Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
174 posty 6656 komentarzy

Lotna

Lotna - Copyright © 2014 - 2021 Lotna. Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(

„Kim są Polacy dla anglosaskich elit?”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Postscriptum do wywiadu z byłym szefem służb specjalnych - część V

Część l:
Część ll:
Część lll:
Część lV:
 
 
5. Polacy w systemie wartości anglosaskich elit

RescueBrain: – Szalom. Wyjaśnię, że nie planowałem edycji tej części naszych rozmów. Jednak zdecydowałem się na opublikowanie ich fragmentów w formie postscriptum, gdyż świadomość polskiego społeczeństwa w tej kwestii jest dramatycznie niska. Ostentacyjny, lojalno-poddańczy hołd judeolatrycznego szabesgoja J. Gowina – uprzytomniła mi, że jego postępowanie nie będzie przez Polaków dobrze zrozumiane – bez ukazania ważnego kontekstu! Dodam, że korzystam z archiwalnego zapisu rozmów, by w zarysie naświetlić problem, który – jak się okazuje ma rosnące znaczenie: Kim są Polacy dla anglosaskich elit? – patrząc przez pryzmat systemu ich wartości.
R.E.D.*: – Tak! Jak się okazuje – jest to olbrzymi, a ignorowany problem. Zacznę od tego, że przed 18.06.1815 Nathan Mayer Rothschild już należał do najbogatszych ludzi w Zjednoczonym Królestwie. Dzięki cynicznej grze na londyńskiej giełdzie w tym jednym dniu – wieczorem, po bitwie pod Waterloo, ponad 200-krotnie zwiększył swój majątek. Razem z braćmi [baronowie: James Mayer de Rothschild w Paryżu, Salomon Mayer von Rothschild w Wiedniu, Kalman (Carl Mayer) von Rothschild w Neapolu] oraz ojcem, Amschelem Mayerem Rothschildem we Frankfurcie nad Menem – zbudowali doskonale prosperującą sieć banków (zarabiali m.in. na: kampanii napoleońskiej, gorączce złota w Kalifornii oraz w Australii, budowie Kanału Sueskiego, wydobyciu kamieni szlachetnych w Afryce oraz w Indiach, ropy naftowej nad M. Kaspijskim oraz Ameryce, etc.).
RescueBrain: – Są więc niesamowicie bogaci. Jednak nie ma ich na jakiejkolwiek liście 100 najbogatszych ludzi świata. Dlaczego?
R.E.D.: – To dlatego, że są oni – z punktu widzenia majątku – w lidze kosmicznej względem reszty, tj. tych 70 tysięcy milionerów, multimilionerów, miliarderów, multimiliarderów, etc. Posiadają, jak się szacuje, około 3/5 majątku globalnego. Nie chcą zwracać uwagi zwykłych ludzi, a ci zorientowani – i tak dobrze wiedzą, jaki jest „porządek dziobania”. 
RescueBrain: – Czy wypowiedz matki Rothschildów choć trochę nie zdziera tej zasłony złudzeń?
R.E.D.: – To prawda. Zapytana: – „Dlaczego nie ma pokoju na Ziemi” – odparła: „Gdyby moi synowie chcieli, by był pokój – to tak by było. Jednak na wojnie robi się znacznie lepsze interesy!
RescueBrain: – Mamy dobitnie pokazany system wartości żydowskich banksterów! Masowe mordowanych milionów ludzi, ogrom ludzkich nieszczęść oraz tragedii, które generuje wojna – z jednej strony, a z drugiej pusty zysk! Ten drugi – jest dla nich ważniejszy od ludzkiego życia! Czy tzw. wyższe warstwy społeczne nie połakomiły się na żydowskie pieniądze?
R.E.D.: – Ależ tak! Takie bogactwo z reguły oznacza tytuły szlacheckie, skoligacenie z licznymi rodzinami arystokratycznymi na całym świecie, olbrzymi wpływ na świat polityki oraz finansów. Doszło do, jak to się kolokwialnie mówi, zblatowania klasy oraz kasy (exemplum: żyd, premier rządu JKM Benjamin D’Israeli, pierwszy hrabia Beaconsfield). To jedna strona procesu przeobrażeń oraz swoistej asymilacji. Z drugiej, w ujęciu chronologicznym – należy wskazać na radykalny, antytrynitarny, antypapieski, zaciekle antykatolicki brytyjskiprotestantyzm. Tradycja anglosaskiego purytanizmu była i jest bardzo silnie przesycona judaizowaniem. Zastępowanie językiem hebrajskim – łaciny, przyjmowanie hebrajskich symboli (np. lew Judy na sztandarach purytanów), przestrzeganie Prawa Mojżeszowego (łącznie z świętowaniem szabatu – zamiast niedzieli oraz zakazem spożywania wieprzowiny), przyjmowanie hebrajskich imion, obrzezanie (tak u sekty sabbatarian, czy „żydowskich chrześcijan”), używanie starotestamentowych nazw oraz zwrotów (w nowym kontekście, np. Cromwell = Gedeon i/lub Juda Machabejczyk, niewola egipska = panowanie Stuartów, etc.) – to przejawy licytowania się, dążenia do samo-judaizacji, które często kończyły się przejściem na judaizmAnglicy przejęli żydowski mesjanizm: uznali się za następców Narodu Wybranego: Anglożydów”, zaś królowie przypisywali sobie pochodzenie od rodu Dawida. Za królowej Elżbiety anglikańscy teologowie głosili, że Anglia – to „Nowy Izrael”, że „Bóg żywy jest angielskim Bogiem”. Wykreowano domysł, że 10 zagubionych plemion Izraela, to ludy anglo-celtyckie, że Anglicy są potomkami żydów, którzy przybyli na Wyspy Brytyjskie za czasów Jakuba. Uzasadniano też, że skoro hebrajskie „brith” oznacza „przymierze”, a „ish” – „mężczyznę”, to słowo „british” świadczy, że Brytyjczycy są nosicielami „Nowego Przymierza”, że „Anglicy są z ducha oraz rasy potomkami Żydów”, że „w Starym Testamencie są korzenie wielkości Anglii”. Byli też przychylni ruchowi syjonistycznemu oraz powrotowi żydów do Palestyny (exemplum: tzw. Deklaracja Balfoura – list wysłany 02.11.1917 przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda Arthura Jamesa Balfoura do barona Waltera Rothschilda w celu przekazania Syjonistycznej Federacji Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Izraelski herb JerozolimyIzraelski herb Jerozolimy

RescueBrain: – Mamy tu więc podłoże quasi-religijno-teologiczne. Do czego zostało ono wykorzystane?
R.E.D.: – Naród Wybrany ma swoją misję, polegającą na zbudowaniu Królestwa Bożego na Ziemi, na globalnym zwycięstwie protestantyzmu (nad katolicyzmem). Anglicy, jako najbardziej chrześcijański naród, posiadający wyższe wartości ludzkie, jest predystynowany, by panować nad światem i obdarzyć go sprawiedliwością, wolnością oraz pokojem: Pax Britannica. Skoro „Anglia jest wybranym narodem Boga”, „jest narzędziem Boga dla wyzwolenia i wychowania ludzkości” – to „Wrogowie Anglii – są wrogami Boga”. Takie uzasadnienie polityki imperialistycznych podbojów i kolonizacji – pozwalało na interpretację tych działań jako aktów boskiego prawa. Tak więc angielski mesjanizm wspierał, podbudowane religijnie, polityczne roszczenia do panowania nad światem.
RescueBrain: – Brytyjska rewolta religijno-polityczna zapewne znalazła przełożenie na ideologicznie słuszną terminologię.

Masoneria.

R.E.D.: – Oczywiście. W ich „nowomowie” (tzw. „english cant”) łamanie zasad prawa międzynarodowego, perfidne intrygi polityczne, okrutne gwałty oraz mordy – propagandowo uzasadniano wzniosłymi celami moralnymi, hasłami wolności, pokoju, sprawiedliwości, cywilizacji, etc. Skoro W. Brytania prowadziła „wojny sprawiedliwe”, była „Imperium Dobra” – była więc w każdych okolicznościach „niewinna”. W tej dychotomicznej logice – jej przeciwnicy byli emanacją Sił Zła, Antychrystami, szatańskimi siłami ciemności, etc.
RescueBrain: – Brytyjskie imperium z czasem słabnie, a amerykańskie kolonie, które wywalczyły niepodległość, zaczynają na wielu płaszczyznach ostro konkurować z metropolią.
R.E.D.: – Właśnie! Ich mieszkańcy, w ramach samo-judaizacji protestantyzmu, stali się „Żydoamerykanami”. Na potrzeby przeobrażeń świadomości społecznej ideę „Narodu Wybranego” przetransformowali przez koncept „Narodu Świętego”, by ostatecznie uznać się za „Naród Boski”, który buduje „Nowy Eden”, „Nowe Jeruzalem”, itd. W tej utopijnej „Ziemi Boga”, „Nowym Raju”, funkcjonować mają zgodny pokój, nieustanna szczęśliwość, bezkonfliktowa harmonia, a pionierski, uniwersalny „homo americanus” żyje bez grzechu pierworodnego. Amerykanie przejęli tradycje: zjudaizowanegoprotestantyzmu, imperialnego mesjanizmu oraz skrajnego uprzedzenia wobec katolicyzmu. Procesy te zostały swoiście dopełnione, gdy z czasem żydowscy banksterzy całkowicie zdominowali za Atlantykiem bankowość oraz środowiska finansowe. Medialnie eksploatowanym, zasadniczym imperatywem amerykańskiej religii obywatelskiej jest głębokie przekonanie, że Ameryka to nowa „Ziemia Obiecana”, to „Nowy Izrael”. Dlatego Amerykanie są przez Boga „obdarzeni” misją zaprowadzenia pokoju oraz zapewnienia wolności u siebie oraz na całym świecie: Pax americana. To doskonały pretekst do przeprowadzania interwencji w dowolnym miejscu globu.
RescueBrain: – To jest aksjologiczno-polityczna podstawa agresywnego amerykańskiego ekspansjonizmu!
R.E.D.: – Właśnie! Pop-kulturowy mit Ameryki jako „Ziemskiego Raju”, zmaterializowanej utopii, połączony z ortodoksyjno-apokaliptyczną potrzebą nawrócenia całego świata na swoją wiarę oraz agresywno-fanatycznym mesjanizmem, znalazł wyraz w amerykańskiej polityce zagranicznej. Tacy „święci mężowie” misyjnego anty-kościoła, jakim stały się Stany Zjednoczone, jak np. W. Wilson, F.D. Roosevelt, R. Reagan, itd., nie raz mówili, że „USA to naród wybrany przez Boga”, zwłaszcza gdy zachodziła potrzeba usprawiedliwienia amerykańskiego imperializmu.
RescueBrain: – W mediach oraz filmach rodem z Pedowood (to medialne określenie, po licznych aferach pedofilsko-homoseksualnych, na dawne Hollywood) promowany jest stereotyp, że katolik to człowiek głupi, idiotaPonad 95% Polaków przyznaje się do katolicyzmu. Jak w takim razie są postrzegani Polacy przez judeolatrycznie oraz antykatolickonastawione anglosaskie elity?
R.E.D.: – Dobre pytanie! W kastowym społeczeństwie hinduskim funkcjonują pojęcia dalitów (uciemiężeni, uciśnieni), czy też nie(do)tykalnych. Tak więc – powiedzmy to sobie wyraźnie: anglosaskie elitypostrzegają i traktują Polaków en bloc jako ludzi głupich, jako pariasów! Jeżeli dołożymy do tego żydowskie podejście do gojów, że są „to zwierzęta na kształt ludzi”, to jakiekolwiek problemy etyczne znikają! Czy wobec takiego Narodu warto być – w przypadku groźby wojny – lojalnym? To między innymi dlatego tak „łatwo” w historii najnowszej Anglosasi wielokrotnie, cynicznie zdradzali Polaków!
RescueBrain: – Mamy przedstawione podłoże w postaci judeolatrycznego protestantyzmu. Jak holokaust oraz działalność żydowskiej diaspory wpłynęła na anglosaskie elity?
R.E.D.: – Bingo! F. Fukuyama pisząc książkę „Koniec historii” zwerbalizował marzenia oraz pragnienia anglosaskich elit. Napędzane mesjanizmem judeolatrycznego protestantyzmu, dążą one do zbudowania Nowego Porządku Świata (NWONew World Order), którego rdzeniem ma być uniwersalne amerykańskie Imperium Mundi – magicznie wieczno-trwałe, gdyż po jego powstaniu następuje „the end of history”. Ważną cechą NWO są żydowskie mesjanistyczno-eschatologiczne inklinacje. „Anglożydzi” bardzo szybko przyswoili sobie religię holokaustu. Uznali, że shoah oraz powstanie państwa Izrael jest spełnieniem przepowiedni Apokalipsy. A. Hitler, jako Antychryst, dokonał rzezi na narodzie wybranym. Teraz więc Żydoamerykanie, jako nowy naród wybrany, który zasymilował „najlepszych synów starego narodu wybranego”, z woli bożej obejmuje mandat panowania nad światem, pokonując Zło, i „zapoczątkowując Nową Erę wiecznej szczęśliwości, pokoju i dobrobytu”. Prymatem politycznym dla Żydoamerykanów jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żydowskiej diasporze oraz państwu Izrael. To podejście jest wzmacniane przez fakt, że żydzi mają w USA wysoce uprzywilejowaną, nadrzędną pozycję.
RescueBrain: – Tak bardzo, że w Isrameryce mówi się, że USA to „kolonia Izraela”, że to „największe terytorium okupowane Izraela”. Wracając do religii holokaustu: pełni ona jeszcze co najmniej jedną funkcję!
R.E.D.: – Tak! Jest dla Stanów narzędziem politycznej dominacji oraz interwencji. Po pierwsze, USA stały się w ten sposób protektorem żydów na całym świecie. Po drugie, ich ochrona ma odniesienia mistyczno-religijne, gdyż są oni „holocaust survivors” (‘ocaleni z holokaustu’). To taka zmodyfikowana wersja „ochrony mniejszości narodowych”, która umożliwiała mocarstwom polityczną ingerencję w sprawy wewnętrzne innych państw pod pozorem pilnowania, czy są respektowane prawa mniejszości. Tą chronioną na całym świecie mniejszością są żydzi. Oni mogą innych pouczać, mówić jak ktoś ma postępować, pozbawiać innych majątku, godności czy praw, ale wszelka przed tym obrona, czy też krytyka postępowania żydów – to anty-semityzm, który jest z urzędu zwalczany, aby nie doszło do kolejnego holokaustu. W ten sposób żydzi usytuowali się ponad prawem. Znajduje to m.in. dobitny wyraz w żydowskich, całkowicie bezprawnych uroszczeniach względem Polski, które Amerykanie chcą od Narodu Polskiego bezwzględnie wyegzekwować.
RescueBrain: – Wątki tzw. anty-semityzmu oraz tzw. zadośćuczynienia ofiarom holokaustu – są w amerykańskiej polityce permanentnie podnoszone.
R.E.D.: – Tak! Żydzi oraz „żydoamerykanie” pilnują, by tego, kto popełni błąd w tych sprawach, spotkała polityczna śmierć! Religia holokaustu jest pod specjalną, troskliwa apologią środowisk żydowskiej diaspory, wspólnoty „holocaust survivors”, lobby żydowskiego, „holocaust industry”. Religia holokaustu i jej rytuały urosły do rangi kodu komunikacyjnego politycznych elit świata zachodniego.

Kod komunikacyjny socjalizmu_1: 1971 rok – pocałunek Breżniewa z Honeckerem.Kod komunikacyjny socjalizmu: 1971 rok – pocałunek Breżniewa z Honeckerem.

RescueBrain: – W epoce socjalizmu politycy partii komunistycznych demonstracyjnie wymieniali internacjonalistyczne pocałunki i, w ramach hołdu, odwiedzali mauzoleum Lenina. Jak teraz wygląda rytualny kod komunikacyjny politycznej wspólnoty Judeo-Americana Imperium Mundi?
R.E.D.: – Każdy, kto odwiedza stolicę świata tegoż imperium – obowiązkowo składa wizytę w usytuowanym w rządowej dzielnicy Waszyngtonu United States Holocaust Memorial Museum (USHM Muzeum). Ponieważ jest to hołd składany powstaniu państwa Izrael – powinien to zrobić z miną poważną i przejętą, jako wyrazem najwyższej świadomości dostąpienia zaszczytu uczestniczenia w elitarnej wspólnocie. Heksagonalna Sala Pamięci USHM Muzeum posiada kaplicę, w której zwiedzający mogą się modlić i zapalać świece. W rotundzie otoczonej cytatami z Biblii oraz nazwami różnych obozów koncentracyjnych – pali się wieczny płomień. Wszystkie główne miejsca w Radzie Muzeum zajmują pro-syjonistyczni żydzi. Kongres USA „Dni Pamięci Ofiar Holocaustu”, organizowane przez Radę Muzeum USHM, podniósł do rangi ogólnokrajowych, corocznych obywatelskich obchodów upamiętniających holokaust. Są one datowane według księżycowego kalendarza hebrajskiego, dlatego obchodzi się je w różne dni roku – w całym kraju, w budynkach rządowych od Kapitolu po siedziby władz lokalnych, pod flagą „The Star Spangled Banner” (‘Flaga rozświetlona gwiazdami’), z modlitwami oraz śpiewami po hebrajsku.

Kod komunikacyjny socjalizmu: hołd-odwiedziny mauzoleum LeninaKod komunikacyjny socjalizmu: hołd-odwiedziny mauzoleum Lenina

RescueBrain: – Waszyngtońskie Muzeum Holokaustu, „szkaradna, monstrualna, groteskowa i makabryczna budowla”, jest położone tuż obok państwowej mennicy (U.S. Bureau of Engraving and Printing). Krąży plotka, że oba budynki połączone są podziemnym korytarzem. Muzeum i mennica pospołu – przypadek? Pewnie dlatego po odprawieniu rytuałów – przychodzi czas na płacenie żydom haraczu. Ta hucpa wokół shoah, zbliżającą się do stanu zbiorowej paranoi – to zapewne nie koniec holokaustomanii?
R.E.D.: – Współczesna Ameryka znajduje się non stop w jej medialno-lobbystycznym potężnym uścisku. W USA powstało kilkadziesiąt świątyń (w formie pomników, muzeów, miejsc pamięci, itd.) oraz około 40 instytutów teologicznych z ośrodkami badawczymi, bibliotekami, itp., które kultywują religię holokaustu. Na ten temat w szkołach publicznych, koledżach, na uniwersytetach organizowane są wykłady, kursy oraz lekcje. Powstał specjalny przedmiot o nazwie: „wiedza o holokauście”. W US Army odbywają się coroczne obrzędy religii holokaustu, odprawiana jest „liturgia pamięci”, wydawane są propagandowe broszury oraz filmy „edukacyjne”. Amerykańskie mass-media niezmiennie 10 godzin tygodniowo poświęcają problematyce holokaustu. Choć III. Rzesza dawno nie istnieje – każdy mieszkaniec USA jest stale indoktrynowany na okoliczność holokaustu oraz anty-semityzmu, by przypadkiem znowu się nie powróciły. A przy okazji w ten sposób żydowski establishment systematycznie umacnia swoje miejsce w strukturach władzy.

Kod komunikacyjny Judeo-Americana Imperium Mundi_1: odwiedziny United States Holocaust Memorial MuseumKod komunikacyjny Judeo-Americana Imperium Mundi_1: odwiedziny United States Holocaust Memorial Museum

RescueBrain: – Na zachodzie Europy ruchy prawicowe przeciwstawiają się militarnej, politycznej oraz ideologicznej dominacji USraela. Anty-amerykanizmowi często towarzyszy anty-semityzm. Póki co jednak tam nie przeszkadza on żydom. Za to żydzi w USraelu natrętnie propagują stereotyp, że Polak-katolik „wyssał anty-semityzm z mlekiem matki”?! Dlaczego?
R.E.D.: – Po pierwszeIzrael jest bankrutem, który funkcjonuje tylko dzięki amerykańsko-diasporowemu wsparciu finansowemu oraz militarnemu. Wojny oraz programy socjalne kosztują. Po drugieresurs demograficzno-gospodarczo-przyrodniczy państwa izraelskiego zbliża się do kresu. Bez zagrabienia polskiego majątku narodowego – żydów za chwilę nie będzie! Każda forma oporu oraz utrudnienia migracji żydów do POJLIN przybliża ostateczny koniec „żmijowego plemienia”! Dlatego wszelki opór Narodu Polskiego będzie anty-semicki i jako taki – (z czasem) karany śmiercią! Musicie mieć świadomość, że to jest walka o byt, o istnienie! Tu nie ma sentymentów, czy cywilizowanych reguł – to jest w czystej formie imperialny żydowski rasizm! Ten, kto przegra – zniknie! Niestety, budowa POJLIN już trwa! Z Narodem Polskim, z Państwem Polskim, jak mówił Frédéric Joliot-Curie, trwa „wojna niewidzialnaukryta”. Szabesgoje oraz żydzi, którzy pasożytniczo obsiedli struktury Państwa Polskiego, mają – jako „policja polityczna (USraela)” – pilnować, by nie powstał jakikolwiek zorganizowany opór polskiego społeczeństwa oraz tresować Polaków i ich pacyfikować – operując argumentem anty-semityzmu. Mają też oszukiwać zbiorową świadomość Polaków co do śmiertelnego zagrożenia, jakim jest żydowska okupacja. Działania podporządkowujące Państwo Polskie maskuje się m.in. w ten sposób, że wmawia się Narodowi Polskiemu, że Izrael jest strategicznym sojusznikiem Polski. Cicha, pokorna, hańbiąca kapitulacja Narodu Polskiego i jego Państwa przez żydowskimi uroszczeniami byłaby miłym akcentem dopieszczającym dominację żydowskiego Herrenvolku (Narodu Panów) w POJLIN.
RescueBrain: – To bardzo smutne. Dziękuję za rozmowę. Tak ostatecznie kończymy wywiad z byłym szefem służb specjalnych.
RescueBrain, (2019.06.02, 14:53).
* Nazwisko oraz imię ś.p. rozmówcy zastrzeżone do wiadomości Redakcji; edycja rozmowy dokonana na podstawie archiwalnych zapisów.
Źródło: 

https://wprawo.pl/2019/06/03/kim-sa-polacy-dla-anglosaskich-elit-postscriptum-do-wywiadu-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-5/ 

KOMENTARZE

 • " Skoro „Anglia jest wybranym narodem Boga”
  a jak wiadomo jest.

  The Hebrew Meaning of British and Related Words (11 March, 2014, 9 Adar-2, 5774)

  The word Brit-Ish in Hebrew means "Covenant-Man

  https://www.youtube.com/watch?v=rPlBnc6XA1E

  http://hebrewnations.com/articles/biblical-proof/ba/brit-ish.html
 • a kuku !!!!
  Jeśli chodzi o USA i WB, to bohaterowie powyższego dialogu opisują stan rzeczy jaki panował jeszcze 30 - 40 lat temu. Od tamtego czasu wiele w sytuacji ekonomiczno społecznej obu tych krajów zmieniło się na tyle, że zwykli obywatele stali się pariasami, a USA i WB zostały rozszabrowane gospodarczo i te same siły które do tego doprowadziły obecnie pilnują aby się nie odrodziły. Jednocześnie duraczenie obywateli przez media osiągnęło poziom absurdu.
 • @ "zostały rozszabrowane gospodarczo i te same siły które do tego doprowadziły obecnie pilnują aby się nie odrodziły."
  .  http://stan35.neon24.pl/post/149457,historia-z-gazem-lupkowym-w-polsce-w-swietle-geopolityki#comment_1559600
  Bogumił Bboguchwał

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej