieszkań, wchodzenia do lasów, zamykania firm, itp.) spowodowały negatywne następstwa zdrowotne w całej populacji, które ujawnią się za kilka miesięcy i później.

  Najtragiczniejszym następstwem zdrowotnym będą choroby układu oddechowego spowodowanego wymuszonym przez władze obowiązkiem noszenia maseczek! Pomijając już fakt, że maseczki przed niczym nie chronią, to ich noszenie jest groźne dla zdrowia, co zacznie się ujawniać na jesieni, a co telewizyjni propagandyści będą interpretować jako „drugą falę epidemii”.
  Całość tutaj:
  http://pospoliteruszenie.org/Druga%20fala%20epidemii.html
 • Autorka
  panta rhei -wszystko się zmienia

  "Krzywa się wypłaszcza, a trup ścieli się gęsto"

  Może czas zrobić ankietę na Neonie: kto powinien zostać prezydentem Rządu Światowego?
  Mam swojego kandydata = Słowianina.
 • @Talbot 14:07:04
  Ostrzegam: idźże człowieku trollować gdzie indziej, a nie wypisuj mi tutaj bzdur.
 • @Lotna 14:28:23
  To nie są bzdury.
  Świat jest inny, niż uczą w akademiach kontrolowanych przez masonerię.
 • @Lotna 14:28:23
  Orban: "Niektórzy wysocy rangą unijni biurokraci wraz z siatką George’a Sorosa pracują nad stworzeniem jednolitego imperium". "Podstawą wolności chrześcijańskiej jest wolność wyboru. Ona jest teraz zagrożona".                                                                                                                https://wpolityce.pl/swiat/528069-orban-unijni-biurokraci-i-soros-chca-jednolitego-imperium                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ps...Szkoda tylko, że tych wszystkich gorzkich słów na temat UE musimy się dowiadywać od Orbana, bo nasz rząd zszedł do podziemia lub walczy dzielnie z pandemią a wszystko inne musi czekać na szczepionkę. Niestety w jednym się, Orban myli się. Soros i Bruksela nie chcą społeczeństwa otwartego - chcą społeczeństwa zdegenerowanego. Tak, bowiem Europą rządzą masoni i komuniści ( banda bezbożników ) ! Wiktor Orban to odważny polityk, który daje przykład naszym władzom jak należy wyrażać swoje zdanie na temat szarpaniny jaką nam funduje EU. Szybciej z tym Międzymorzem panie prezydencie Duda. Paczki paczkami a Polska leży. Dzisiaj trafne diagnozy pochodzą z Węgier i Polski. Stany Zjednoczone właśnie się przekonują jak dalece $oro$ wpływa na wybory i kastę sędziowską swoimi $. Biurokraci doszli do wniosku, że uzbrojone po zęby dywizje z 1939 r., w dziele podboju Europy zastąpią paragrafy i usłużni klauni zwani „prawnikami”. Trzymać się ściśle traktatów, euroszczury z UE! Wpiszcie sobie w Google „historia antykultury - unia europejska” i poczytajcie czym jest Manifest z Ventotene Aletiero Spinellego..Euro Spinelliści dążą do utworzenia Euro dyktatury pozbawionej moralnego dorobku pokoleń i narodów. W Belgii już odbywa się niewolnictwo i handel ludźmi. Po to chcą zniszczyć KK. Szkopy i Żabojady muszą sobie zdać z sprawy, że już naprawdę niedługo będą kalifatami, a tam rządzą lokalni Szejkowie i Kalifaci. A może lepiej nie. Niech sprawiedliwość dziejowa zrobi swoje.                    
  OFICJALNA PODSTAWA PROGRAMOWA UNII EUROPEJSKIEJ
  Napisany niemal sto lat po publikacji w 1848 r. Manifestu Komunistycznego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa Manifest z Ventotene jest niemal dokładnym powtórzeniem ich programu, uzupełnionym o główne idee leninizmu (kadrowa partia zawodowych rewolucjonistów centralizm demokratyczny). Wiedza o Manifeście z Ventotene, jego autorze i jego ideowych spadkobiercach jest ogólnodostępna. Bezpośredni związek Manifestu z ideą pełnej integracji europejskiej przez likwidację suwerennych państw jest oczywisty i potwierdzany przez najwyższe unijne osobistości. Właściwie nie jest to więc jakaś specjalna tajemnica…Ludzie mający psychikę skażoną tradycyjną, reakcyjną kulturą będą eliminowani przynajmniej z życia publicznego (istnieją różne metody eliminacji, od wyrzucania ze stanowisk kierowniczych, przez zamykanie w więzieniach i szpitalach psychiatrycznych, aż po eutanazję prewencyjną). Siłą nowej rewolucji jest młodzież, czyli nowy proletariat - pisane w 1941 r., gdy na miejsce starego proletariatu przemysłowego wyznaczono nowy proletariat młodzieżowy, zastąpiony w latach 70-tych jeszcze nowszym proletariatem, czyli mniejszościami seksualnymi - próbowano również do nowego proletariatu dokooptować pedofilów, ale próby nie powiodły się i czasowo je zawieszono…Tak panie Orban, bo UE to jest ”Rząd Światowy” w pigułce, a BESTIA zaplanowała rozwój.. wystarczy popatrzeć na zleceniobiorców tego zlecenia od marca, uwijają się jak w ukropie, o czym i z kim rozmowy ?…Czyżby Morawiecki pojechał do Budapesztu urabiać Orbana, żeby wycofał veto? W czyjej drużynie on gra? Nadal Polska czeka na jakiś kompromis? Jaki? To sprawa 0-1. Wpisują tzw. praworządność albo nie. My Polacy mówimy twarde NIE dla poza traktatowym uwarunkowaniom budżetowym. Żądamy weta dla niemieckich knowań przeciw obowiązującemu prawu.
  A Orban, to się nazywa przywództwo. Brakuje nam takiego Orbana i ludzi myślących jak Węgrzy, w każdym razie jest ich za mało. Dlaczego tak nie mówi Morawiecki czy Kaczyński? Orban - powiedz Kaczyńskiemu, żeby się opamiętał i zaczął dekomunizować Polskę tak jak obiecywał. Może ciebie posłucha. Od cichego puczu przeprowadzonego w 2017 r. i postawienie na Morawieckiego nie posunęliśmy się do przodu nawet o cal. A nawet odnoszę wrażenie, że dziś jesteśmy dalej od złożonych celów niż w 2015 r. A u nas, przykład z  Białorusią. Powinniśmy już pięć lat temu porozumieć się z Łukaszenką, udostępnić kawałek nabrzeża w porcie, wciągnąć firmy z Białorusi w nasz obieg gospodarczy, wynegocjować solidne warunki dla naszych firm inwestujących na Białorusi, niech Łukaszenko sprzedaje przez nasz port swoje towary, oczywiście my pobieramy swoje opłaty. Czyli zamiast przez Kłajpedę towary idą przez Gdańsk/Gdynię, my wysyłamy tymczasem naszą prośbę do naszych braci Litwinów, że nam zależy na dobrej sąsiedzkiej współpracy. Putin tego by się bardzo bał i kto wie może zacząłby szerzej i z szacunkiem otwierać drzwi Moskwy do negocjacji, wtedy trochę łatwiej rozmawiać z USA. Co robi nasz Pan Premier - biegnie z szabelką zaprowadzać demokrację na Białorusi ogłasza w Polsce jak to jego projekt cieszy się poparciem Brukseli. Co robią Niemcy, mają w nosie Brukselę i stawiają rury gazowe (100 mld m3/rok) z Rosją bo to jest ich interes i tak je ukończą. Tak się robi interesy. Dobrze, że przynajmniej Orban jest, no cóż jak mówi młodzież trzeba mieć cohones. Przywództwo to przez duże P - tego nam brak.
  Unia Europejska coraz bardziej gnije od lewactwa, a z czasem jej „wiodące” kraje jak Niemcy czy Francja dodatkowo skonsumuje od środka islam. UE zmienia ustalone reguły i wymyśla bezpodstawne, pozatraktatowe zarzuty na WEWNĘTRZNE, zgodne z konstytucją działania demokratycznie ustanowionych władz, strasząc karami finansowymi i robiąc sobie „chłopca do bicia” z Węgier, oraz dużego europejskiego kraju jakim jest Polska. Akurat u nas jest jeszcze dość normalnie i nie praworządną mamy jedynie post-komunistyczną opozycję i służącą jej „kastę”, dlatego trzeba to reformować odważnie robiąc swoje. Dziś to wydaje się przedwczesne, ale może przyjść chwila, gdy jedynym ratunkiem przed tym zmienianiem przyjętych reguł i narzucaniem ich w trakcie gry, przed wypieraniem moralnych wartości chrześcijańskich i cywilizacyjnych oraz islamizacją całości Unii Europejskiej, nie okaże się jej podział na dwie, w dużym zakresie prawnie i budżetowo autonomiczne części. Najlepiej poprzez wydzielenie z dzisiejszej UE grupy (lub konfederacji) państw trójmorza, plus te kraje, które jeszcze szanują i chcą zachować sprawdzone, tradycyjne wartości cywilizacji europejskiej, jak rzymskie prawo, grecką kulturę i chrześcijańską moralność. Poza tym ”lepszy na wolności kąsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki”, bo skończyłoby się to nierówne traktowanie i poniewieranie „nowych” i słabszych krajów UE. To byłoby lepsze rozwiązanie, niż jej rzeczywisty, kolejny po „Brexicie” rozpad, w tym coraz bliższy „Polexit”, do którego arogancko zmierzają Niemcy i posłuszne im „stare” kraje UE. Przecież gdyby ci zarozumiali Niemcy wypłacili należne reparacje wojenne, stalibyśmy się równorzędnym partnerem. Poza tym zachodnią część UE stopniowo opanowuje islam i myślę, że w przewidywalnej przyszłości rdzenni mieszkańcy będą z niej uciekać przed kalifatem. Wówczas, kiedy będzie już za późno zmiękną i zmądrzeją, a w naszych krajach „trójmorza” jeszcze będą się prosić o miejsce i o azyl…
   
 • @kula Lis 69 14:50:41
  "Koronawirus. Minister zdrowia ma plan, jak zmniejszyć liczbę zgonów" za interia
  i dalej:
  "- Chodzi o to, żeby zespoły ratownictwa medycznego działały w sposób sprawniejszy, żeby ta karetka dojeżdżała szybciej."

  A ja się pytam: PO CO?! Po co ma jeździć... szybciej?! To sarkazm! Dlaczego? Bo poprzedni ministrowie zdrowia mieli "zlikwidować kolejki"... i zlikwidowali!: zamknęli POZ-y i szpitale na głucho. Efekt? :) brak kolejek. No tylko te zgony... Może niech nie odbierają telefonów w ogóle.
  :( co za szajs!
  Pozdrawiam
 • "Na tym nasz świat się kończy."
  ---------------
  Tak - i prawdopodobnie znów człowiek Znajdzie się w jaskini - i nie wiemy tylko - który raz z kolei tam się znajdzie w historii Ziemi.
  Wniosek?
  Ci - co to ich ojcem jest diabeł - to nie żart.
 • w uzupełnieniu
  teoria spiskowa z 2014 roku
  https://www.youtube.com/watch?v=rMkS2xxTX8U
 • Tak tak ! cofamy się na całej linii !!!
  A nawet odnoszę wrażenie, że dziś jesteśmy dalej od złożonych celów niż w 2015 r

  . A u nas, przykład z Białorusią. Powinniśmy już pięć lat temu porozumieć się z Łukaszenką, udostępnić kawałek nabrzeża w porcie, wciągnąć firmy z Białorusi w nasz obieg gospodarczy, wynegocjować solidne warunki dla naszych firm inwestujących na Białorusi, niech Łukaszenko sprzedaje przez nasz port swoje towary, oczywiście my pobieramy swoje opłaty.
  Czyli zamiast przez Kłajpedę towary idą przez Gdańsk/Gdynię, my wysyłamy tymczasem naszą prośbę do naszych braci Litwinów, że nam zależy na dobrej sąsiedzkiej współpracy. Putin tego by się bardzo bał i kto wie może zacząłby szerzej i z szacunkiem otwierać drzwi Moskwy do negocjacji, wtedy trochę łatwiej rozmawiać z USA. Co robi nasz Pan Premier - biegnie z szabelką zaprowadzać demokrację na Białorusi ogłasza w Polsce jak to jego projekt cieszy się poparciem Brukseli

  ZGADZAM SIĘ W 100 % z tym ! rządy żyda globalisty Morawieckiego to stagnacja ! a nawet cofają Polskę o kilka lat do tyłu !!!

  Ludzie nie pracują a dostają jakieś rekompensaty ?
  Młodzi sie nie uczą siedzą w domach ! wtórny analfabetyzm !
  Ludzie się nie rozwijają bo są codziennie ZASTRASZANI !

  To są skutki rządów MORAWIECKIEGO i prezydenta Dudy ! DNO !!!!


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @anthony 13:06:59
  "Dlaczego teraz miałaby nastąpić jakaś druga fala?"

  Ano dlatego, ze taki charakter mają epidemie i pandemie wirusowe.
  Słynna pandemia "hiszpanki" z lat 1918-1919 miała trzy fale:

  – I-sza fala, pierwszy przypadek 4 marca 1918 roku

  - II-ga fala od sierpnia 1918 roku

  - III-cia fala pojawiła się pod koniec 1918 r. i trwała do marca 1919 r.

  Można się teraz spodziewać trzeciej fali COVID-u od grudnia 2020 roku

  Niewykluczona może być też czwarta fala, bo warunki naturalne sprzyjające pandemii są obecnie jeszcze mocniejsze, choć szczepienia mogą ją ograniczyć.

  Te warunki sprzyjające, to obniżenie odporności ludzkiej populacji spowodowane zwiększonym nawet o 30% promieniowaniem kosmicznym(jonizującym) w ostatnich 4 latach a zapowiada się dalsze trwanie tego zwiększonego promieniowania.
  Oprócz pandemii, te zwiększone dawki promieniowania sprzyjają chorobom nowotworowym i układu krążenia, które i tak do tej pory odpowiadały za 70% zgonów.
 • lotna
  dostałem coś takiego


  Dariusz Nejman

  16 NtStftopveeonmmabeSnrfnsl lofradthlS eou0ac9:5d1 ·
  CYKL ŻYCIA
  Wielu z Was słyszało na pewno z przekaziorów ( media w języku służb ), że wirus już z nami zostanie na zawsze . Postaram się wyjaśnić skąd to przekonanie.
  Bardzo IM się spieszy do tej szczepionki, bardzo. W poprzednich moich artykułach pisałem o szczepionkach wektorowych.
  Gdy obce DNA dostanie się do komórki gospodarza, ma dwie opcje. Może albo integrować się z genomem gospodarza i replikować, albo pozostać w środku bez integracji z genomem. Przejściowa transfekcja wykazuje tymczasową ekspresję wstawionych genów bez integracji z genomem gospodarza. Geny wytwarzają kodowane białko, aż komórka się podzieli. Jednak z powodu niemożności integracji nie może się powielać i wchodzić w przyszłe pokolenia. Ten rodzaj transfekcji kończy się powodzeniem przez krótki czas. Podczas podziału komórki lub z powodu innych czynników obce DNA ulega degradacji, wirus ginie.
  Drugi sposób transfekcji to transfekcja stabilna. Gdy obce DNA, poprzez wektor, dostanie się do komórki gospodarza, część obcego DNA integruje się z genomem gospodarza i staje się jego częścią. Dlatego obcy DNA replikuje się i przechodzi do przyszłych pokoleń, gdy replikuje się genom gospodarza. Wektorami nazywamy organizmy lub cząsteczki zdolne do przenoszenia materiału biologicznego. Takie cząsteczki są wmontowywane w strukturę wirusa, co oznacza że wirus musiał być stworzony w wyspecjalizowanym laboratorium ( wojskowym, korporacyjnym ).
  INNYMI SŁOWY, CO JEST NAJWAŻNIEJSZE W TYM ARTYKULE, KIEDY DNA WIRUSA POŁĄCZY SIĘ Z NASZYM GENOMEM, NASZ ORGANIZM SAM ZACZNIE PRODUKOWAĆ ( REPLIKOWAĆ ) WIRUSA.
  W moich artykule z 23.10.2020 roku "HIV, ZIKA, Pandemia' wyjaśniłem dlaczego zbrodniarze planujący obecną "pandemię", zestrzelili nad Donbasem samolot MH17. Tak, tak, nie był to nieszczęśliwy przypadek, wszyscy tu działali w porozumieniu i z premedytacją. Jedni wystawili samolot, jak rozgrywający siatkarz piłkę, przekierowali celowo samolot nad Poznaniem w rejon walk, a drudzy, czekając na piłkę, ścięli ją z wielką precyzją. Zaaranżowano to tak, żeby ukryć zaplanowaną zbrodnie za działaniami wojennymi w Donbasie.
  Samolotem MH17 leciał jeden z najwybitniejszych na świecie wirusologów - specjalista od transfekcji, przechodzenia wirusów z matki na dziecko- Joep Lange. Jego wiedza w tym zakresie była wyjątkowa.
  Samolotem MH17 lecieli także Glenn Thomas, Pimie de Kuijer oraz Martine de Schutter od lat powiązani z WHO i ONZ, aktywiści walczący z AIDS. Nie muszę tłumaczyć że WHO i ONZ to główni gracze w tej pandemii, więc , mimo zachowania maksymalnej tajności, program COW ID wymknął się właśnie stamtąd z rąk spiskowców. Połączona wiedza wybitnego wirusologa i działaczy powiązanych z organizacjami międzynarodowymi była dla światowego spisku wyjątkowo niebezpieczna. Wszyscy lecieli na sympozjum poświęcone AIDS do Sydney, ale zamierzali tam ujawnić plany wywołania światowej pandemii i opisać w jaki sposób zostanie ona wywołana i jak będzie prowadzona. Bez dwóch zdań, gdyby się im udało, pandemia nie wybuchłaby w ogóle.
  Pisałem w moich artykułach o tym, że w pierwszym cyklu szczepień znakomita większość szczepionek to będzie Placebo. Nie mogą podać od razu szczepionek jakie wywołają wysoką śmiertelność, bo to byłaby ostatnia fala szczepień na jaką zgodziliby się ludzie. Tak drastyczne działanie równałoby się wielkim startom. Obok Placebo znajdą się jednak szczepionki wektorowe, właśnie te, jakie zawierać będą wektor, dzięki któremu genom wirusa połączy się z genomem gospodarza.
  Po jakimś czasie organizm osoby zaszczepionej sam zacznie produkować wirusa i zacznie stopniowo infekować innych. Nie będą musieli niczego rozrzucać i uwalniać. W ten sposób pandemia nigdy nie wygaśnie i pojawią się kolejne fale zachorowań, a ogłupione społeczeństwo będzie karmione bredniami o kolejnych mutacjach wirusa. U tych nowo zakażonych przez tych zaszczepionych dojdzie jedynie do transfekcji przejściowej, do wystąpienia objawów zakażenia, które uzasadnią dalsze szczepienia. Tak pandemie można prowadzić kilka lat, a populacja zaszczepionych będzie budowana stopniowo.
  To jest bardzo ważne, że kolejne wersje wszczepianych wirusów, produkowanych przez kolejnych zaszczepionych, będą wywoływać coraz ostrzejsze objawy. Dlaczego, bo medycyna będzie próbowała nadążyć za pandemią i znajdą się przypadkowo leki na te wirusy jak Chlorochina i Chydroxychlorochina, czy chlorowodorek amantadyny. Jeżeli znajdzie się lek lub przebieg infekcji będzie łagodny nikt o zdrowych zmysłach się nie zaszczepi. Samo straszenie przez kontrolowane przez elitę media nie wystarczy.
  Jeżeli udało im się stworzyć wirusa to stworzyli także mechanizmy jego usypiania, aktywowania lub destrukcji. Pisze tu o kopiach wirusa produkowanych przez organizm po połączeniu genomu wirusa z genomem gospodarza. Takim narzędziem może być na przykład promieniowanie elektromagnetyczne. Nie jest wykluczone, jeżeli posiedli wiedzę o polach torsyjnych , morfogenetycznych że mogą wmontowywać lub usuwać materiał wirusa do lub z genomu ludzkiego za pomocą pól informacji i reakcji łańcuchowej polimerazy ( PCR ). To się udało Prof. Luc Montagnier, odkrywcy wirusa HIV z genomem bakterii Borrelia burgdorferi.
  To wszystko wyjaśnia dlaczego ten wirus ZOSTANIE Z NAMI JUŻ NA ZAWSZE. Będą zarażać stopniowo, falami, stwarzać nieustanne zapotrzebowanie na sczepienia. Ludzie produkując w swoich organizmach wirusa , zarażając innych sami stworzą, stopniowo, potrzebę wyszczepienia społeczeństwa ( o tym mówił Niedzielski ). Ci u których wirus połączy się z organizmem gospodarza nie umrą od razu, będą przewlekle chorować tak jak chorzy na AIDS, zanik odporności, choroby autoimmunologiczne.
  Dysponując narzędziami do stymulowania wirusa, replikowanego przez organizm zaszczepionego gospodarza, za pomocą sygnału z sieci 4G, 5G, z instalacji HAARP, nadajników StarLink, wi-fi, routerów, będą mogli bardzo precyzyjnie regulować poziom populacji. Sygnał z sieci 5G pozwala skierować wiązkę promieniowania bardzo precyzyjnie. Jak to będzie wyglądać ? Najpierw namierzą wcześniej "zakwalifikowanego do eliminacji" zaszczepionego dzięki sieci 5G i StarLink. Wyślą w jego kierunku wiązkę promieniowania, najlepiej kiedy będzie spał , i wywołają niezwykłą zajadłość wirusa, który zacznie się lawinowo namnażać wywołując wstrząs w organizmie. Ludzie będą umierać na zawały, udary, dusić się. To narzędzia do zabójstwa doskonałego, o jakim od dawna marzy ta banda psychopatów.
  To jest ich znak rozpoznawczy, łącza zawsze zyski z zaplanowanym celem, jakim od lat jest kontrola poziomu populacji. W czasie pandemii zarobili już gigantyczne pieniądze na sprzęcie medycznym, środkach higieny.
  Zwróćcie uwagę, że nie stracili ani grosza w handlu, a wręcz przeciwnie. Ci sami ludzie są właścicielami centrów handlowych, sklepów firmowych. To że wytłuką nie związany z nimi handel nie oznacza strat. Zamykając centra handlowe i sklepy firmowe i izolując ludzi o setki procent zwiększyli obroty w należących do nich sklepach internetowych. Od lat obserwuję z ciekawością jak dynamicznie opanowali usługi kurierskie, jak powiązali sprzedaż z placówkami stacjonarnymi ( Żabka ) i siecią paczkomatów, które w Polsce powstały w błyskawicznym tempie, tak by zdążyć przed pandemią i kolejnymi lockdownami.
  Sieci spożywcze są także otwarte, właściciele korporacji nie stracili ani grosza, a przed nimi lukratywne interesy. Zarobią na szczepionkach, będzie kilka fal szczepień. Potem zaczną zarabiać na leczeniu przewlekle chorych podając im skojarzone , bardzo drogie terapie.
  Coś Wam to przypomina ? MI CHEMIĘ. Rodzimy się i nasi rodzice już muszą wydawać na nas część zarobionych pieniędzy. ZARABIAJĄ ONI. Potem dorastamy i wydatki na szkołę, ubrania, odpoczynek. ZNOWU ZARABIAJĄ ONI. Potem przygotowujemy się do zawodu i bierzemy kredyt. ZARABIAJĄ ONI. Idziemy do pracy, spłacamy kredyt na naukę i bierzemy kolejny na dom, samochód. ZARABIAJĄ ONI. Pracujemy ciężko 30 lat. ZARABIAJĄ ONI. Spłacamy kredyt i mamy dom , dwa samochody, wyposażenie i wtedy dostajemy RAKA.
  Zaczynamy walczyć o życie i wyprzedajemy stopniowo uzbierany przez całe życie majątek żeby przedłużyć sobie życie o maksymalnie pięć lat ( taki jest statystyczny okres przeżywania po chemii ). NA NASZYM LECZENIU ZNOWU ZARABIAJĄ ONI. Nie dość że żerowali na nas całe życie, na koniec odbierają nam wszystko co udało nam się wypracować. Jeżeli dodamy do tego to, że od lat ONI sprzedają nam truciznę w jedzeniu , wodzie, rozpylają trucizny na polach , łąkach , w powietrzu, by wywołać u nas RAKA, to nasz cykl życia w rzeczywistości jest cyklem pracy akumulatora zasilającego ICH system produkcji bogactwa i władzy.
 • Autorka
  Autorce 5* za upublicznienie interesującego głosu w pandemicznej dyskusji...

  - jednak

  ... zachęcałbym Szanownych Czytelników do zadumy nad konkluzjami Klubu Rzymskiego - czy przypadkiem oprócz standardowego nieustającego zarzutu spisku masońskiego - nie jest tak, że - JEST COŚ NA RZECZY....?
 • Autorka 5*
  DK
 • @zadziwiony 19:31:48
  To wszystko jest bardzo możliwe. Potworny, ohydny plan spreparowany chyba przy pomocy samego diabła. Psychopaci, którzy go tworzyli, nie zasługują na miano ludzi.
 • @demonkracja 17:49:35
  Pełna zgoda.
 • @Andrzej Tokarski 20:03:33
  Ma Pan rację, jest coś na rzeczy, ale nie tędy droga, ani do ograniczenia konsumpcjonizmu, ani do zatrzymania zaśmiecania środowiska. Globalizm jest najgorszą, nie mówiąc już o tym, że zbrodniczą opcją, w związku z czym, ochrona zasobów ziemskich jest wyłącznie pretekstem dla tych osobników do depopulacji i do zdobycia absolutnej władzy nad pozostałymi przy życiu.

  Dziękuję za komentarz i ocenę i pozdrawiam serdecznie
 • @Rzeczpospolita 20:06:18
  Dziękuję i pozdrawiam.
 • @Lotna
  Wybacz, uważam, że globalizacja to nieuchronna konieczność. To konsekwencja problemów stworzonych głównie przez dotychczas żywiołowy, niekontrolowany wzrost a zamiatanych dotychczas pod dywan. W rezultacie, skumulowane wielozakresowe światowe problemy przerosły możliwości ich usunięcia nawet przez największe mocarstwo (zakładając optymistycznie taką gotowość). Pytanie zasadnicze jaka ma być ta globalizacja i kto oraz w czyim interesie ma ją kontrolować. To już nie czas na żywioł (“rynek tak chce”) ani partykularne (“Zosia rzepkę skrobie”) interesy. Skala zagrożeń wymaga holistycznego potraktowania. Czy to jednak realne? Wygląda na to, że ludzie pojedyńczo i zbiorowo są obciążeni atawizmem egoizmu i agresji wzmożonym przez kapitalizm.
  W tej sytuacji możliwość zgodnego współdziałania w skali planety wydaje mi się wątpliwa. Wyjątkiem może być – jak sądzę –zbiorowa świadomość na gruncie uniwersalnego zagrożenia.

  Pozdrawiam.
 • @1abezmetki 02:30:41
  Nawet jeśli masz rację to kierunek zmian jest jednoznaczny. Wynika z ludzkiej natury jednostek psychopatycznych będących u steru światowej władzy. Polecam w tej materii " Ponerologię Polityczną" A. Łobaczewskiego. Tam wszystko jest wyjaśnione naturze zła w polityce.
 • @1abezmetki 02:30:41
  ---------------
  "Skala zagrożeń wymaga holistycznego potraktowania."
  ---------------
  Panie @1abezmetki aby powyższe ludziom uświadomić - zjawił się na Ziemi Jezus Chrystus.
  Co to znaczy?
  Ano to, że na Ziemi nie jesteśmy sami - tylko i wyłącznie jako dzieci Boga. Są tutaj jeszcze dzieci diabła i to oni ludzkimi rękami niszczą człowieka i podarowaną mu przez Boga - Ziemię.
  Wniosek?
  "Czyńcie sobie Ziemię poddaną" - nie znaczy walczyć z naturą bo ją trzeba zrozumieć - tylko jako reprezentanci Boga - mamy neutralizować swoim postepowaniem zabójczy wpływ na ową Ziemię reprezentantów Szatana - czyli dzieci diabła. To nie są żarty!
  Na koniec - od tzw. rewolucji francuskiej mamy z rozmysłem wykolejoną cywilizację - więc proces degradacji - i człowieka - i tzw. środowiska - postępuje lawinowo. Wypracowane przez ludzkość środki są kierowane np. na zbrojenia czy demoralizacje człowieka - zamiast na właściwie pojętą ekologię. Mało tego - tzw. armie ekologów opłacane przez dzieci diabła - nie maja służyć temu tzw. środowisku z uwzględnieniem w nim człowieka - a wręcz odwrotnie. Nie należy zapominać, że powyższe ma miejsce w sytuacji, kiedy dzieci diabła i tak bez reszty ludzi stworzonych przez Boga - trzymają krótko za przysłowiowy pysk.
 • Panowie zadziwiony 26.11.2020 08:37:29 i demonkracja 26.11.2020 08:38:00
  “Nie wylewając dziecka z kąpielą”, to jest idei globalizacji, wyrażamy w odmienny sposób, łączący nas niepokój o intencje wcielających ją w życie. Dziękuję za opinie. Pozdrawiam.
 • Autorka
  5* z dużym plusem. Artykuł jest po prostu świetny i znakomicie, w sposób logiczny, spójny, rzeczowy wyjaśnia to, czego aktualnie jesteśmy biernymi uczestnikami. Rzeczywiście, raporty Klubu Rzymskiego były znane od dawna, ale w praktyce ignorowane. Można więc m.in. zrozumieć, dlaczego UE tak aktywnie popiera panią Lempart oraz bezmyślne wrzaski o "aborcję bez granic". W tym też kontekście produkcja covida i szczepionki staje się zrozumiała. Są one na pewno metodami depopulacji bardziej humanitarnymi i przewidywalnymi niż jakakolwiek wojna. Co najgorsze, recepta Klubu Rzymskiego na przyszłość - jedno dziecko w rodzinie - wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem. Swego czasu zastosowały ją Chiny ku wielkiemu oburzeniu obrońców praw człowieka, przedłużając w ten sposób agonię naszej planety. Drugim rozwiązaniem, na razie nieudanym, jest szukanie dla ludzkości nowych miejsc do kolonizacji.
 • @kula Lis 69 14:50:41
  Nie pojawiał się Pan dosyć długo. Myślałam, że już z zarzutami prokuratorskimi w pierdlu wylądował, jak Pani Prezydentka :)
 • 5*
  Nikt na Neonie tego nie zauważył, to u Pani wspomnę:

  Diego Maradona wziął i umarł był.
  Ale jak? Bezczelnie, bo w sposób brutalnie godzący w najwyższe standardy demokracji!

  W czasach gdy Ludzkość (w krajach demokratycznych i usilnie aspirujących do tego grona) została uwolniona od wszelakich chorób ją gnębiących, gdy tylko największa zaraza w dziejach pisanej (przez uczonych w Piśmie) oficjalnej historii nam została jako przyczyna śmierci.
  Gdy demokratyczne - czyli parchate - rządy walczą z tą plagą (medialną) odważnie, na gołe klaty wręcz, i z niewiarygodnym wprost poświęceniem (w Polin na przykład do ostatniego Polaka będą walczyć), TO TEN MARADONA WZIĄŁ I UMARŁ NA ZAWAŁ SERCA!!!

  No typ bezczelny. Taka gwiazda, taki celebryta, jak by to przecież mogła propaganda Sekty Covida pięknie wykorzystać, gdyby jak porządny Goj umarł na panującego nam Covida.
  A on, nie bójmy się tego słowa, ANTYSYFILISTA, umarł na tandetny zawał serca...
  Chyba jako ostatni człowiek na Ziemi. Bo przecież w takiej III RyPy to już na zawał się nie schodzi. U nas nawet jak samobójca skoczy z ostatniego piętra wieżowca, to umiera na covida, a skok i jebnięcie na glebę są tylko WSPÓŁISTNIEJĄCE!

  Nie mogę wyjść z szoku, jaki ten Maradona świnia. On naprawdę musiał nie lubić syjonistów, żeby im taki numer wykręcić...
  Jakie marnotrawstwo dla propagandy Sekty Covida! AJ! WAJ!
 • @Kmieć 12:45:54
  Nikt na Neonie tego nie zauważył, to u Pani wspomnę:
  https://jantwardowski.neon24.pl/post/159041,mistrz-odszedl
  to tak z komentatorskiej poprawności....
 • Fauci był jezuitą kształconym od dzieciństwa. Rezerwa Federalna została utworzona przez Rotszyldów, jednakże rodzina Rotszyldów
  , jednakże rodzina Rotszyldów to zrobiła


  Oficjalny tytuł:

  „Guardians of the Vatican Treasury”, nawet w Encyclopedia Judeica.

  A założyciel dynastii Mayer Amschel Rotschild był już członkiem Watykanu Rycerzy Maltańskich.

  Więc tak, Rotschildowie mają Stopień Mocy, ale SŁUŻYJĄ 1500-letniemu Systemowi Watykańskiemu.  CIA została założona przez Watykańskiego Rycerza Maltańskiego
  (SMOM) Billa Donovana, który jako Rycerz Malty jest nawet na Wikipedii.


  Kilku innych dyrektorów CIA, takich jak Mccone, Bush i Alan Dulles, również było członkami SMOM.


  Tylko jeden dyrektor CIA był Żydem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Grupa Bilderberg została założona przez dwuch Watykańskich Rycerzy Malty również:

  Książę Bernard z Holandii i Joseph Retinger.  Członek francuskiej szlachty/ARYSTOKRACJI i dumny rzymskokatolik Henri de Castries, który również ma w swojej rodzinie wielu Rycerzy Watykańskich, w ostatnich latach przewodził grupie sterującej Bilderberg.


  !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kissinger jest także Rycerzem Watykańskim, a także doradcą papiestwa od czasu mianowania go przez papieża Ratzingera, George Soros również jest Rycerzem Maltańskim (SMOM).


  Wszyscy szefowie UE byli rzymskokatolikami z wykształceniem J
  ESU-ICKIM, podobnie jak prezes EBC Mario Draghi, a obecnym szefem UE jest polski katolik Donald Tusk. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Szef ONZ Gutterez jest także pobożnym katolikiem, obecny prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell jest także rzymskim katolikiem.  Większość Sądu Najwyższego USA jest również rzymskokatolicka (i tak, 3 Żydów również).

  Szefem „Climate Change Affairs” w UE jest rzymskokatolik Frans Timmermans.


  Ruch Modern New Age został zapoczątkowany przez JESU-ITĘ Teilhard de Chardin, że powinniśmy "ewoluować w wyższą świadomość", nonsens.

  Na przykład były jezuita Alberto Rivera został ponownie narodzonym chrześcijaninem i zaczął wysypywać fasolę na Rzym:
  https://youtu.be/1V75En7Keq4


  Czy jest więc wielu kabalistycznych Żydów w systemie NWO: tak.


  Ale oni nie „rządzą światem”, jak to robi papiestwo antychrysta, tak jak przepowiedziała to Biblia.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Politycy masonów nie idą i nie całują pierścienia jakiegoś rabina po wyborach, ale kłaniają się papiestwu ANTYCHRYSTÓW.

  Cała europejska szlachta/ARYSTO-KRACJA również jest rycerzami watykańskimi, nawet królowa Elżbieta jest damą maltańską (SMOM). Boże błogosław.  https://www.youtube.com/watch?v=EvKUct9s9Lo


  Podatek VAT -IK-ANUS


  Pay-pal = Papal (pa-Pieskie)

  Bogumił Boguchwał
 • @SZS 13:27:02
  Nie zauważyłem.
  Dziękuję za linkę.
  Skopiowałem tam swój powyższy tekst.
  Jeszcze raz dziękuję.
 • Garść informacji
  O wirusie wiemy ze jak każdy inny koronawirus jest wyposażony w te specjalna otoczkę która umożliwia mu dokowanie i wszczepianie swojego DNA Organizmy nasze radzą sobie z tego rodzaju wirusami i nie jest to dla nich nowość Ten jest trochę inny bo pięć razy większy niż typowy stad podejrzenie ze jest syntetyczny Podczas akcji usuwania wirusa zostaje on wypchnięty do naczyń włosowatych skąd powinien w większości być wyrzucony z organizmu Ten jest za duży i je blokuje Stad schorzenia powikłań jak niedokrwienie stawów układu moczowego płuc i serca oraz w konsekwencji choroby tych narządów ze śmiercią w przypadkach ostrych Sposób leczenia to rozszerzanie wszelkimi możliwymi sposobami naczyń włosowatych podczas infekcji Co do 4G czy 5 to chociaż groźna jest ta technologia to nie zapominajmy ze fale z tego zakresu są bardzo silnie tłumione przez przeszkody Praktyczne ich zastosowanie do kierunkowego namierzania i aktywacji wirusa wymagało by b zaawansowanej technologii chociaż jest to możliwe na wszelki wypadek nie zachęcam do instalacji aplikacji śledzenia koronowirusowego

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej